Vrouw met bril

InterStim® Micro-neurostimulator opladen

Blaas- en/of darmcontroleproblemen

Als u gekozen heeft voor het oplaadbare InterStim® Micro-systeem voor het onder controle houden van uw blaas- en/of darmcontroleproblemen, dan moet u de neurostimulator ongeveer één keer per week opladen.

Ontspannen opladen

Het opladen van uw InterStim Micro is eenvoudig en duurt maar 30 minuten per week, of nog korter.*

Uw lader

lader van de InterStim Micro in het oplaadstation

De witte lader voor het opladen van uw InterStim Micro-neurostimulator is iets kleiner dan uw hand. Met behulp van een riem kunt u de lader tegen de implantatieplaats aan vastmaken voor het opladen van de neurostimulator.

Plaats de lader na gebruik altijd terug in het blauwe laadstation zodat deze altijd gereed is voor het opladen van uw InterStim Micro.

Uw InterStim Micro opladen

lader van de InterStim Micro in de oplaadriem

Volg de volgende stappen om uw neurostimulator op te laden:

  1. Haal de lader uit het blauwe laadstation.
  2. Plaats de lader zo in de riem dat de cirkelsymbolen over elkaar heen komen te liggen (zie afbeelding).
  3. Druk op de aan/uit-knop om de lader in te schakelen. Het lampje op de aan/uit-knop gaat ronddraaien totdat de lader weer is verbonden en zal dan groen gaan branden.
  4. Plaats de riem op zo'n manier dat de lader tegen de implantatieplaats van uw neurostimulator aan ligt.
  5. Wacht tot de lader verbinding maakt met uw neurostimulator. Luister of u twee toenemende geluidstonen hoort. Maak de riem strakker of losser, indien nodig.
  6. Het opladen wordt automatisch gestart (de aan/uit-knop van de lader knippert groen).
  7. Het opladen wordt beëindigd wanneer de batterij vol is (luister of u een reeks toenemende geluidstonen hoort).
  8. Verwijder de lader uit de riem.
  9. Druk op de aan/uit-knop om de lader uit te schakelen.
  10. Plaats de lader terug in het oplaadstation.

* Bij de standaard instellingen en een standaard plaatsing van de neurostimulator.


U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.