Wandelende vrouw

Implantatie van Enterra-systeem Wat gebeurt er bij de ingreep?

Vertraagde maaglediging (gastroparese)

De neurostimulator wordt vlak bij uw maag geïmplanteerd.

Vóór de ingreep

De implantatie van een gastro-elektrisch stimulatiesysteem duurt gewoonlijk één tot twee uur en vindt plaats onder algehele verdoving. Uw arts zal de operatie tot in detail met u bespreken en de beste locaties voor de incisies (snedes) en plaatsing van de neurostimulator en geleidingsdraden bepalen op basis van uw medische voorgeschiedenis, uw lichaamsbouw en persoonlijke voorkeuren.

Tijdens de ingreep

Uw arts zal het systeem daar proberen te plaatsen waar u er het minste last van heeft tijdens het uitvoeren van uw normale dagelijkse activiteiten. De plaats moet daarnaast voor uzelf ook cosmetisch acceptabel zijn.

Als u al een ander medisch implantaat heeft, zal de arts hier bovendien bij de implantatie en programmering rekening mee houden.

Bij de implantatie wordt, afhankelijk van de voorkeur van de arts, een van de volgende twee chirurgische technieken toegepast:

  • openbuikoperatie of laparatomie: een operatietechniek waarbij de buik wordt geopend via een incisie (snee) in de buik;
  • kijkoperatie of laparoscopie: een techniek waarbij de voor de operatie benodigde instrumenten via kleine incisies (sneetjes) worden ingebracht.

Tijdens de implantatie wordt de elektrode aan het uiteinde van elke geleidingsdraad in de spierwand van uw maag geplaatst. De geleidingsdraden zelf worden onderhuids vanaf de maag verder geleid naar de neurostimulator en daarop aangesloten.

Voor de neurostimulator maakt uw arts een kleine ruimte (pocket) onder de huid in uw onderbuik, meestal tussen uw ribbenkast en taillelijn. Deze plaats wordt vervolgens met hechtingen gesloten.

Het implanteren van een systeem voor gastro-elektrische stimulatie gaat gepaard met de normale risico's die bij operaties kunnen optreden (onder meer infectie, ongemak en blauwe plekken), en daarnaast met de risico's die samenhangen met de therapie en het systeem. Zie Mogelijke voordelen en risico's voor meer informatie.

Na de ingreep

Na de operatie stelt de arts de neurostimulator naar uw behoefte in met behulp van een artsenprogrammeerapparaat. Dit proces gebeurt van buitenaf en vindt de eerste keer meestal gelijk op de operatiekamer plaats. Later kan dit poliklinisch in het ziekenhuis.

 

De Enterra-therapie is momenteel helaas niet beschikbaar in Nederland, wel elders in Europa.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.