Wandelende vrouw

Mogelijke voordelen en risico's

Vertraagde maaglediging (gastroparese)

Als u last heeft van chronische misselijkheid en braken als gevolg van gastroparese, en medicijnen niet voldoende werken voor u, praat dan met een specialist over de mogelijke voordelen en risico's van gastro-elektrische stimulatie en of u hiervoor in aanmerking komt.

Mogelijke voordelen

Bij gastro-elektrische stimulatietherapie worden de zenuwen en de gladde spieren onder aan de maag gestimuleerd met lichte elektrische pulsjes. Dat kan helpen tegen chronische misselijkheid en braken als gevolg van gastroparese en dat niet behandeld kan worden met medicijnen.

Een klinische studie (WAVESS – Worldwide Anti-Vomiting Electrical Stimulation Study1) waarin gebruikgemaakt werd van de Enterra®-neurostimulator voor de behandeling van misselijkheid en braken, heeft aangetoond dat de meeste patiënten aanzienlijk minder last hadden van braken. Daarnaast hebben ze een vermindering van hun symptomen en een verbetering van hun kwaliteit van leven ervaren.

Therapie is omkeerbaar

In tegenstelling tot andere chirurgische behandelingsopties, is de gastro-elektrische stimulatietherapie omkeerbaar. Met behulp van het externe artsenprogrammeerapparaat kan de therapie worden in- en uitgeschakeld zonder operatief ingrijpen. Het implantaat kan tevens uit het lichaam worden verwijderd.

Risico's

Gastro-elektrische stimulatie werkt niet voor iedereen.

Voor Enterra-therapie is een operatie noodzakelijk die gepaard kan gaan met infectie, bloeding, bloeduitstorting (hematoom), allergische reacties op de geïmplanteerde materialen, tijdelijke of blijvende neurologische complicaties en pijn op de implantatieplaats.

Tot de bijwerkingen van gastro-elektrische stimulatie van de maag behoren onder meer pijn op de implantatieplaats, penetratie van de geleidingsdraad, blokkade (obstructie) of perforatie van de darm, verplaatsing of erosie van de geleidingsdraad, irritatie/ontsteking van de implantatieplaats en mechanische of elektrische problemen met het implantaat. Een extra operatie kan noodzakelijk zijn en de symptomen kunnen terugkeren.

 

De Enterra-therapie is momenteel helaas niet beschikbaar in Nederland, wel elders in Europa.

Referentie

1

Abell T, McCallum R, Hocking M, et al. Gastric electrical stimulation for medically refractory gastroparesis. Gastroenterology. Augustus 2003;125(2):421-428.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.