Echtpaar op de fiets

Hoe werkt het CareLink-netwerk?

Bradycardie (trage hartslag)

Het Medtronic CareLink®-netwerk is een systeem voor controle op afstand dat werkt via een beveiligde internetverbinding. Het is bedoeld voor patiënten met een hartimplantaat van Medtronic en het behandelend team.

Als drager van een pacemaker van Medtronic kunt u op elk gewenst tijdstip verbinding maken met het ziekenhuis waar u onder controle bent via de MyCareLink Heart™-app op uw smartphone/tablet (alleen Azure-pacemaker) of via uw patiëntenmonitor. Dit kan vanuit uw vertrouwde thuisomgeving of terwijl u reist*.

Meer: MyCareLink Heart™-app op uw smartphone of tablet


Hieronder gaan we in op controle van uw pacemaker op afstand via de MyCareLink®-patiëntenmonitor.


Gegevens doorsturen met behulp van de MyCareLink®-patiëntenmonitor

Met de mobiele MyCareLink-technologie is het eenvoudig om verbinding te maken met uw controlerend ziekenhuis**. U heeft geen vaste telefoonlijn, mobiele telefoon of internet nodig.

Om uw monitor in te stellen voor het verzenden van gegevens, volgt u de meegeleverde instructies. Er zijn twee mogelijkheden om gegevens te verzenden — automatisch of handmatig — dit is afhankelijk van het feit of uw pacemaker beschikt over de automatische verzendfunctie (draadloze Conexus-telemetrie), of niet.

Automatische verzending

Indien uw pacemaker geschikt is voor automatische verzending van gegevens, dan zal uw behandelend arts de tijdstippen waarop gegevens automatisch worden uitgelezen en verzonden, vooraf instellen. Handmatige verzending is ook mogelijk, indien gewenst.

Automatische verzending

Stap 1: Uw behandelend arts in het ziekenhuis plant de automatische verzendingen van de gegevens uit uw hartimplantaat naar het systeem.
Stap 2: De gegevens worden automatisch verzonden.
Stap 3: Dit gebeurt via een beveiligde internetverbinding.
Stap 4: Uw behandelend arts kan de ontvangen gegevens uit uw hartimplantaat bekijken via de beveiligde website.

Voor informatie over ‘Uw monitor instellen voor automatisch verzenden’, ‘De informatie uitlezen’ en ‘De informatie verzenden’, zie de MyCareLink-patiëntenbrochure.

Handmatige verzending

Indien uw pacemaker NIET beschikt over de automatische verzendfunctie
(Conexus-telemetriefunctie), dan zult u uw gegevens — volgens de instructies van de arts — handmatig moeten uitlezen en verzenden naar het ziekenhuis.

In vergelijking met de automatische verzending zoals hierboven beschreven, zijn
stap 1 en 2 anders.

Stap 1: Uw behandelend arts in het ziekenhuis plant samen met u de datums waarop u gegevens uit uw hartimplantaat via het systeem moet verzenden.
Stap 2: Nadat u de CareLink-antenne boven het hartimplantaat houdt, drukt u op de knop om de gegevens te verzenden.

Voor informatie over ‘Uw monitor instellen voor handmatig verzenden’, ‘De informatie uitlezen’ en ‘De informatie verzenden’, zie de MyCareLink-patiëntenbrochure.

Houd de monitor zoveel mogelijk aangesloten

Probeer de MyCareLink-monitor zoveel mogelijk op netstroom aangesloten te houden, zodat de gegevens automatisch kunnen worden verzonden en/of software-updates van uw monitor kunnen plaatsvinden.

Voor meer informatie over de MyCareLink-monitor en de werking, zie Veelgestelde vragen - MyCareLink®-patiëntenmonitor.

Meer informatie vindt u ook:


Patiëntenservice

Heeft u een vraag over uw pacemaker of controle op afstand? Onze mensen van de BeConnected-patiëntenservice helpen u om de meest geschikte optie voor controle op afstand te kiezen en te installeren.

BECONNECTED
00800-266-632-82 (gratis)
Maandag - vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
(Voicemail inspreken buiten kantooruren)

 


* De MyCareLink-monitor werkt ook in het buitenland; bepaalde oudere CareLink-monitoren van Medtronic beschikken niet over deze functie. Neem contact op met uw zorgverlener om na te vragen of uw monitor ook geschikt is voor gebruik in het buitenland.

** De monitor moet zoveel mogelijk aangesloten blijven op netstroom en moet worden gebruikt op een locatie waar een goed mobiel signaal wordt ontvangen

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.