Sjukvårdssystemets vidareutveckling

Förändring av Hälso- och sjukvård

Samarbeta med intressenter i hela världen för att omvärdera status quo och göra mer tillsammans – Further, Together.
LÄS HUR

MENINGSFULL

INNOVATION

Vi ställer patienten i centrum för innovativ design och tänkande, vi förutser behov och validerar åtgärder i en oupphörlig strävan efter en bättre hälso- och sjukvård för alla.

UPPTÄCK HUR

ÖKA

VÄRDET

Medtronic åtgärdar de förändrade behoven under 2000-talet genom att utveckla hälso- och sjukvårdslösningar som är sammanbundna och koordinerade.

Läs mer

Tre nycklar för att låsa upp datadriven sjukvård

En rapport från Harvard Business Review Analytic Services, som sponsrats av Medtronic, diskuterar tre sätt för vården att utnyttja data.

LÄS NU

Globalt perspektiv

Vi arbetar för att förbättra tillgången till bra sjukvård över hela världen.

LÄR DIG HUR