UTVIDGA GLOBAL TILLGÅNG, MINSKA GAPET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Globalt perspektiv
LinkedIn
Twitter
Facebook

Dela:

Vi på Medtronic tror att medicinens historia har varit och kommer att vara en kontinuerlig strävan att säkerställa att människor får de livräddande eller hälsoförbättrande behandlingar som de behöver för att kunna återgå till att leva ett fullt liv. Vi ser också att tillgång till hälso- och sjukvård av god kvalitet är en grundläggande rättighet för alla människor i hela världen.

400 miljoner människor i hela världen

 

Minst 400 miljoner människor i hela världen är fortfarande utan tillgång till vård.1

Sökandet efter bättre hälso- och sjukvård uppstår ur de grundläggande eller universella hälso- och sjukvårdsbehoven hos alla hälso- och sjukvårdssystem. Att förbättra de kliniska utfallen, förbättra tillgången och optimera kostnaderna och effektiviteten är ett grundläggande mål som delas av alla världens hälso- och sjukvårdssystem.

Men vi vet också att vi deltar i världens hälso- och sjukvårdssystem som står inför stora kliniska och ekonomiska utmaningar. Och om ingen ändring sker kommer dessa problem att undergräva den globala tillväxten och utvecklingen och lämna miljontals människor i världen utan behandling – även för de enklaste åkommorna. Vi tror att det som en gång tog oss till den nuvarande situationen inom hälso- och sjukvården inte nödvändigtvis är samma sak som kommer att driva oss framåt. I framtiden kräver hälso- och sjukvården nya sätt att närma sig och nya former av innovation.

Fastän vi har uppnått mycket - idag har mer än 70 miljoner människor nytta av våra tekniker varje år, vilket gör två människor i sekunden - är minst 400 miljoner människor i hela världen fortfarande utan tillgång till vård.1

Därför har vi gett i uppgift åt våra mer än 85 000 anställda i mer än 160 länder att arbeta med hälso- och sjukvårdssystem i hela världen, att dela tekniker, tjänster, resurser och sakkunskap för att hjälpa att avlägsna barriärer för betalbar behandling av kroniska sjukdomar. På de utvecklade marknaderna samarbetar vi med den offentliga sektorn och vårdgivarna för att ge vård och skapa effektivitet. På utvecklingsmarknaderna hjälper vi istället till med infrastrukturutveckling, behandlingskännedom, utbildning och kapacitetshantering.

Ett friskt hjärta för alla

 

Ett friskt hjärta för alla (”Healthy Heart For All”) -programmet i siffror: 120 anläggningar, 22 städer, 1 200 läkare, 147 000 screenade patienter, 14 000 behandlade patienter.

BYGGA VÅRDINFRASTUKTUR PÅ UTVECKLINGSMARKNADERNA

Utvecklingsmarknaderna står inför unika hinder i sin strävan att stiga fram och grunda hållbara, högkvalitets och kostnadseffektiva hälso- och sjukvårdssystem. Tillgången är typiskt påverkad av läge och närhet till hälso- och sjukvårdsanläggningar av hög kvalitet, avsaknad av utbildade specialister och hälso- och sjukvårdspersonal av hög kvalitet samt avsaknad av infrastruktur eller anläggningar.

Medveten om denna dynamik på utvecklingsmarknaderna riktar Medtronic sig in på modeller och partnerskap för utvecklingsmarknader som etablerar center med hög kompetens där specialiserade uppgifter och förfaranden finns internt för att öka utfall av hög kvalitet, utveckla läkarnas sakkunskap och maximera utgifter och kostnader.

Medtronics ”Healthy Heart For All”-program är ett tidigt och framgångsrikt exempel på hur vi närmar oss utvecklingsmarknader. Programmet arbetar för att kontinuerligt utvärdera och förbättra hela hjärtpatientvården och det har arbetat för att lösa problem som är förknippade med patientmedvetenhet och -screening, remisskopplingar mellan allmänpraktiserande läkare och specialister och rådgivnings- och finansieringsmöjligheter för patienter som är i behov av finansieringshjälp för sin tillgång till behandlingsmöjligheter. Programmet arbetar med mer än 120 anläggningar i mer än 22 städer i Indien. I dag har mer än 1 200 läkare fått utbildning, 147 000 patienter har screenats och mer än 14 000 av dessa patienter har fått behandling.

63 miljoner

 

Bara i Indien har uppskattningsvis 63 miljoner människor nedsatt hörsel.2

Indien har också fungerat som hem för vårt ”Shruti” program. Bara i Indien har uppskattningsvis 63 miljoner människor nedsatt hörsel.2 En av orsakerna, infektion i mellanörat, kan behandlas för att förhindra nedsättningen men ändå har många inte tillgång till hälso- och sjukvård. Medtronic har i samarbete med både lokala och internationella partners skapat ett program för att höja medvetenheten om detta problem, erbjudit gratis screening och satt upp ett remissförfarande för patienter i behov av behandling. Nästan 115 000 människor har screenats i detta program och vi har identifierat öroninfektioner och/eller förlust av hörsel hos mer än 43 000 människor.

I Brasilien — som beräknats förlora 49 miljarder dollar på grund av prematura dödsfall förknippade med hjärtsjukdom, stroke och diabetes under de senaste 10 åren3 — arbetar vi med lokala myndigheter, ledande läkare, personalen vid akutmottagningar och sjukhussystem för att införa den lämpliga infrastrukturen för att ge optimal vård för hjärtattackpatienter. I ett program som kallas ”LATIN” (Latin America Telemedicine Infarct Network) arbetar Medtronic med nyckelintressenter för att utveckla lokaliserade protokoll och utbilda både kardiologer och akutvårdsläkare i den lämpligaste vårdvägen för STEMI-patienter innan de anländer till sjukhuset genom att använda telemedicintekniken. Kopplat till ett offentligt utbildningsinitiativ i stor skala för att bättre informera samhället har LATIN-programmet utbildat 1 000 hälso- och sjukvårdspersonal och minskat STEMI-mortaliteten med 12 % på endast ett år. Vi håller nu på att kopiera programmet i områden där liknande vårdproblem finns, såsom Colombia och Mexiko.

SAMARBETE MED MYNDIGHETER

I Kina, under det senaste året meddelade Medtronic om ett partnerskap med National Institute of Hospital Administration (nationella institutet för sjukhusförvaltning) för att forska i sätt att bygga upp ett bättre system för människor med typ 1 diabetes. Samarbetet inkluderade två pilotkliniker vid regionala sjukhus i hela landet där de bästa sätten att integrera vård och stöd för människor med diabetes genom hela sjukdomsförloppet studeras. Målet är att tillämpa dessa lärdomar nationellt för att minska vanliga komplikationer som uppkommer inom denna patientpopulation och sedan ge det vi lärt oss till andra geografiska områden där diabetes utgör en belastning utan motstycke på hälso- och sjukvårdssystemen.

BYGGA KAPACITET GENOM UTBILDNING AV LÄKARE

En tjänst som sträcker sig över alla geografiska områden och är av ytterst vikt för att förbättra utfallet är läkarutbildningen. Enbart under de senaste fem åren har vi utbildat tusentals läkare runt om i världen. Vi avslutade nyligen ett årslångt utbildningsprogram för läkare i Ryssland som utbildade 4 000 läkare i allt från innovationer i interventionskardiologi till hur man ska närma sig för att förbättra patientutfall.

ANSTÄLLDA HAR EN INVERKAN PÅ GLOBAL HÄLSA

För att sporra liknande framsteg på andra geografiska områden erbjuder vi också våra bästa anställda en chans att arbeta med myndigheter och icke-statliga organisationer för att hitta sätt att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård lokalt i områden med otillräckliga tjänster. Detta program som kallas Global Innovation Fellows (globala innovationsexperter) har hjälpt oss att bättre förstå varför vissa sjukhus i Vietnam har långa väntetider och vi har gett förslag på hur medvetenheten om diabetes kan höjas i Sydafrika, bland andra initiativ.

Dessa program visar att ett bolag inte kan göra det ensamt. Endast genom att arbeta med olika intressenter - att gå på många olika sätt Further, Together - kan vi förbättra tillgången till vård och utfall i världen.

LÄS MER 

Referenser

1

Världshälsoorganisationen. Uppföljning av allmän hälso- och sjukvård. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/174536/1/9789241564977_eng.pdf. 2015. Hämtad den 31 augusti 2015.

2

Garg S, Chanda S, Malhotra S, Agarwal AK. Deafness: burden, prevention and control in India. Natl Med J India. 2009 Mar-Apr; 22(2): 79-81.

3

Världshälsoorganisationen. Inverkan av kronisk sjukdom i Brasilien. http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/media/brazil.pdf?ua=1. Hämtad den 31 augusti 2015.