Vad du kan förvänta dig Kateterablation för förmaksflimmer

Kateterablation

Om din läkare har sagt att kateterablation kan vara den bästa behandlingen för ditt förmaksflimmer så kanske du har frågor om vad du kan förvänta dig före, under och efter det minimalinvasiva ingreppet med kateterablation.

Före ingreppet FÖRBEREDELSE INFÖR KATETERABLATION

På dagen för ingreppet kan din läkare eventuellt begära vissa rutinmässiga prover såsom EKG, röntgen, blodprover och transesofagealt ekokardiogram om dessa inte har gjorts i förväg. I de flesta fall blir du ombedd att inte äta eller dricka något efter midnatt kvällen före ingreppet.

Läkaren informerar dig om huruvida du ska fortsätta eller upphöra med eventuella läkemedel som du tar. Tänk på att tala om för din läkare om någonting förändras i ditt hälsotillstånd före ingreppet.

Under ingreppet VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG UNDER KATETERABLATION

Kateterablation utförs av en elektrofysiolog, en hjärtläkare som är specialist på hjärtrytmer. Under ingreppet tillförs vätska och eventuella läkemedel intravenöst i armen. Du kan komma att sövas eller få lugnande medel inför ingreppet.

Titta på en förklaring av hur kateterablation fungerar.

Du får lokalbedövning på stället där ablationskatetern sätts in. I de flesta fall används det största blodkärlet i ljumskpartiet för inläggning av katetern (kateterisering). Blodkärlen i armar, bröst eller halsområdet kan också användas för kateterisering.

Elektrofysiologen för försiktigt fram katetern genom blodkärlet till vänster förmak. Katetern i vänster förmak används för att kartlägga de onormala elektriska banorna i hjärtvävnaden. När det aktuella området har hittats levererar kateterspetsen antingen radiofrekvensenergi (värme) eller kryogen energi (kyla) för att isolera de avvikande elektriska banor som orsakar förmaksflimret.

När ingreppet är klart avlägsnas katetern och tryck appliceras på kateterns införingsställe för att förhindra blödning.

Efter ingreppet ÅTERHÄMTNING

Du får begränsa dina aktiviteter men de flesta patienter kan återgå till sina normala rutiner inom några dagar. Mindre ömhet i bröstet eller blåmärken vid införingsstället är normalt. Vissa kan uppleva lindrig hosta efter ingreppet. 

Tala om för din läkare om du får symptom som orsakar obehag. 

Du kan räkna med uppföljningsbesök hos din läkare för att kontrollera läkningen och hjärtrytmen.

Vad säger läkarna?

Titta på videon nedan för att höra mer om biverkningar och möjliga obehag efter kryoablation.

Dr Robert Kowal är chefsöverläkare inom CRHF (hjärtrytm och hjärtsvikt) hos Medtronic.

Titta på den här videon för att höra mer om vad du kan förvänta dig under läkningsprocessen.

Att tänka på

Även om många patienter har nytta av kateterablation kan resultaten variera. Liksom vid alla medicinska ingrepp finns det fördelar och risker. Din läkare kan hjälpa dig att avgöra om kateterablation är lämpligt för dig.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.