Livet efter kateterablation Kateterablation för förmaksflimmer

Efter kateterablation

Efter en lyckad kateterablation återgår de flesta till en normal, aktiv livsstil och upplever förbättrad livskvalitet.

UPPFÖLJNINGSBESÖK

Det är viktigt att du går på kontroller om du får tillbaka symtomen för att vara säker på att förmaksflimret inte har kommit tillbaka. I vissa fall kan ingreppet behöva göras om för att ett tillfredsställande resultat ska uppnås. Även utan symtom kan förmaksflimmer vara ett allvarligt medicinskt tillstånd. Om förmaksflimmer inte behandlas kan det leda till stroke, hjärtsvikt eller trötthet.

Sunda livsstilsförändringar

äldre par som vandrar med hund

Vissa livsstilsförändringar kan bidra till att förhindra att förmaksflimmer uppstår igen.

  • Håll en hälsosam vikt. 
  • Sluta använda nikotin. Nikotin drar ihop blodkärlen och tvingar hjärtat att arbeta hårdare. Kolmonoxid skadar insidan av blodkärlen.
  • Håll blodtrycket under kontroll. Kontrollera ditt blodtryck regelbundet. Om du har högt blodtryck ska du följa läkarens anvisningar och ta alla ordinerade läkemedel så som föreskrivs.
  • Håll ditt kolesterol under kontroll. Kontrollera dina kolesterolvärden regelbundet. Ät färre livsmedel med högt kolesterolinnehåll och ta kolesterolsänkande läkemedel vid behov.
  • Håll din diabetes under kontroll. Om du har diabetes kan regelbundna kontroller av blodsockret fördröja kranskärlssjukdomens framskridande.
  • Börja motionera. Motion hjälper dig att uppnå och upprätthålla en hälsosam vikt. Det kan också bidra till att hålla diabetes, högt kolesterol och högt blodtryck i schack. Försök att få 30–60 minuters fysisk aktivitet nästan varje dag. Liksom med alla motionsprogram bör du söka råd från din läkare innan du börjar.
  • Ät nyttig mat. En kost som främjar hjärthälsan är baserad på frukt, grönsaker och fullkorn – samt fattig på mättat fett, kolesterol och salt – och kan hjälpa dig att kontrollera din vikt, ditt blodtryck och dina kolesterolvärden.
  • Hantera stress. Minska din stress så mycket som möjligt. Använd sunda metoder för att hantera stress, exempelvis muskelavslappning, djupandning och motion.
  • Behandla sömnapné och sköldkörtelrubbningar. Om du har sömnapné eller en sköldkörtelsjukdom är det viktigt att du får behandling eftersom dessa kan bidra till förmaksflimmer.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.