Platforma Intellis™ Nabíjateľné systémy na stimuláciu miechy

.

Kontaktujte nás
Pohľad spredu na neurostimulátor Intellis

Overview

Vysokovýkonný neurostimulátor

Nabíjateľný neurostimulátor lntellis™ s technológiou AdaptiveStim™ je napájaný batériou s patentovanou technológiou Overdrive™. Je navrhnutý tak, aby prekonal obmedzenia iných systémov na SCS a je optimalizovaný na zvýšené energetické nároky vysokodávkovej (High Dose, HD) terapie.

 • Najmenší úplne implantovateľný neurostimulátor miechy
 • Nabitie za < 1 hodinu – z vybitého do úplne nabitého stavu (približná doba)1
 • Vylepšený výkon batérie s minimálnym úbytkom kapacity (< 5 %)1
 • Navrhnutý na zaistenie pohodlia pacienta a viac možností umiestnenia počas implantácie
 • Technológia AdaptiveStim™ automaticky upravuje terapiu podľa toho, ako sa pacient pohybuje, a poskytuje prispôsobenú liečbu založenú na siedmich jedinečných polohách tela.
 • Hlásenia Snapshot™, podporované technológiu AdaptiveStim™, umožňujú lekárom objektívne monitorovať vývoj zdravotného stavu pacienta.
Rad produktov Intellis na stimuláciu miechy

Nie všetky batérie sa vyrábajú rovnakým spôsobom

9 rokov údajov o batériách Overdrive™1

Spoločnosť Medtronic je jediným výrobcom SCS, ktorý ponúka túto patentovanú lítium-iónovú batériu s netradičným chemickým zložením.
 

Technológia batérie Overdrive™

 • Rýchlejšie nabíjanie*
 • Minimálny úbytok kapacity*
 • Ochrana proti nadmernému vybitiu


Ako by mohli vaši pacienti využiť viac času?


~1 hodina nabíjania

z vybitého do úplne nabitého stavu

 3x rýchlejšie

než tradičné lítium-iónové batérie*

 


Pacient môže nabiť

úplne vybitý prístroj

 


viac než
95 %1

kapacita batérie
aj po 9 rokoch1, nezávisle od parametrov terapie alebo predvolieb nabíjania

 

Zvoľte inovatívnu technológiu batérií

Vylepšenia v prospech potrieb a pohodlia vašich pacientov


Hĺbka implantácie
do
3 cm

ponúka všestranné použitie a pohodlie pacienta


Nižší počet
revízie
 

v dôsledku prevrátených batérií alebo nadmerne vybitých batérií

 


Spĺňa požiadavky súčasných a budúcich pracovných postupov

vrátane optimalizácie pre zvýšené energetické nároky HD terapií

Bezkonkurenčný chemický výkon batérie

Naša technológia batérií Overdrive™ má patentované chemické vlastnosti v porovnaní s konkurenčnými batériami prístrojov na SCS, ktoré sú založené na klasickom chemickom zložení lítium-iónových batérií. Dizajn našej batérie umožňuje aj po 9 rokoch rýchle nabíjanie s minimálnym dopadom na kapacitu batérie, a to aj pri úplnom vybití.

Pri každodennom testovaní nabitia a vybitia zo stavu úplného vybitia po úplné nabitie:

 • Technológia batérie Overdrive™ prístrojov Intellis™ od spoločnosti Medtronic si po aj 9 rokoch a 3 200 cykloch zachovala 95 % pôvodnej kapacity.1,2
 • Testované konkurenčné stimulátory miechy X stratili 30 % kapacity už po 3 rokoch a 1 000 cykloch.1,2
 • Prístroje Intellis™ je možné nabiť z vybitého do úplne nabitého stavu za ~1 hodinu v porovnaní s až 4 hodinami v prípade testovaných konkurenčných prístrojov X.

Pacienti tak budú môcť využívať konzistentnejší interval nabíjania a rýchlejšie nabíjanie, a to aj pri tých najagresívnejších podmienkach stimulácie.

Kompatibilné produkty a funkcie

Bezdrôtový externý neurostimulátor

 • Bezdrôtový sterilný jednorazový externý neurostimulátor zjednodušuje testovanie počas skúšania a implantácie
 • Je navrhnutý tak, aby zaistil komfort a vhodnosť pre pacienta
Číslo modelu 97725
Hmotnosť 71 g (2,5 unce)
Dĺžka 79 mm (3,1 palca)
Šírka 74 mm (2,9 palca)
Typ batérie nenabíjateľná
Hrúbka 20 mm (0,8 palca)
Pohľad spredu na bezdrôtový externý neurostimulátor Intellis

Programátor pre lekára

 
 • Bezpečné bezdrôtové programovanie mimo sterilného poľa
 • Pracovné postupy programovania prispôsobené na mieru
 • Elektronický prenos rôznych správ
 • Komunikácia cez Bluetooth®§
 • Vyžaduje použitie komunikátora a aplikácie programátora pre lekára Intellis™
Programátor pre lekára

Kombinovaný programátor pre pacienta a nabíjačka

 
 
 
 • Nabíjanie pri úplne vybitej batérii
 • Ľahko nastaviteľná terapia
 • Ľahko čitateľné rozhranie
 • Veľká a ohybná nabíjacia anténa zaisťujúca komfort pacienta
Kombinovaný programátor pre pacienta a nabíjačka

Kompatibilné
produkty

 • 1 x 8 perkutánne elektródy Vectris™ a Vectris™ SureScan™ MRI a kotviaci systém INJEX™, modely 97791 a 97792
 • 16-kontaktové chirurgické elektródy Specify™ SureScan™ MRI

Intellis™ s technológiou
AdaptiveStim™

Model 97715
Kanály 2
Objem 13,9 ml
Výška 57,1 mm (2,2 palca)
Šírka 47,2 mm (1,9 palca)

Terapia DTM™ SCS

Terapia DTM™ SCS je patentovaná terapia založená na vedeckých poznatkoch, ktorá má základy v predklinickom výskume a je upravená tak, aby prinášala vynikajúce klinické výsledky.

12-mesačné RCT skúmajúce DTM™ SCS preukázalo trvalo lepšie výsledky v porovnaní s klasickou stimuláciou.3

 • DTM™ SCS vykazuje 84 % mieru odozvy bolesti chrbta po 12 mesiacoch.
 • DTM™ SCS vykazuje 69 % mieru odozvy silnej bolesti chrbta (≥ 80 % úľava od bolesti) po 12 mesiacoch.
   

Bezkonkurenčná dostupnosť celotelovéhé vyšetrenia MR

 • Technológia SureScan™ MRI umožňuje skenovanie MR ktorejkoľvek časti tela pacienta a tým umožňuje diagnostickú starostlivosť.
 • Vďaka tomu majú pacienti rovnaký prístup k vyšetreniam MR ako pacienti bez implantátu – teraz aj v budúcnosti.
 • Tienené elektródy a patentované zabezpečenie prístroja umožňujú pacientom bezpečne podstúpiť vyšetrenie MR.
 • Na dostupnosti záleží – očakáva sa, že 98 % pacientov bude potrebovať aspoň 1 vyšetrenie MR v priebehu 10 rokov od implantácie.4

Manuály a technické príručky

K príručkám pre predpisujúcich lekárov, k implantátom a vyšetreniam zobrazovaním MRI a ďalším príručkám sa dostanete v knižnici príručiek od spoločnosti Medtronic. Hľadajte podľa názvu produktu (Intellis™) alebo čísla modelu (97715). 

*

Compared to traditional lithium ion batteries

Descriptive comparison, including studies with similar design (RCT; randomization >100 subjects; comparing 2 SCS therapies; with at least 12-months follow up) and patient populations (inclusion/exclusion criteria; baseline demographics) with back pain responder rates reported. This is not based on a statistical analysis of outcomes between studies.

MR Safety Triangle Under specific conditions. Refer to product labeling for full list of conditions. Patients with non-Medtronic leads and an EMBSNV20 adaptor extension are not eligible for an MRI.

§

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Medtronic is under license.™

1

R131649 RS2 Lithium-Ion Overdrive™ Rechargeable Battery DVT Report

2

Chao Hu, et. al. Remaining useful life assessment of lithium-ion batteries in implantable medical devices. Journal of Power Sources. January 31, 2018, Volume 375, pgs118-130.

3

Fishman M, Cordner H, Justiz R, et al. 12-Month Results from multicenter, open-label, randomized controlled clinical trial comparing differential target multiplexed spinal cord stimulation and traditional spinal cord stimulation in subjects with chronic intractable back pain and leg pain. Pain Pract. 2021; 00: 1–12. doi: 10.1111/papr.13066.

4

Desai MJ, Hargens LM, Breitenfeldt MD, et al. The rate of magnetic resonance imaging in patients with spinal cord stimulation. Spine. 2015;40(9):E531–537.

Podrobné informácie o implantácii, indikáciách, kontraindikáciách, varovaniach, bezpečnostných opatreniach a potenciálnych nežiaducich udalostiach nájdete v pokynoch na používanie konkrétneho prístroja. [Ak používate prístroj MRI SureScan™, pred vykonaním vyšetrenia MR si prečítajte technickú príručku k prístroju MRI SureScan™.]

Ďalšie informácie získate od miestneho zástupcu spoločnosti Medtronic.