Systémy na stimuláciu miechy Odborní zdravotnícki pracovníci

Neurostimulátor Vanta™ PC

Detailný obrázok neurostimulátora Vanta PC na bielom pozadí
Nenabíjateľné systémy na stimuláciu miechy

Prístroj Vanta™ PC vám prináša výhodu v boji proti bolesti. Tento revolučný prístroj bez potreby nabíjania ponúka dlhšiu životnosť1, programovanie prispôsobené každému jednotlivocovi a bezkonkurenčnú dostupnosť vyšetrení MR.*

Podrobnosti o produkte

Neurostimulátor Intellis™

Medtronic's Intellis product
Nabíjateľné systémy na stimuláciu miechy

Prístroj Intellis™ je najmenší2 implantovateľný neurostimulátor na svete. Tento nabíjateľný prístroj vám prináša výhodu v boji proti bolesti tým, že ponúka bezkonkurenčné chemické zloženie batérie s > 95 % kapacitou aj po 9 rokoch3, programovanie prispôsobené každému jednotlivcovi a bezkonkurenčnú dostupnosť vyšetrení MR.

Podrobnosti o produkte
*

Under specific conditions. Refer to product labelling for full list of conditions.

Literatúra

1

The INS shall provide a minimum service life of 11 years from Beginning of Service to End of Service (EOS) for a bipolar single program with one bipolar electrode pair and stimulation settings of 1.6mA, 60μs, 130 Hz, and 550 ohms per electrode (resultant therapy power of 40μW). 977006 Vanta Implant Manual M998494A001 Rev C

2

Intellis™ Instructions For Use

3

R131649 RS2 Lithium-Ion Overdrive™ Rechargeable Battery DVT Report

Podrobné informácie o implantácii, indikáciách, kontraindikáciách, varovaniach, bezpečnostných opatreniach a potenciálnych nežiaducich udalostiach nájdete v pokynoch na používanie konkrétneho prístroja. [Ak používate prístroj MRI SureScan™, pred vykonaním vyšetrenia MR si prečítajte technickú príručku k prístroju MRI SureScan™.]

Ďalšie informácie získate od miestneho zástupcu spoločnosti Medtronic.