This will play a video. - Banner pre pacientov týkajúci sa stimulácie miechy

Vzdelávanie
lekárov

Informácie o chronickej bolesti

Kontaktujte nás

Personalizované vzdelávanie v službe Medtronic Academy

Medtronic Academy poskytuje zdravotníckym pracovníkom neobmedzený prístup k najnovším zdrojom elektronického vzdelávania v oblasti terapií stimuláciou miechy od spoločnosti Medtronic. Po dokončení ktoréhokoľvek kurzu Medtronic Academy okamžite získate osvedčenie o absolvovaní.

Získajte prístup k nasledujúcim zdrojom:

  • kredity na ďalšie vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov,
  • prispôsobené vzdelávacie postupy a učebné plány,
  • interaktívne kurzy, internetové prenosy a informácie o funkciách produktov,
  • animácie a videá postupov.

Vykročte správnym smerom pri liečbe chronickej diabetickej periférnej neuropatie

Stimulácia miechy u vašich pacientov so stredne závažnou až závažnou bolesťou sprevádzajúcou diabetickú periférnu neuropatiu (DPN).


Pomôžte pacientom zvládať vysiľujúcu bolesť v chodidlách a nohách.

U pacientov s chronickou bolesťou v dôsledku diabetickej periférnej neuropatie (DPN), ktorým perorálne lieky proti bolesti, injekcie ani iné spôsoby liečby bolesti nezaisťujú dostatočnú úľavu od bolesti a ktorí hľadajú iné možnosti, je SCS novým prístupom.


Potenciálne prínosy terapie SCS

  • Pacienti s DPN majú 17-krát vyššiu pravdepodobnosť, že dosiahnu výraznú úľavu od bolesti pri liečbe pomocou SCS v porovnaní s konvenčnou liečbou.1-3
  • U 86 % pacientov bola liečba úspešná po jednoročnej terapii pomocou SCS*4
  • Osvedčená dlhodobá terapia na zvládanie chronickej bolesti, pričom väčšina pacientov dosahuje významnú úľavu od bolesti počas piatich rokov liečby SCS.4


17x

väčšia pravdepodobnosť
dosiahnutia výraznej
úľavy od bolesti
1-3U 86 %

pacientov bola liečba úspešná po 1-ročnej terapii pomocou SCS*45rokov

významnej
úľavy od bolesti4


Pochopenie rizík

Medzi riziká patrí infekcia, posunutie elektródy, bolesť v mieste implantátu a strata účinnosti terapie. Nie každý reaguje na SCS rovnakým spôsobom a skúsenosti u vašich pacientov sa môžu líšiť. Riziko infekcie a závažnosť komplikácií môžu byť u diabetických pacientov vyššie.

Zvážte predoperačné posúdenie rizika, aby ste zistili, či sú pacienti dostatočne zdraví na podstúpenie chirurgického zákroku.

Monitorujte hladiny glukózy u pacientov.

Stiahnite si naše brožúry určené všeobecným lekárom a implantujúcim lekárom, ktoré obsahujú podrobné informácie o rizikách a bezpečnosti v súvislosti s terapiou SCS. Obsahujú aj informácie o skúšaniach, postupoch, prínosoch a funkciách zariadení od spoločnosti Medtronic.

Terapia DTM™ SCS

Diferenciálna cielená multiplexná (Differential Target Multiplexed™, DTM) stimulácia miechy (SCS) je špičková terapia stimuláciou miechy, ktorá sa aplikuje prostredníctvom platforiem Inceptiv™ a Intellis™ SCS a je určená na liečbu pacientov s chronickou, nezvládateľnou bolesťou chrbta a nôh.

12-mesačné RCT skúmajúce DTM™ SCS preukázalo trvalo lepšie výsledky v porovnaní s klasickou stimuláciou.5
Údaje z 12-mesačného RCT skúmajúceho DTM™ SCS

* Opisné porovnanie vrátane štúdií s podobným návrhom (RCT, randomizácia > 100 pacientov, porovnanie 2 terapií SCS, s najmenej 12-mesačným následným sledovaním) a podobnými populáciami pacientov (kritériá zaradenia/vylúčenia, východiskové demografické charakteristiky) s uvedenými percentami respondentov s bolesťou chrbta. Nie je založené na štatistickej analýze výsledkov medzi štúdiami.

*

Success rates in a population of patients treated with SCS in two studies and followed for five years.

1

Medtronic. Medtronic Pain Therapy Clinical Summary M221494A016 Rev B. United States; 2022. 

2

de Vos CC, Meier K, Zaalberg PB, et al. Spinal cord stimulation in patients with painful diabetic neuropathy: A multicenter randomized clinical trial. Pain. 2014;155(11):2426–2431. doi:10.1016/j.pain.2014.08.031.

3

Slangen R, Schaper NC, Faber CG, et al. Spinal cord stimulation and pain relief in painful diabetic peripheral neuropathy: A prospective two-center randomized controlled trial. Diabetes Care. 2014;37(11):3016–3024. doi:10.2337/dc14-0684.

4

van Beek M, Geurts JW, Slangen R, et al. Severity of neuropathy is associated with long-term spinal cord stimulation outcomes in painful diabetic peripheral neuropathy: Five-year follow-up of a prospective two-center clinical trial. Diabetes Care. 2018;41(1):32–38. doi:10.2337/dc17-0983.

5

Fishman M, Cordner H, Justiz R, et al. 12-Month Results from multicenter, open-label, randomized controlled clinical trial comparing differential target multiplexed spinal cord stimulation and traditional spinal cord stimulation in subjects with chronic intractable back pain and leg pain. Pain Pract. 2021; 00: 1–12. doi: 10.1111/papr.13066.

Podrobné informácie o implantácii, indikáciách, kontraindikáciách, varovaniach, bezpečnostných opatreniach a potenciálnych nežiaducich udalostiach nájdete v pokynoch na používanie konkrétneho prístroja. [Ak používate prístroj MRI SureScan™, pred vykonaním vyšetrenia MR si prečítajte technickú príručku k prístroju MRI SureScan™.]

Ďalšie informácie získate od miestneho zástupcu spoločnosti Medtronic.