Neurostimulátor Vanta™ SCS  Nenabíjateľné systémy na stimuláciu miechy

Prístroj Vanta™ SCS vám prináša výhodu v boji proti bolesti. Tento revolučný nenabíjateľný prístroj ponúka optimalizovanú životnosť, programovanie výdrže DTM™ terapie SCS a bezkonkurenčnú dostupnosť vyšetrení MR.

Kontaktujte nás
Detailný obrázok neurostimulátora Vanta PC na bielom pozadí

Overview
Získajte
výhodu nad bolesťou

Prečítajte si informácie o neurostimulátore Vanta™ SCS.

Podrobné informácie o produkte

Vysokovýkonný neurostimulátor bez potreby nabíjaniaVanta™ SCS je vysokovýkonný nenabíjateľný prístroj, ktoré ponúka optimalizovanú životnosť.

 • Približne 2x dlhšia výdrž než iné prístroje pri porovnateľných nastaveniach*
 • 5½ – 7½ roka životnosti bez nabíjania podľa odhadu na základe údajov 12-mesačného programovania dlhodobej terapie DTM™ SCS1
Platforma Vanta

Špecifikácie produktu

Kompatibilné s:

 • inteligentnou aplikáciou terapie pacienta MyStim™ PC modelu A72200,
 • programátorom pre lekára modelu CT900, so softvérovou aplikáciou A71200 a skúšobnou aplikáciou A71300,
 • 16-kontaktovými chirurgickými elektródami Specify™ SureScan™ MRI,
 • perkutánnymi elektródami Vectris™ SureScan™ MRI,
 • kotviacim systémom INJEX™, modelov 97791 a 97792.

Špecifikácie modelov

Model 977006 
Kanály 2
Šírka 1,1 cm (0,44 palca) 
Typ batérie Nevyžaduje nabíjanie 

Klinické dôkazy podporujúce dlhodobú terapiu DTM™ SCS2:

Významné zmiernenie bolesti

4,6

zníženie VAS o toľkoto cm z hľadiska celkovej bolesti od východiskového stavu do 12 mesiacov

Zlepšenia kvality života

76 %

pacientov dosiahlo zlepšenie stupňa
invalidity po 12 mesiacoch

Spokojnosť s terapiou

86 %

pacientov bolo
spokojných s terapiou po 12 mesiacoch

Bezkonkurenčná dostupnosť celotelovéhé vyšetrenia MR

 • Technológia SureScan™ MRI umožňuje skenovanie MR ktorejkoľvek časti tela pacienta a tým umožňuje diagnostickú starostlivosť.
 • Vďaka tomu majú pacienti rovnaký prístup k vyšetreniam MR ako pacienti bez implantátu – teraz aj v budúcnosti.
 • Tienené elektródy a patentované zabezpečenie prístroja umožňujú pacientom bezpečne podstúpiť vyšetrenie MR.
 • Na dostupnosti záleží – očakáva sa, že 98 % pacientov bude potrebovať aspoň 1 vyšetrenie MR v priebehu 10 rokov od implantácie.3

*

Settings used from Proclaim™ clinician manual. Nominal settings 12 hours per day: 50-Hz frequency. 225-μs pulse width, and 5-mA amplitude at 500-ohms impedance. Energy modeling is the same for model 3660 and model 3670.

Settings from Boston Scientific's Alpha™ IFU. Programmed at 4.1mA, 280us. 40Hz. 1 area, 730 Ohms, 2 contacts.

Under specific conditions. Refer to product labeling for full list of conditions. Patients with non-Medtronic leads and an EMBSNV20 adaptor extension are not eligible for an MRI.

§

Third party brands are trademarks of their respective owners. All other brands are trademarks of a Medtronic company.

1

Provenzano, Amirdelfan, Grewal, et al. Modeling energy demands of a reduced-energy derivative of DTM™ stimulation on rechargeable and recharge-free SCS systems. Poster presented at: American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA) Annual Pain Medicine Meeting; Nov. 17–19, 2022; Orlando, FL, USA.

2

Provenzano, Peacock, Fishman, et al. A prospective multi-center study of a reduced-energy DTM™ stimulation derivative: Long-term outcomes in therapy naïve patients. Poster presented at: American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA) Annual Pain Medicine Meeting; Nov. 17–19, 2022; Orlando, FL, USA.

3

Desai MJ, Hargens LM, Breitenfeldt MD, et al. The rate of magnetic resonance imaging in patients with spinal cord stimulation. Spine. 2015;40(9):E531–537

Podrobné informácie o implantácii, indikáciách, kontraindikáciách, varovaniach, bezpečnostných opatreniach a potenciálnych nežiaducich udalostiach nájdete v pokynoch na používanie konkrétneho prístroja. [Ak používate prístroj MRI SureScan™, pred vykonaním vyšetrenia MR si prečítajte technickú príručku k prístroju MRI SureScan™.]

Ďalšie informácie získate od miestneho zástupcu spoločnosti Medtronic.