VUI LÒNG ĐỌC KĨ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT.

CAM KẾT BẢO MẬT TRÊN TRANG WEB MEDTRONIC

giới thiệu

Đối với chúng tôi, quyền riêng tư rất quan trọng. Đồng thời, chúng tôi hiểu rằng điều này cũng rất quan trọng đối với bạn. Thông báo Tuyên bố về Quyền riêng tư đến bạn, là cách chúng tôi bảo vệ và sử dụng những thông tin mà chúng tôi đã thu thập thông qua trang web Medtronic có trụ sở tại Hoa Kỳ. Medtronic và một số chi nhánh, bao gồm Medtronic Minimed, các chi nhánh quốc tế của chúng tôi, có điều hành nhiều trang khác nhau. Tuyên bố về Quyền riêng tư không áp dụng cho các trang web khác của Medtronic. Bạn vui lòng xem lại Tuyên bố Quyền riêng tư được đăng tải trên các trang web Medtronic mỗi khi truy cập. Tuyên bố về Quyền riêng tư và trang web này dành cho đối tượng độc giả Hoa Kỳ. 

Việc truy cập vào trang web này, đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản có trong phiên bản mới nhất Tuyên bố về Quyền riêng tư. Vui lòng hãy đọc kỹ các Điều khoản Sử dụng của chúng tôi để nắm rõ các quy định chung khi truy cập. Trừ trường hợp, có nội dung tuyên bố từ chối trách nhiệm, chính sách, điều khoản sử dụng hoặc thông báo nào khác. Tuyên bố về Quyền riêng tư và Điều khoản Sử dụng là thỏa thuận giữa bạn và Medtronic về việc bạn sử dụng trang web này. Bạn có thể phải tuân theo các điều khoản bổ sung, để áp dụng khi truy cập với các dịch vụ, hoặc tài liệu cụ thể ở một số mục nhất định hoặc khi bạn nhấp vào liên kết từ trang web này.

THÔNG TIN CÁ NHÂN LÀ GÌ?

Thông tin cá nhân là thông tin mà chúng tôi có thể sử dụng để xác định chính xác danh tính về bạn, chẳng hạn như:

 • Họ và tên
 • Địa chỉ
 • Mã định danh cá nhân (ví dụ: Mã định danh thiết bị, mã định danh người dùng)
 • Địa chỉ Giao thức internet
 • Địa chỉ Email
 • Số điện thoại
 • Tên tài khoản
 • Mã Định danh nhà cung cấp quốc gia (NPI) và/hoặc Số thẻ căn cước tiểu bang đối với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ
 • Số an sinh xã hội
 • Số giấy phép lái xe, hoặc
 • Số định danh tương tự khác
 • Đặc điểm phân loại được bảo vệ theo luật tiểu bang/liên bang (ví dụ: tuổi, chủng tộc, giới tính, tình trạng y tế, v.v.)
 • Thông tin y tế
 • Thông tin bảo hiểm y tế
 • Thông tin tài chính, bao gồm số thẻ tín dụng
 • Thông tin sinh trắc học (ví dụ: quét mống mắt hoặc võng mạc, dấu vân tay, nhận diện khuôn mặt hoặc thông tin nhận dạng khác)
 • Thông tin thương mại (ví dụ: lịch sử mua hàng)
 • Internet hoặc hoạt động mạng tương tự khác (ví dụ: lịch sử duyệt web, tương tác với trang web chúng tôi, v.v.)
 • Dữ liệu vị trí địa lý
 • Dữ liệu âm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác hoặc thông tin tương tự (ví dụ: ghi âm cuộc gọi)
 • Thông tin nghề nghiệp, liên quan đến việc làm hoặc thông tin tương tự khác

Bạn có thể gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, chọn nhận thông tin cụ thể hoặc thực hiện một hoạt động nào đó ở một số mục trên trang web này. Ví dụ: bạn có thể điền vào biểu mẫu đăng ký, khảo sát hoặc biểu mẫu e-mail và bạn có thể chọn nhận tài liệu giáo dục về các sản phẩm và liệu pháp của chúng tôi.

Bạn cũng có thể cho phép chúng tôi cá nhân hóa các lượt truy cập của bạn vào trang web, và để làm điều đó chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định để giúp lượt truy cập của bạn vào trang web chúng tôi, có hữu ích. Nếu cùng kết hợp với thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua cookie (được mô tả bên dưới), chúng tôi có thể cho bạn biết rằng bạn đã truy cập vào trang web chúng tôi trước đây và có thể cá nhân hóa quyền truy cập vào trang web chúng tôi, chẳng hạn cho bạn biết về các tính năng mới mà bạn có thể quan tâm.

MEDTRONIC LƯU GIỮ VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi có thể lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân được thu thập từ bạn thông qua trang web này nhằm cung cấp cho bạn quyền truy cập. Ngoài ra, chúng tôi có thể lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • trả lời yêu cầu
 • cá nhân hóa quyền truy cập vào trang web chúng tôi, chẳng hạn, thông báo cho bạn biết về các tính năng mới mà bạn có thể quan tâm hoặc cho phép bạn sử dụng tài khoản Medtronic một cách hợp lý trong phạm vi tài khoản được thiết lập
 • phát triển hồ sơ, bao gồm thông tin cá nhân
 • liên hệ với bạn về thông tin mà bạn có thể quan tâm, bao gồm trong phạm vi được pháp luật cho phép, thông tin về các thử nghiệm lâm sàng hay truyền thông giáo dục và tiếp thị về các sản phẩm, cùng với dịch vụ của chúng tôi hoặc những người khác.
 • phục vụ cho các mục đích phân tích, nghiên cứu, phát triển, cải tiến các chương trình, sản phẩm, dịch vụ và nội dung
 • cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ, liên kết Tên của bạn, Mã Định danh nhà cung cấp quốc gia (NPI) và/hoặc Số thẻ căn cước tiểu bang đối với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ và/hoặc địa chỉ IP của bạn với các trang web bạn truy cập, nhằm tuân thủ các hoạt động tiếp thị, và bán hàng
 • xóa mã định danh cá nhân (tên, địa chỉ e-mail, số an sinh xã hội, v.v.). Ở trường hợp này, bạn sẽ không còn được nhận dạng là cá nhân cụ thể nào. Chúng tôi sử dụng phương pháp Bến cảng An toàn HIPAA hoặc phương pháp Quyết định Chuyên gia HIPAA để mã hoá danh tính thông tin sức khỏe được quy định theo Đạo luật HIPAA. Khi chúng tôi đã mã hoá danh tính thông tin, đó sẽ trở thành thông tin phi cá nhân mà chúng tôi có thể coi nó như những thông tin phi cá nhân khác.
 • thực thi Tuyên bố về Quyền riêng tư và các quy tắc khác về việc bạn sử dụng trang web này. 
 • bảo vệ sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho cá nhân
 • bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của chúng tôi
 • tuân thủ luật hoặc quy định, án lệnh của thẩm phán hoặc thủ tục pháp lý khác

MEDTRONIC CÓ BAO GIỜ CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN VỚI BÊN THỨ BA KHÔNG?

Medtronic sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân, được thu thập từ trang web này với một bên thứ ba không liên quan mà không có sự cho phép của bạn, trừ khi có quy định khác trong Tuyên bố về Quyền riêng tư.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường, chúng tôi sẽ chia sẻ một số thông tin cá nhân với các công ty mà chúng tôi đã thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ hoặc chức năng. Ví dụ: chúng tôi có thể hợp tác với các bên bán hàng hoặc nhà cung cấp khác để gửi cho bạn những sản phẩm mà bạn đã đặt trên trang web chúng tôi. Trong các trường hợp này, chúng tôi cung cấp cho bên bán hàng thông tin để xử lý đơn đặt hàng của bạn, chẳng hạn như tên và địa chỉ gửi thư. Khi chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với nhà cung cấp là bên thứ ba, đồng thời không cho phép họ lưu giữ hay tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cá nhân với bất kỳ hình thức nào ngoại trừ mục đích cung cấp các dịch vụ mà chúng tôi yêu cầu từ họ.

Chúng tôi có thể bị buộc phải tiết lộ thông tin cá nhân theo luật hoặc quy định, án lệnh của thẩm phán, trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét. Chúng tôi có thể hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong việc điều tra và truy tố những khách truy cập trang web mà vi phạm các quy tắc của chúng tôi hoặc tham gia vào các hành vi gây hại cho những vị khách khác (hoặc bất hợp pháp).

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba nếu chúng tôi cảm thấy rằng việc tiết lộ là cần thiết để:

 • thực thi Tuyên bố về Quyền riêng tư và các quy tắc khác về việc bạn sử dụng trang web này
 • bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của chúng tôi
 • bảo vệ sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho cá nhân
 • hoàn thành các nghĩa vụ liên quan đến việc bán, sáp nhập, giải thể hoặc mua lại công ty
 • tuân thủ luật hoặc quy định, án lệnh của thẩm phán hoặc thủ tục pháp lý khác

Lưu ý: Ngoài phương pháp mà chúng tôi có thể lưu giữ, tiết lộ và sử dụng thông tin được mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư, chúng tôi cũng có thể lưu giữ, tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân theo cách mà chúng tôi tin rằng nhất quán với FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và các hướng dẫn, chỉ đạo khác của chính phủ, các quy định và luật, bao gồm HIPAA, nếu có.

THU THẬP THÔNG TIN TRỰC TUYẾN

Nếu bạn truy cập trang web chúng tôi để đọc hoặc tải thông tin, chẳng hạn như thông tin về tình trạng sức khỏe hoặc về một trong các sản phẩm, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin về bạn từ máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Thông tin bao gồm:

 • Tên miền mà bạn đã truy cập vào Internet
 • Địa chỉ Giao thức Internet (“Địa chỉ IP”) của thiết bị bạn đang sử dụng
 • Loại trình duyệt và hệ điều hành mà bạn đang sử dụng
 • Ngày và giờ bạn truy cập vào trang web chúng tôi
 • Địa chỉ trang web mà bạn đã truy cập liên kết trực tiếp đến trang web húng tôi
 • Những trang mà bạn đã truy cập trên trang web chúng tôi (Lưu ý: Đối với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ, vui lòng xem 'cách sử dụng thông tin cá nhân' được mô tả bên dưới)
 • Các cụm từ tìm kiếm mà bạn sử dụng
 • Các liên kết mà bạn nhấp vào

Cookies: Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin thông qua cookie, pixel, web beacons (web bug) và các công nghệ tương tự (“cookie”), bằng cách đưa một tệp nhỏ (như tệp văn bản hoặc đồ họa) vào trong trình duyệt và giúp chúng tôi nhận dạng thiết bị của bạn. Cookie được sử dụng để thu thập thông tin phục vụ cho các mục đích kinh doanh, chẳng hạn như kích hoạt các chức năng cần thiết cho trang web và cải thiện trải nghiệm người dùng. Bạn có thể từ chối cookie chúng tôi khi trình duyệt bạn cho phép, nhưng làm như vậy cũng đồng nghĩa với việc một số thành phần trên trang web chúng tôi có thể hoạt động không đúng. Medtronic có thể sử dụng nội dung, quảng cáo và dữ liệu theo dõi từ các nhà cung cấp là bên thứ ba, thay mặt chúng tôi theo dõi và phân tích việc bạn sử dụng các trang web chúng tôi và kích hoạt một số chức năng cơ bản trên trang web, chẳng hạn như chức năng điều hướng. Các công ty này sẽ bảo vệ dữ liệu theo chính sách bảo mật riêng. Các bên thứ ba có thể thu thập và chia sẻ với chúng tôi theo yêu cầu, thông tin sử dụng thông qua lượt truy cập vào các trang web chúng tôi, đo lường và nghiên cứu tính hiệu quả quảng cáo, đồng thời theo dõi việc sử dụng trang và đường dẫn truy cập đến các trang web chúng tôi. Ngoài ra, các nhà cung cấp là bên thứ ba có thể đặt các quảng cáo banner chúng tôi trên các trang web khác khi mà bạn truy cập, đồng thời theo dõi việc sử dụng quảng cáo banner chúng tôi và các liên kết khác, từ các trang web đối tác tiếp thị, dẫn đến các trang web chúng tôi. Trong phạm vi thông tin do các bên thứ ba thay mặt Medtronic thu thập, nếu có chứa bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin đó trong mục Tuyên bố về Quyền riêng tư. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn trợ giúp trình duyệt của bạn, tìm hiểu thêm về cách quản lý cookie. Và xem bên dưới để nắm rõ cách chọn không sử dụng cookie chúng tôi.

LỰA CHỌN COOKIE VÀ TUỲ CHỌN TỪ CHỐI (KHÔNG THAM GIA VỚI TƯ CÁCH LÀ THÀNH VIÊN)

Để biết thêm thông tin về cookie liên quan đến quảng cáo bên thứ ba và cách từ chối không tham gia vào một số cookie, vui lòng xem mô tả và liên kết bên dưới.

Nhấp vào đây để truy cập trang Sáng kiến quảng cáo mạng, ở mục thiết lập tùy chọn, chọn từ chối không tham gia vào cookie bên thứ ba có ứng dụng là nhắm mục tiêu quảng cáo.

Truy cập aboutads.info và allaboutcookies.org để tìm thông tin chung về việc từ chối không tham gia.

MEDTRONIC LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN PHI CÁ NHÂN?

Thông tin phi cá nhân là thông tin không nhận dạng ra bạn hoặc không ràng buộc với bạn. Chúng tôi luôn mong muốn được phục vụ bạn tốt hơn và cải thiện trang web này. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin phi cá nhân của bạn để làm cho trang web càng hữu ích hơn. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin phi cá nhân cho các mục đích kinh doanh khác. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng thông tin phi cá nhân hoặc tổng hợp thông tin phi cá nhân để:

 • tạo báo cáo nội bộ để phát triển các chương trình, sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung
 • tùy chỉnh thông tin hoặc dịch vụ mà bạn quan tâm
 • chia sẻ hoặc bán cho các bên thứ ba
 • cung cấp thông tin tổng hợp cho các bên thứ ba về cách mà khách hàng sử dụng trang web chúng tôi, chẳng hạn như 'thống kê lưu lượng truy cập' và 'tỷ lệ phản hồi'.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ MEDTRONIC SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN TÀI KHOẢN CỦA TÔI? (CHỈ ÁP DỤNG TRÊN CÁC TRANG WEB HIỂN THỊ MỤC ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN)

Một số trang web chúng tôi cho phép bạn tạo tài khoản người dùng và đăng nhập vào tài khoản đó. Thông tin phần này áp dụng cho các trang web như  sau:

Xem/Chỉnh sửa Thông tin Cá nhân: Bạn có thể thay đổi thông tin đã đăng ký bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình và chỉnh sửa thông tin. Nếu bạn là bệnh nhân, thì tất cả những người bạn đã mời và đăng ký trên tài khoản đều có thể xem được thông tin cá nhân (ví dụ: Bạn bè và Thành viên gia đình). Nếu bạn đã đăng ký trên tài khoản của bệnh nhân, thì bệnh nhân cũng như những người khác đã đăng ký trên tài khoản đó đều có thể xem được thông tin cá nhân.

Lưu giữ thông tin cá nhân: Medtronic có thể lưu giữ thông tin cá nhân trên các máy chủ ở những quốc gia mà Medtronic hoạt động, bao gồm (a) (các) máy chủ đặt tại Hoa Kỳ. Nếu bạn chọn đóng tài khoản của mình, chúng tôi sẽ giữ bản sao về thông tin hồ sơ của bạn, trên hệ thống và cơ sở dữ liệu nội bộ, miễn làm sao phù hợp với việc lưu giữ dữ liệu. Chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý thông tin cá nhân tuân theo Tuyên bố về Quyền riêng tư.

Bảo vệ thông tin cá nhân: Chúng tôi coi trọng vấn đề bảo mật và thực hiện một số thao tác để bảo vệ thông tin cá nhân. Bạn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thông tin riêng tư của bản thân. Chúng tôi yêu cầu bạn đặt mật khẩu bảo mật riêng khi tạo tài khoản. Để bảo vệ thông tin cá nhân tránh bị tiết lộ ngoài ý muốn, bạn không nên cung cấp mật khẩu của mình cho bất kỳ ai bởi tất cả đều là thông tin cá nhân của bạn. Trang web chúng tôi có thể đăng xuất và yêu cầu bạn đăng nhập lại nếu bạn không hoạt động trong một thời gian. Khi bạn đã chắc chắn rời khỏi trang web này, hãy thực hiện thao tác "đăng xuất" và đóng trình duyệt để giúp bảo vệ tính bảo mật của thông tin.

Sử dụng Thông tin Cá nhân. Tuỳ vào phạm vi và loại dịch vụ mà Medtronic cho phép tạo tài khoản người dùng trực tuyến, Medtronic sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích liên quan đến tài khoản và lý do được thành lập. Bao gồm mục đích sử dụng nhưng không giới hạn trong việc: (1) tạo, quản lý và bảo mật tài khoản; (2) khôi phục và gia hạn mật khẩu; và (3) sử dụng tài khoản. Việc bạn sử dụng bất kỳ tài khoản nào đều có chức năng như thế và việc Medtronic sử dụng thông tin cá nhân cũng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện được hiển thị trên trang.

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ THAY ĐỔI?

Nếu chúng tôi có bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư của mình, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang chủ trên website trong một khoảng thời gian sau khi thay đổi được thực hiện. Những thay đổi đáng kể cũng được mô tả bên dưới.

Các bản chỉnh sửa gần đây đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư:

Tuyên bố về Quyền riêng tư này và Thông báo Quyền riêng tư Bổ sung dành cho Cư dân California được xét duyệt lần cuối vào ngày 15 tháng 1 năm 2022. Bản chỉnh sửa lần cuối được thực hiện vào ngày 15 tháng 1 năm 2021. Bạn có thể đọc phiên bản trước về Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi tại đây.

QUYỀN RIÊNG TƯ TRÊN CÁC TRANG WEB KHÁC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

Trang web này có thể chứa các liên kết dẫn đến những trang web khác. Trong đó, một số có thể được điều hành bởi Medtronic và một số có thể từ bên thứ ba. Chúng tôi cung cấp các liên kết để tạo sự thuận tiện cho bạn, nhưng chúng tôi không xem xét, kiểm soát hoặc giám sát các hoạt động bảo mật của các trang web do bên khác điều hành. Tuyên bố về Quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ trang web nào, ngay cả các trang web khác thuộc Medtronic. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hiệu suất của các trang web do bên thứ ba điều hành hoặc các giao dịch thương mại giữa bạn và bên thứ ba. Do đó, bất cứ khi nào bạn rời khỏi trang web này, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư trên từng trang web và đưa ra kết luận về tính toàn vẹn của những nguyên tắc.

MEDTRONIC CÓ GIAO TIẾP TRỰC TIẾP VỚI KHÁCH TRUY CẬP VÀO TRANG WEB NÀY HAY KHÔNG?

Chúng tôi có thể liên hệ với bạn định kỳ qua e-mail, thư, điện thoại hoặc tin nhắn nếu bạn đồng ý để cung cấp thông tin về các chương trình, sản phẩm, dịch vụ và nội dung mà bạn có thể quan tâm. Ngoài ra, một số tính năng trên trang web này cho phép bạn liên lạc với chúng tôi thông qua biểu mẫu liên lạc trực tuyến. Nếu liên lạc của bạn yêu cầu phản hồi từ chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi phản hồi cho bạn qua e-mail. Phản hồi hoặc xác nhận qua e-mail có thể bao gồm thông tin cá nhân về sức khỏe, tên, địa chỉ, ...

CÓ QUY ĐỊNH ĐẶC BIỆT VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM KHÔNG?

Chúng tôi quan tâm đến việc bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em. Chúng tôi sẽ không chủ đích thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào (chẳng hạn như tên hoặc địa chỉ e-mail) của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn cho rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

VẤN ĐỀ BẢO MẬT TRANG WEB THÌ SAO?

Đối với chúng tôi, sự bảo mất rất quan trọng. Chúng tôi cũng hiểu rằng điều này rất quan trọng đối với bạn. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn tránh bị mất, sử dụng sai hay truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc huỷ trái phép. Mặc dù chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật, xin lưu ý rằng "bảo mật hoàn hảo" không thể thực hiện trên mạng hoặc nơi khác và không có việc truyền tải thông tin nào được đảm bảo là an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, thư điện tử được gửi đến hoặc từ trang web này có thể không an toàn, do đó bạn nên đặc biệt lưu ý trong việc quyết định nên gửi thông tin nào cho chúng tôi qua e-mail.

liên hệ medtronic

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Tuyên bố về Quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

QUY ĐỊNH BẢO MẬT CỦA CÁC BANG CỤ THỂ

CALIFORNIA

Thông báo về Quyền riêng tư Bổ sung dành cho Cư dân California

Thông báo này dành cho cư dân California bổ sung thông tin có trong Tuyên bố về Quyền riêng tư và chỉ áp dụng cho cư dân Tiểu bang California. Chúng tôi thông qua Thông báo Bổ sung để tuân thủ Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California năm 2018 (CCPA) và bất kỳ điều khoản nào được định nghĩa trong CCPA đều có cùng ý nghĩa khi được sử dụng trong Thông báo Bổ sung. Theo Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California (“CCPA”), bạn có một số quyền liên quan đến một số dữ liệu cá nhân của mình, bao gồm quyền được tiết lộ và giải thích về các quyền nhất định. Phần này giải thích các quyền của bạn theo luật California.

CÔNG BỐ 'KHÔNG THEO DÕI' của BANG CALIFORNIA

Luật California (CalOPPA) yêu cầu Medtronic cho bạn biết cách chúng tôi phản hồi các tín hiệu 'Không theo dõi' ('Do not track' hay DNT) trên trình duyệt web. Hiện tại không có ngành nghề hoặc tiêu chuẩn pháp lý nào công nhận hoặc thực hiện các tín hiệu DNT, vì vậy chúng tôi không thực hiện các yêu cầu Không theo dõi vào lúc này.

ĐẠO LUẬT VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở CALIFORNIA năm 2018

Danh mục thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập

Medtronic thu thập thông tin nhận dạng, liên quan, mô tả, tham chiếu, khả năng liên kết hợp lý hoặc có thể được liên kết hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, với người tiêu dùng hoặc hộ gia đình cụ thể ở California (“thông tin cá nhân”). Chúng tôi có thể đã thu thập các loại thông tin cá nhân sau đây từ người tiêu dùng thông qua các trang web, ứng dụng, dịch vụ, thiết bị hoặc các dịch vụ khác của chúng tôi trong vòng mười hai (12) tháng trước ngày Tuyên bố về Quyền riêng tư này có hiệu lực:

 • Thông tin nhận dạng chẳng hạn như:
  • Họ và Tên
  • Địa chỉ
  • Mã định danh cá nhân (ví dụ: Mã định danh thiết bị, mã định danh người dùng)
  • Địa chỉ Giao thức internet
  • Địa chỉ Email
  • Số điện thoại
  • Tên tài khoản
  • Số an sinh xã hội
  • Số giấy phép lái xe, hoặc
  • Số định danh tương tự khác
 • Đặc điểm phân loại được bảo vệ theo luật tiểu bang/liên bang (ví dụ: tuổi, chủng tộc, giới tính, tình trạng y tế, v.v.)
 • Thông tin y tế
 • Thông tin bảo hiểm y tế
 • Thông tin tài chính, bao gồm số thẻ tín dụng
 • Thông tin sinh trắc học (ví dụ: quét mống mắt hoặc võng mạc, dấu vân tay, nhận diện khuôn mặt hoặc thông tin nhận dạng khác)
 • Thông tin thương mại (ví dụ: lịch sử mua hàng)
 • Internet hoặc hoạt động mạng tương tự khác (ví dụ: lịch sử duyệt web, tương tác với trang web chúng tôi, v.v.)
 • Dữ liệu vị trí địa lý
 • Dữ liệu âm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác hoặc thông tin tương tự (ví dụ: ghi âm cuộc gọi)
 • Thông tin nghề nghiệp, liên quan đến việc làm hoặc thông tin tương tự khác

“Thông tin cá nhân” theo Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California không bao gồm

 • thông tin công khai có sẵn từ hồ sơ chính phủ,
 • thông tin người tiêu dùng tổng hợp hoặc đã mã hóa danh tính,
 • thông tin sức khỏe hoặc y tế được đề cập trong Đạo luật về Trách nhiệm Giải trình và Cung cấp Bảo hiểm Y tế năm 1996 (HIPAA) và Đạo luật Bảo mật Thông tin Y tế của California (CMIA) hoặc dữ liệu thử nghiệm lâm sàng, hoặc
 • thông tin cá nhân hoặc tài chính nhất định được điều chỉnh bởi một số luật về quyền riêng tư cụ thể trong lĩnh vực nhất định.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Cách Medtronic lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân.

Danh mục nguồn thông tin cá nhân

Chúng tôi có danh mục thông tin cá nhân được liệt kê ở trên từ các nguồn sau:

 • Trực tiếp từ các tương tác người tiêu dùng bao gồm thiết bị, ứng dụng, trang web, dịch vụ và người đại diện của chúng tôi
 • Các nguồn có sẵn công khai
 • Khách hàng, kể cả nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nhà cung cấp bảo hiểm
 • Các tổ chức mà chúng tôi hợp tác để cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng

Sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân

Trong 12 tháng qua, chúng tôi đã sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập phục vụ cho các mục đích hoạt động kinh doanh sau đây:

 • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho người tiêu dùng
 • Đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng
 • Cải thiện cá nhân hóa quyền truy cập và trải nghiệm của người tiêu dùng trên trang web chúng tôi, chẳng hạn như cho người tiêu dùng biết về các tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ mới mà họ có thể quan tâm
 • Phát triển hồ sơ, bao gồm hồ sơ thông tin cá nhân của người tiêu dùng
 • Liên hệ với người tiêu dùng qua thông tin mà họ có thể quan tâm, trong phạm vi được pháp luật cho phép, thông tin về các thử nghiệm lâm sàng và truyền thông giáo dục tiếp thị về các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi và những nơi khác
 • Cho mục đích phân tích nghiên cứu, phát triển cải tiến các chương trình, sản phẩm dịch vụ và nội dung
 • Cho các hoạt động giám sát, duy trì chất lượng hoặc sự an toàn của các sản phẩm dịch vụ
 • Cho các hoạt động được mô tả với người tiêu dùng khi thu thập thông tin cá nhân của họ hoặc khi được cho phép theo luật CCPA
 • Cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ, liên kết Tên, Mã Định danh nhà cung cấp quốc gia # (NPI) và/hoặc Số thẻ căn cước của tiểu bang đối với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ và/hoặc địa chỉ IP với các trang web mà họ truy cập, nhằm tuân thủ các hoạt động tiếp thị, và bán hàng
 • Tiến hành kiểm tra, thực hiện các hoạt động khắc phục sự cố trên các trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • Phát hiện và bảo vệ khỏi các sự cố bảo mật, hoạt động lừa đảo, độc hại hoặc gian lận
 • Đảm bảo trang web, sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ cuat chúng tôi hoạt động như dự kiến, bao gồm cả gỡ lỗi và sửa chữa
 • Tuân thủ luật hoặc quy định, án lệnh của thẩm phán hoặc thủ tục pháp lý khác

Vui lòng xem Cách Medtronic lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân trong Tuyên bố về Quyền riêng tư để biết thêm thông tin.

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân

Medtronic sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của người tiêu dùng với bất kỳ bên thứ ba nào không liên quan mà không được phép, ngoại trừ được mô tả bên dưới. Medtronic có thể chia sẻ thông tin cá nhân với bất kỳ thành viên nào trong nhóm công ty chúng tôi, gồm có công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết cũng như các công ty khác mà chúng tôi có quyền sở hữu hoặc lợi ích kinh tế phục vụ cho các mục đích phù hợp, được xác định trong thông báo Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi. Medtronic có thể chia sẻ hoặc chuyển giao thông tin cá nhân như một phần của giao dịch, chẳng hạn như sáp nhập hoặc mua lại, theo đó bên thứ ba có được quyền sở hữu toàn bộ hoặc một phần đối với chi nhánh, công ty con hoặc doanh nghiệp của Medtronic. Trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường, chúng tôi sẽ chia sẻ một số thông tin cá nhân với các công ty, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ, mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ hoặc chức năng. Một số công ty thay mặt chúng tôi thực hiện dịch vụ có thể thu thập thông tin cá nhân cho chúng tôi. Trong những trường hợp chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của người tiêu dùng với nhà cung cấp là bên thứ ba, chúng tôi yêu cầu họ giữ bí mật thông tin cá nhân và sẽ chỉ cho phép họ giữ, tiết lộ hoặc sử dụng thông tin của người tiêu dùng để cung cấp các dịch vụ mà chúng tôi yêu cầu họ cung cấp. Chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân của người tiêu dùng theo luật hoặc quy định, án lệnh của thẩm phán, trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét. Chúng tôi có thể hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong việc điều tra và truy tố những người dùng vi phạm các quy tắc hoặc tham gia vào các hành vi có hại cho người dùng khác hoặc bất hợp pháp. Ngoài ra, chúng tôi có thể lưu giữ, tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng để tuân thủ FDA Hoa Kỳ và các hướng dẫn, chỉ dẫn, quy định và luật pháp khác của chính phủ.

Mã hoá danh tính thông tin sức khỏe được bảo vệ

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi thu thập Thông tin y tế được bảo vệ như được định nghĩa theo Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế năm 1996 (HIPAA). Chúng tôi có thể mã hoá danh tính thông tin như vậy, có nghĩa là bạn sẽ không còn được nhận định là cá nhân cụ thể nào. Chúng tôi sử dụng phương pháp Bến cảng An toàn HIPAA hoặc phương pháp Quyết định Chuyên gia HIPAA được mô tả trong 45 C.F.R. § 164.514 để hủy xác định thông tin sức khỏe được bảo vệ theo quy định trong HIPAA. Khi chúng tôi đã xóa thông tin nhận dạng, thông tin đó không còn là thông tin cá nhân và chúng tôi có thể coi nó như những thông tin phi cá nhân khác. Chúng tôi có thể bán hoặc tiết lộ thông tin bệnh nhân được xác định phù hợp với trách nhiệm của chúng tôi theo HIPAA. Các thực thể mà chúng tôi tiết lộ thông tin đã được mã hoá danh tính bị cấm nhận dạng lại hoặc cố gắng nhận dạng lại thông tin đó. Trường hợp chúng tôi ký hợp đồng, nếu nhận một dữ liệu nào đó đã được mã hoá danh tính có nguồn gốc từ Thông tin sức khỏe được bảo vệ, đều bị pháp luật nghiêm cấm nhận dạng dữ liệu đó.

Danh mục thông tin cá nhân mà chúng tôi bán

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của người tiêu dùng California.

Điều này không bao gồm các giao dịch "mua bán" theo CCPA, bao gồm khi

 • người tiêu dùng hướng dẫn chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của họ,
 • người tiêu dùng hướng dẫn chúng tôi tương tác với bên thứ ba không bán thông tin đó,
 • chúng tôi sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của người tiêu dùng theo hợp đồng bằng văn bản với nhà cung cấp dịch vụ cần thiết để thực hiện mục đích kinh doanh, trong đó hợp đồng chúng tôi ngăn chặn nhà cung cấp sử dụng, lưu giữ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của người tiêu dùng phục vụ cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài lý do được cung cấp trong hợp đồng, hoặc
 • thông tin cá nhân của người tiêu dùng được chuyển giao như một phần của giao dịch, trong đó bên thứ ba đảm nhận quyền kiểm soát toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh  chúng tôi.

Thông tin cá nhân về trẻ vị thành niên

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của người tiêu dùng California, bao gồm cả trẻ vị thành niên.

Các quyền theo Luật California

 1. Quyền Truy cập. Nếu bạn là người tiêu dùng ở California, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi gửi cho bạn thông tin sau tối đa hai lần trong mười hai tháng:
  • Các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn.
  • Các loại nguồn mà qua đó chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân.
  • Mục đích kinh doanh hoặc thương mại của chúng tôi để thu thập dữ liệu cá nhân.
  • Danh mục về bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân.
  • Dữ liệu cá nhân nào về bạn mà chúng tôi tiết lộ phục vụ cho mục đích kinh doanh.
  • Dữ liệu cá nhân nào về bạn mà chúng tôi bán hoặc trao đổi để xem xét.
  • Thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về bạn.
 2. Quyền Xoá. Nếu bạn là người tiêu dùng ở California, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi đã thu thập. Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu nếu thông tin là cần thiết để:
  • hoàn thành giao dịch, bao gồm việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ được yêu cầu hoặc dự đoán hợp lý, hoặc hoàn thành hợp đồng giữa người tiêu dùng và Medtronic;
  • phát hiện và bảo vệ khỏi các sự cố bảo mật, hoạt động độc hại, lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp hoặc chống lại những người chịu trách nhiệm cho hoạt động đó;
  • gỡ lỗi nhằm xác định và sửa chữa các lỗi làm suy giảm chức năng dự kiến;
  • thực hiện quyền tự do ngôn luận hoặc một quyền khác được pháp luật quy định;
  • tuân thủ Đạo luật về Quyền riêng tư của Truyền thông Điện tử California;
  • tham gia vào nghiên cứu vì lợi ích cộng đồng tuân theo các luật hiện hành về quyền riêng tư và đạo đức khi người tiêu dùng đã hoàn toàn đồng ý;
  • chỉ sử dụng trong nội bộ, phù hợp với mong đợi của người tiêu dùng dựa trên mối quan hệ giữa người tiêu dùng và Medtronic;
  • tuân thủ nghĩa vụ pháp lý; hoặc
  • sử dụng hợp pháp thông tin trong nội bộ, tương thích với bối cảnh mà người tiêu dùng đã cung cấp thông tin.
 3. Quyền Không tham gia. Nếu một doanh nghiệp bán thông tin cá nhân cho bên thứ ba, người tiêu dùng California có quyền, bất kỳ lúc nào, từ chối bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của họ cho bên thứ ba. Medtronic không bán thông tin cá nhân cho bên thứ ba.

Quyền không phân biệt đối xử. CCPA cấp cho người tiêu dùng California quyền không bị phân biệt đối xử khi thực hiện các quyền riêng tư. Nếu bạn thực hiện các quyền riêng tư của mình, chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử và chống lại bạn, ví dụ: từ chối bạn truy cập vào các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi hoặc tính cho bạn các mức giá hoặc chi phí  khác nhau cho cùng một dịch vụ trực tuyến, trừ khi sự khác biệt đó có liên quan hợp lý đến giá trị do bạn cung cấp dữ liệu.

Gửi yêu cầu hoặc câu hỏi

Nếu bạn là cư dân California và muốn gửi yêu cầu hoặc thắc mắc cho chúng tôi về các quyền của bạn ở California, bạn hoặc người thụ uỷ có thể liên hệ với chúng tôi tại đây hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1-866-639-6907. Bạn không cần phải tạo tài khoản với chúng tôi để gửi yêu cầu.

Yêu cầu này sẽ được xác nhận trong vòng mười ngày kể từ ngày nhận được và chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 45 ngày. Nếu cần hơn 45 ngày, chúng tôi sẽ thông báo về việc yêu cầu của bạn đang bị trì hoãn.

Chúng tôi chỉ trả lời yêu cầu khi có thể xác minh. Điều đó có nghĩa là chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để xác minh danh tính của bạn hoặc quyền hạn người thụ uỷ và quyền truy cập thông tin bạn yêu cầu. Trong quá trình xác minh yêu cầu, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để giúp chúng tôi thực hiện yêu cầu thông tin bổ sung, bao gồm ID do chính phủ cấp có tên và địa chỉ của bạn, hóa đơn điện nước đi cùng thông tin đó và/hoặc thông tin nhận dạng duy nhất như tên người dùng. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin bổ sung đó trong quá trình xác minh và không vì bất kỳ mục đích nào khác. Khi chúng tôi đã nhận và xác minh thông tin được yêu cầu từ bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để trả lời yêu cầu, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào, nếu có. Nếu chúng tôi không nhận được phản hồi từ bạn hoặc không thể xác minh danh tính yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để thông báo rằng chúng tôi không thể xử lý yêu cầu vì không thể xác minh danh tính của bạn.

Chúng tôi không tính phí xử lý hoặc phí phản hồi yêu cầu của người tiêu dùng mà theo đó có thể xác minh được là từ bạn trừ khi yêu cầu đó là quá mức, lặp đi lặp lại hoặc rõ ràng là không có cơ sở. Nếu chúng tôi xác định rằng yêu cầu nào có tính phí, chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao chúng tôi đưa ra quyết định đó và cung cấp cho bạn ước tính chi phí trước khi hoàn thành yêu cầu của bạn.