placeholder

Vragen en antwoorden over DBS-therapie Uw gezondheid

Dwangstoornis (obsessive-compulsieve stoornis - OCD)

Wat is DBS-therapie (diepe hersenstimulatie) voor dwangstoornis (OCD)?

Bij DBS-therapie wordt gebruik gemaakt van een operatief geïmplanteerd medisch systeem, te vergelijken met een pacemaker, dat elektrische pulsen aflevert aan nauwkeurig bepaalde doelgebieden in de hersenen. Elektrische stimulatie kan helpen een aantal symptomen van OCD (obsessieve-compulsieve stoornis) te verminderen.
Meer

Naar boven


Wat zijn de te implanteren onderdelen van het DBS-systeem?

Het DBS-systeem bestaat uit de volgende te implanteren onderdelen:

  • Twee geleidingsdraden – Een geleidingsdraad bestaat uit vier dunne geïsoleerde draden met aan elk uiteinde een elektrode. De geleidingsdraden worden in de hersenen geïmplanteerd.
  • Twee verlengkabels – De verlengkabels worden aangesloten op de geleidingsdraden en onder de huid vanaf het hoofd via de hals naar het bovenste gedeelte van de borst geleid.
  • Neurostimulator – De neurostimulator wordt aangesloten op de verlengkabel. Deze kleine, volledig afgedichte stimulator lijkt op een pacemaker. Hij bevat een batterij en elektronica. De neurostimulator wordt onder de huid van de borst onder het sleutelbeen of in de buikstreek geïmplanteerd. Er kunnen een of twee stimulatoren gebruikt worden.

    De neurostimulator, ook wel 'hersenpacemaker' genoemd, genereert de elektrische pulsen die voor de stimulatie nodig zijn. Deze elektrische pulsen worden via de verlengkabel en de geleidingsdraad doorgeleid naar de doelgebieden in de hersenen. De sterkte van de pulsen kan draadloos worden geregeld; zo kan de arts het effect van de instellingen van de neurostimulator controleren en zo nodig aanpassen.

Meer

Naar boven


Hoe wordt de stimulatie ingesteld?

Om de stimulatie in te stellen, gebruikt uw arts een programmeerapparaat dat draadloos met de neurostimulator communiceert om de stimulatie van buitenaf (niet-invasief) in te stellen en het juiste stimulatieniveau voor u te vinden.

Meer

Naar boven


Welke voordelen heeft DBS-therapie (diepe hersenstimulatie)?

DBS-therapie is beschikbaar voor volwassenen met chronische, ernstige, therapieresistente obsessieve-compulsieve stoornis (OCD) als alternatief voor anterieure capsulotomie; de therapie is nauwkeurig, omkeerbaar en regelbaar.

Meer

Naar boven


Wat zijn de mogelijke risico’s van DBS-therapie?

De risico’s van DBS-therapie zijn onder andere de risico’s die aanwezig zijn bij elke hersenoperatie, operatierisico’s, bijwerkingen van de stimulatie en systeemcomplicaties.

Meer

Naar boven


Wat is de voorgeschiedenis van diepe hersenstimulatie (DBS-therapie)?

Neurologen en neurochirurgen maken al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw gebruik van elektrische stimulatie om specifieke zones in de hersenen te lokaliseren en te onderscheiden. In de jaren 80 ontwikkelde Medtronic in samenwerking met vooraanstaande internationale onderzoeksartsen een technologie voor hersenstimulatie. In 1987 publiceerden de professoren Alim-Louis Benabid en Pierre Pollak van de Universiteit van Grenoble in Frankrijk de resultaten van de eerste toepassing van stimulatie van de diepe hersenstructuren voor de behandeling van bewegingsstoornissen (ziekte van Parkinson, essentiële tremor en dystonie).

Sinds die eerste implantatie hebben wereldwijd meer dan 150.000 patiënten de DBS-therapie van Medtronic gekregen1. Meer dan dertig jaar samenwerking met de medische gemeenschap heeft Medtronic in staat gesteld de grenzen van de geneeskunde te verleggen en tegenwoordig neemt Medtronic een vooraanstaande rol in bij het vinden van therapieoplossingen met behulp van diepe hersenstimulatie (DBS) voor patiënten met andere aandoeningen zoals psychiatrische stoornissen.

Naar boven


Kan OCD met DBS-therapie genezen worden?

Momenteel kan een dwangstoornis (OCD) nog niet genezen worden. DBS-therapie kan een aantal symptomen van OCD behandelen, maar geneest de onderliggende aandoening niet. Als de stimulatie wordt stopgezet, komen de symptomen waarschijnlijk terug.

Naar boven

Referenties

1

Interne gegevens van Medtronic, Inc.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.