placeholder

Risico's en mogelijke voordelen van DBS-therapie Uw gezondheid

Dwangstoornis (obsessive-compulsieve stoornis - OCD)

Diepe hersenstimulatie (DBS-therapie) voor dwangstoornis (obsessieve-compulsieve stoornis - OCD) heeft de CE-goedkeuring en is beschikbaar voor gebruik als aanvulling op medicatie en als alternatief voor anterieure capsulotomie voor de behandeling van chronische, ernstige, therapieresistente OCD bij volwassen patiënten bij wie behandelingen met ten minste drie selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) niet zijn aangeslagen.

Mogelijke voordelen

DBS-therapie voor dwangstoornis (OCD) kan helpen uw symptomen te behandelen, maar geneest uw aandoening niet. Als het systeem is aangezet, geeft het stimulatie af die uw OCD-symptomen kan verminderen. Als de stimulatie wordt stopgezet, komen de symptomen waarschijnlijk weer terug.

 • Niet-destructief – DBS-therapie is niet bedoeld om zenuwcellen of gezond weefsel te vernietigen zoals dat bij letseloperaties gebeurt.
 • Omkeerbaar– Diepe hersenstimulatie is omkeerbaar. Als de therapie niet aanslaat, kan deze worden stopgezet en kan het systeem worden verwijderd.
 • Instelbaar– Uw arts gebruikt een speciale computer om de mate van stimulatie draadloos in te stellen. Het kan enkele maanden duren om de optimale mate van stimulatie voor u te vinden.

Risico's

De risico’s van DBS-therapie zijn onder andere de risico’s die aanwezig zijn bij elke hersenoperatie, bijwerkingen van de stimulatie en systeemcomplicaties.

Uw arts kan u meer informatie geven over deze en andere mogelijke risico’s en bijwerkingen. Veel bijwerkingen die samenhangen met de stimulatie kunnen worden onderdrukt door de stimulatie-instellingen aan te passen. Om de optimale stimulatie-instellingen te vinden kunnen meerdere vervolgafspraken nodig zijn.

Daarnaast moet de neurostimulator worden vervangen na een periode van maanden of jaren, afhankelijk van de mate van stimulatie die u nodig heeft. Indien de batterij leeg is, kan de neurostimulator worden vervangen tijdens een operatieve ingreep waarvoor u niet in het ziekenhuis hoeft te blijven overnachten.

De risico’s van de operatie zijn onder andere:

 • verlamming, coma en/of overlijden;
 • bloeding in de hersenen (intracraniale bloeding);
 • lekkage van de vloeistof rondom de hersenen (hersenvocht);
 • stuipen;
 • infectie;
 • allergische reactie op de geïmplanteerde materialen;
 • tijdelijke of blijvende neurologische complicaties;
 • verwardheid of concentratieproblemen;
 • pijn op de operatieplaatsen;
 • hoofdpijn.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen van hersenstimulatie zijn onder andere:

 • zelfmoordgedachten en depressie;
 • verergering van de OCD-symptomen;
 • stemmingswisselingen (positieve en negatieve);
 • meer angst;
 • maag-darmstoornissen;
 • zintuiglijke gewaarwording zoals een tintelend gevoel (paresthesie), veranderde reuk of smaak;
 • duizeligheid of licht gevoel in het hoofd (evenwichtsproblemen);
 • spierzwakte of gedeeltelijke verlamming (parese) in aangezicht of ledematen;
 • rood worden van het gezicht of spiercontracties in het gezicht;
 • schokkerig gevoel;
 • doof gevoel (hypesthesie);
 • versnelde hartslag;
 • hyperactiviteit of euforie (hypomanie).

Uw arts moet u nauwlettend opvolgen voor symptomen van depressie, angst en/of hypomanie/manie. Zulke symptomen kunnen veranderingen in slaappatroon of eetgedrag, ongeremdheid, kwaadheid, agressie en een voorbode tot ongelukken zijn.

Er is ook een kans op beschadiging van hersenweefsel als de stimulatieparameters te hoog zijn ingesteld. Uw arts zal worden gewaarschuwd als de stimulatieparameters een bepaalde drempelwaarde overschrijden.

Systeemcomplicaties

Mogelijke systeemcomplicaties zijn:

 • pijn, onvoldoende wondgenezing of infectie op de plaatsen waar onderdelen van het hersenstimulatiesysteem zijn geïmplanteerd;
 • infectie of littekenvorming doordat de onderdelen van het stimulatiesysteem door uw huid heen schuren;
 • heroperatie als de geleidingsdraad of de connector tussen de geleidingsdraad en de verlengkabel verschuiven of als er mechanische of elektrische problemen zijn;
 • allergische reactie op of afstoten van het hersenstimulatiesysteem door uw lichaam;
 • weefselbeschadiging als gevolg van het programmeren van parameters of storingen in een van de onderdelen van het hersenstimulatiesysteem.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.