Er wordt nu een video gestart -

Uw betrokkenheid bij uw DBS-therapie VOOR DE ZIEKTE VAN PARKINSON

NAUW CONTACT MET UW ZORGTEAM

Diepe hersenstimulatie (DBS-therapie) van Medtronic voor parkinson is een langetermijnbehandeling waarbij u en uw zorgteam een rol spelen. Na de implantatie van het DBS-systeem houdt u nauw contact met uw behandelend team om te zorgen dat de behandeling blijft aansluiten op uw specifieke behoeften.

HERSTEL

  • De duur van de ziekenhuisopname voor de implantatie van het DBS-systeem varieert, maar meestal hoeft u voor de voorafgaande onderzoeken en de implantatie zelf maar een paar dagen te blijven.
  • Na de operatie geeft uw arts of verpleegkundige u instructies voor de nazorg wanneer u weer thuis bent. Deze instructies omvatten vaak informatie over uw medicatie, het herstelproces na de operatie en wanneer u uw dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken.
  • De meeste mensen herstellen snel en hebben weinig last van ongemakken tijdens het herstel. Artsen adviseren wel om op te passen dat u zich niet te veel inspant gedurende een aantal weken na de implantatie.
  • Uw arts bepaalt wanneer de neurostimulator wordt ingeschakeld. Dit is meestal als u volledig bent hersteld.

HERSTELPERIODE

Het volledig herstel na een operatie is een proces dat meerdere weken in beslag kan nemen. Tijdens het herstelproces kunt u pijn of ongemak ervaren rond de wondplekken op uw hoofdhuid en rond de implantatieplekken van de neurostimulator(en). Bij ongewone symptomen moet u contact opnemen met uw arts.

DAGELIJKSE ACTIVITEITEN EN LICHAAMSBEWEGING

Tijdens uw herstel moet u de instructies van uw arts opvolgen over activiteiten waarbij u uw nek buigt of uw armen boven uw schouders uitstrekt, of belastende inspanningen zoals het optillen van zware voorwerpen.

Download onze brochure voor meer praktische informatie.

pdf Praktische informatie als u een DBS-systeem van Medtronic heeft (Engelstalig) (.pdf)

Een systeem voor diepe hersenstimulatie (DBS) is een klein pacemakerachtig apparaatje dat elektronische signalen afgeeft aan een bepaald gebied in de hersenen dat bewegingen aanstuurt.

2.1MB

CONTROLES EN MONITORING

Mogelijk ervaart u niet direct verlichting van uw symptomen door de behandeling. Het kan zelfs tot 12 tot 18 maanden na de operatie duren voordat u het maximale effect van de therapie ervaart. Ziekenhuisbezoeken voor de eerste programmering na de operatie en periodieke aanpassingen van de therapie zijn een normaal onderdeel van de DBS-behandeling. Tijdens deze bezoeken controleert en evalueert uw arts mogelijk uw comfort en bewegingsbereik in het gebied van de neurostimulator en de verlengdraad. Mogelijk wordt er ook een röntgenfoto gemaakt om de plaatsing van het neurostimulatiesysteem te controleren.

 

 

 

 

 

 

 

STIMULATIENIVEAUS AANPASSEN

Uw arts zal uw neurostimulator zo programmeren dat uw symptomen zo goed mogelijk onder controle worden gehouden en u zo min mogelijk bijwerkingen heeft. Er worden vervolgafspraken gepland om de behandeling zoveel mogelijk aan te passen aan uw behoeften. Het kan zijn dat er meerdere afspraken nodig zijn voordat de juiste stimulatie voor u is ingesteld. Mogelijk krijgt u van uw arts een soort afstandsbediening,
DBS-patiëntenprogrammeerapparaat, waarmee u ook zelf de therapie-instellingen kunt aanpassen.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.