U HEEFT RECHT OP EEN KEUZE, NU EN IN DE TOEKOMST

MRI kan helpen bij het nauwkeurig plaatsen en controleren van de geleidingsdraad. Met een DBS-systeem van Medtronic beschikt u over de mogelijkheid om een MRI-scan van uw hele lichaam te ondergaan na de operatie.1

Wat is MRI?

MRI is de afkorting van magnetic resonance imaging (beeldvorming met magnetische resonantie). Het is een minder-ingrijpende methode om gedetailleerde beelden van de organen, weefsels en het skelet in uw lichaam te maken.

MRI-scans worden gebruikt om een diagnose te stellen wat betreft de oorzaken van veelvoorkomende hart-, hersen- en wervelkolomaandoeningen.

De scanner produceert beelden in hoge resolutie die helpen bij de diagnose van allerlei medische problemen.

Vergeleken met CT-scans (röntgenbeelden) is MRI veiliger, en hiermee is uw arts beter in staat om de juiste diagnose te stellen. Tegenwoordig gaat de voorkeur uit naar MRI-scans als methode voor het maken van diagnostische beelden voor veel ziekten. Dit geldt voor zowel de richtlijnen als de dagelijkse klinische praktijk.

7 van de tien mensen met Parkinson die in aanmerking komen voor DBS-therapie kunnen een MRI nodig hebben na de implantatie

* Op basis van aanbevelingen door Europese en nationale medische genootschappen.
Analyses op basis van PD-comorbiditeiten aanbevolen voor MRI in Europa. Het percentage werd berekend voor een werkelijke Parkinson-ziektepopulatie die mogelijk in aanmerking kwam voor DBS, uit een Amerikaanse database van een commerciële ziektekostenverzekering (Conroy et al, presentatie bij ECR-conferentie in 2015 in Wenen).


EERSTE DBS-systemen waarmee een mri van het hele lichaam mogelijk is3

Medtronic biedt de eerste DBS-systemen ter wereld die MRI-scans van het hele lichaam mogelijk maken. Mensen met Parkinson en een geïmplanteerd DBS-systeem van Medtronic kunnen erop vertrouwen dat, mits de juiste voorzorgsmaatregelen getroffen worden, ze veilig een MRI-scan kunnen ondergaan, mocht dat nodig zijn.

Maak kennis met Emily

Emily koos ervoor om een DBS-systeem van Medtronic te laten implanteren. Dit betekent dat als Emily ooit een ongeluk krijgt of gewond raakt, artsen een MRI-scan kunnen maken om een goede diagnose te stellen en de beste behandeling voor Emily te bepalen. Dit komt omdat DBS-systemen van Medtronic beschikken over een unieke technologie die ervoor zorgt dat ze, onder bepaalde voorwaarden, veilig in een MRI-scanner kunnen worden gebruikt.3

Bekijk de Engelstalige video waarin Emily uitlegt wat diepe hersenstimulatie (DBS) is.

Referenties

1

Op basis van aanbevelingen door Europese en nationale medische genootschappen.

2

Analyses op basis van PD-comorbiditeiten aanbevolen voor MRI in Europa. Het percentage werd berekend voor een werkelijke Parkinson-ziektepopulatie die mogelijk in aanmerking kwam voor DBS, uit een Amerikaanse database van een commerciële ziektekostenverzekering (Conroy et al, presentatie bij ECR-conferentie in 2015 in Wenen).

3

Onder specifieke voorwaarden. Uw arts dient bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen.
Zie de gebruiksaanwijzing voor een lijst met indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, de compatibiliteit met MRI van bepaalde Activa®-neurostimulatoren, etikettering over voorwaarden voor MRI, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.