Er wordt nu een video gestart - smiling older man with orange sweater

HET BELANG VAN MRI VOOR PATIËNTEN MET DE ZIEKTE VAN PARKINSON

U HEEFT RECHT OP EEN KEUZE, NU EN IN DE TOEKOMST

MRI kan helpen bij het nauwkeurig plaatsen en controleren van de geleidingsdraad. Met een DBS-systeem van Medtronic beschikt u over de mogelijkheid om een MRI-scan van uw hele lichaam te ondergaan na de operatie.1

Wat is MRI?

MRI is de afkorting van magnetic resonance imaging (beeldvorming met magnetische resonantie). Het is een minder-ingrijpende methode om gedetailleerde beelden van de organen, weefsels en het skelet in uw lichaam te maken.

MRI-scans worden gebruikt om een diagnose te stellen wat betreft de oorzaken van veelvoorkomende hart-, hersen- en wervelkolomaandoeningen.

De scanner produceert beelden in hoge resolutie die helpen bij de diagnose van allerlei medische problemen.

Vergeleken met CT-scans (röntgenbeelden) is MRI veiliger, en hiermee is uw arts beter in staat om de juiste diagnose te stellen. Tegenwoordig gaat de voorkeur uit naar MRI-scans als methode voor het maken van diagnostische beelden voor veel ziekten. Dit geldt voor zowel de richtlijnen als de dagelijkse klinische praktijk.

7 van de tien mensen met Parkinson die in aanmerking komen voor DBS-therapie kunnen een MRI nodig hebben na de implantatie

* Analyses op basis van PD-comorbiditeiten aanbevolen voor MRI in Europa. Het percentage werd berekend voor een werkelijke parkinson-ziektepopulatie die mogelijk in aanmerking kwam voor DBS, uit een Amerikaanse database van een commerciële ziektekostenverzekering (Conroy et al, presentatie bij ECR-conferentie in 2015 in Wenen).


EERSTE DBS-systemen waarmee een mri van het hele lichaam mogelijk is2

Medtronic biedt de eerste DBS-systemen ter wereld die MRI-scans van het hele lichaam mogelijk maken. Mensen met parkinson en een geïmplanteerd DBS-systeem van Medtronic kunnen erop vertrouwen dat, mits de juiste voorzorgsmaatregelen getroffen worden, ze veilig een MRI-scan kunnen ondergaan, mocht dat nodig zijn.

De Percept™ PC is de eerste en enige DBS-neurostimulator waarmee u onder specifieke voorwaarden veilig3 een MRI-scan (beeldvorming met magnetische resonantie) van het hele lichaam in zowel een 1,5 als 3-tesla scanner kunt ondergaan.

Maak kennis met Emily

Emily koos ervoor om een DBS-systeem van Medtronic te laten implanteren. Dit betekent dat als Emily ooit een ongeluk krijgt of gewond raakt, artsen een MRI-scan kunnen maken om een goede diagnose te stellen en de beste behandeling voor Emily te bepalen. Dit komt omdat DBS-systemen van Medtronic beschikken over een unieke technologie die ervoor zorgt dat ze, onder bepaalde voorwaarden, veilig in een MRI-scanner kunnen worden gebruikt.3

Bekijk de Engelstalige video waarin Emily uitlegt wat diepe hersenstimulatie (DBS) is. - (03:16)

MRI met andere DBS-systemen van Medtronic

Patiënten met een geïmplanteerde Activa® PC- of Activa® RC-neurostimulator en met een Activa® SC-neurostimulator Model 37603 die een MRI-scan nodig hebben, kunnen onder bepaalde voorwaarden veilig een MRI-scan van het hele lichaam ondergaan.*

Patiënten met een Activa SC-neurostimulator Model 37602, een Kinetra®-neurostimulator Model 7428 of een Soletra®-neurostimulator Model 7426 die een MRI-scan nodig hebben, kunnen onder bepaalde voorwaarden alleen een MRI-scan van het hoofd ondergaan.*

Referenties

1

Op basis van aanbevelingen door Europese en nationale medische genootschappen.

2

Zie de gebruiksaanwijzing voor een lijst met indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, de compatibiliteit met MRI van de Percept™ PC en bepaalde Activa®-neurostimulatoren, etikettering over voorwaarden voor MRI, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

3

DBS-systemen van Medtronic zijn MRI-veilig onder specifieke voorwaarden. Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, kan de MRI-scanner het weefsel verhitten, vooral in de buurt van de geïmplanteerde dra(a)d(en) in de hersenen, wat kan leiden tot ernstig en blijvend letsel of zelfs tot overlijden. Voordat u een MRI-scan ondergaat, moet u de arts die uw DBS-therapie begeleidt, altijd vragen of u een MRI-scan mag ondergaan en wat de mogelijke voordelen en risico's zijn.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.