Echtpaar dat op het strand loopt

Dagelijks leven – Hartimplantaat voor cardiale resynchronisatie-therapie (CRT)

Hartfalen

Veel mensen met een CRT-pacemaker (CRT-P) of CRT-defibrillator (CRT-D) hervatten hun normale dagelijkse activiteiten nadat ze volledig hersteld zijn van de ingreep. Uw arts kan u echter adviseren om bepaalde situaties te vermijden. Uw arts of verpleegkundige geeft verder advies met betrekking tot uw specifieke aandoening en een aantal algemene richtlijnen voor na uw herstel.

Lichaamsbeweging

U kunt uw normale dagelijkse activiteiten weer oppakken zodra uw arts aangeeft dat u dit veilig kunt doen. De meeste mensen kunnen na het herstel weer beginnen met sporten en lichaamsbeweging.

U dient echter ruw lichamelijk contact te vermijden. U zou hierdoor kunnen vallen of op de implantatieplaats geraakt kunnen worden. Dit kan leiden tot beschadiging van het hartimplantaat of de geleidingsdraden. Bespreek eventuele vragen over specifieke activiteiten met uw arts.

Controle op afstand

Serena CRT-pacemaker die verbonden is met een app

Indien u een Serena CRT-pacemaker heeft die verbonden is met de MyCareLink Heart-app, dan vindt de controle op afstand plaats via deze app op uw smartphone of tablet.

Meer: MyCareLink™ Heart mobiele app voor de Serena CRT-pacemaker

CareLink-netwerk voor ander type CRT-pacemaker of een CRT-defibrillator

Als u een ander type CRT-pacemaker of een CRT-defibrillator van Medtronic heeft, dan kan controle op afstand plaatsvinden via het CareLink®-netwerk.

Het Medtronic CareLink-netwerk is een systeem voor controle op afstand dat werkt via een beveiligde internetverbinding. Het is bedoeld voor patiënten met een pacemaker, ICD of implanteerbare hartmonitor van Medtronic en biedt de mogelijkheid om het hartimplantaat op afstand te laten controleren door hun behandelend team.

Zolang u zich binnen een mobiel servicegebied* bevindt, kan de MyCareLink-monitor de informatie van uw CRT-implantaat naar uw arts verzenden. Vraag uw arts of het Medtronic CareLink-netwerk beschikbaar is en of het geschikt is voor u.

* Net als bij elk mobiel communicatieapparaat zijn er verschillende factoren die de servicedekking kunnen beïnvloeden. U kunt zich in een gebied bevinden waar geen mobiele dekking is, of het signaal kan incidenteel onderbroken of zwak zijn. U krijgt dan een foutmelding. Probeer het dan op een later tijdstip opnieuw.

Meer: CareLink®-netwerk voor controle op afstand

Reizen

De meeste mensen met een CRT-pacemaker of CRT-defibrillator kunnen gewoon reizen, tenzij ze door hun onderliggende medische aandoening beperkt worden. Met een hartimplantaat van Medtronic kunt u reizen in de wetenschap dat u wereldwijd in meer dan 160 landen terecht kunt voor service en ondersteuning als er iets aan de hand is met uw implantaat.

Om met een gerust hart te kunnen reizen, dient u van tevoren plannen te maken. Voordat u op reis gaat, is het raadzaam het volgende met uw arts te bespreken:

 • specifieke aanbevelingen voor zorg of activiteiten;
 • de stappen die u moet ondernemen als u ongemak of symptomen ervaart;
 • het vinden van een ziekenhuis, EHBO-post of arts op uw bestemming.

Meer: Met een gerust hart op reis

Beveiliging op vliegvelden

Toon uw identificatiekaart en laat het beveiligingspersoneel weten dat u een hartimplantaat heeft voordat u door een detectiepoort op een vliegveld loopt. Loop vervolgens in een normaal tempo door de poort en ga weg bij het detectiesysteem als u zich duizelig voelt of hartkloppingen heeft.

De beveiligingssystemen op vliegvelden zijn metaaldetectoren. Het alarm kan dus afgaan als de metalen behuizing van uw CRT-implantaat gedetecteerd wordt. Wanneer een handdetector wordt gebruikt, verzoek het beveiligingspersoneel dan om deze niet in de buurt van uw implantaat te houden.


Meer: Elektromagnetische invloeden

Bij de arts en tandarts

Vermeld voordat u een medische procedure ondergaat altijd aan de arts, tandarts of tandtechnicus dat u een hartimplantaat heeft. Mogelijk dient er eerst overleg met uw cardioloog plaats te vinden voordat de procedure wordt uitgevoerd.

Bij sommige ingrepen kan de werking van uw CRT-implantaat negatief beïnvloed worden. In dergelijke gevallen moeten voorzorgsmaatregelen worden getroffen om het effect op u of uw ICD te voorkomen of te minimaliseren.


Meer: Medische en tandheelkundige ingrepen

Waarschuwingen met betrekking tot medische procedures

Personen met metalen implantaten zoals een CRT-pacemaker of CRT-defibrillator en bijbehorende geleidingsdraden mogen de volgende medische behandelingen niet ondergaan:

 • microgolf-ablatie met behulp van een katheter
 • diathermiebehandeling (hoge frequentie, korte golf of microgolf)
 • MRI (magnetic resonance imaging)- of MRA (magnetic resonance angiography)-scan*
 • transurethrale naaldablatie (TUNA)

* Patiënten met SureScan®-implantaten kunnen onder bepaalde voorwaarden een MRA- of MRI-scan ondergaan.

Voorzorgsmaatregelen voor medische procedures

Sommige medische procedures kunnen veilig worden uitgevoerd als uw arts bepaalde voorzorgsmaatregelen treft om mogelijke storingen of problemen met de werking van het CRT-implantaat te voorkomen. Dit betreft onder andere:

 • computertomografie (CT- of CAT-scan)
 • diagnostische ultrasone golven
 • elektrochirurgie
 • elektrolyse
 • externe defibrillatie en facultatieve cardioversie
 • krachtige stralingstherapie
 • hyperbare zuurstoftherapie (HBOT)
 • lithotripsie
 • radiofrequente ablatie
 • therapeutische ultrasone golven
 • transcutane elektrische zenuwstimulatie (TENS)
 • zendfrequentie voor digitaal hoortoestel

Toegestane medische procedures

Er zijn veel medische procedures die geen effect hebben op uw CRT-pacemaker of CRT-defibrillator. De apparatuur die voor de ingreep gebruikt wordt, moet echter op de juiste wijze gebruikt worden. Ook moet de apparatuur goed onderhouden worden.

 • Bij de tandarts mogen boren en ultrasone sondes om de tanden te reinigen, worden gebruikt. Röntgenfoto's van de tanden vormen ook geen probleem.
 • Ook diagnostische röntgenfoto's, zoals röntgenfoto's van de borst en mammogrammen, mogen gemaakt worden.

Bespreek met uw arts of de mogelijke risico's van de medische behandeling opwegen tegen de voordelen ervan.


Meer: Medische en tandheelkundige ingrepen

Elektromagnetische invloeden

Hartimplantaten van Medtronic zijn voorzien van een ingebouwde beveiliging. Het merendeel van de voorwerpen en apparaten die u gebruikt of waarmee u in contact komt, hebben dus geen invloed op de normale werking van uw CRT-implantaat.

Apparatuur die elektriciteit genereert of gebruikt, of draadloze signalen uitzendt – zoals een draagbare generator, boormachine of mobiele telefoon – creëren echter een elektromagnetisch energieveld. Sommige van deze energievelden kunnen de normale werking van uw CRT-pacemaker (CRT-P) of CRT-defibrillator (CRT-D) tijdelijk beïnvloeden.

Raadpleeg uw arts, lees de CRT-patiëntenbrochure die u in het ziekenhuis heeft gekregen, download de ICD app of lees de richtlijnen wat betreft elektromagnetische storingsbronnen, als u specifieke vragen heeft over elektromagnetische compatibiliteit.

Meer: Elektromagnetische invloeden

Praatgroepen

Sommige mensen met een hartimplantaat vinden het prettig om deel te nemen aan een praatgroep. Er zijn veel praatgroepen die u kunnen helpen bij de overgang naar een leven met een pacemaker of ICD.

In uw ziekenhuis, bij gezondheidsorganisaties, in buurthuizen en op internet kunt u informatie vinden over praatgroepen voor patiënten en hun verzorgers.

Heeft u nog meer vragen over uw CRT-defibrillator (CRT-D)?

Download de ICD app.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.