Echtpaar dat op het strand loopt

Serena Quad Pacemaker met cardiale resynchronisatie-therapie (CRT-P)

Hartfalen

Serena Quad CRT-pacemaker

De Serena™ Quad CRT-pacemaker (CRT-P) geeft kleine elektrische stroomstootjes (pulsen) af aan de onderste hartkamers, zodat ze op een beter gecoördineerde of 'gesynchroniseerde' manier samentrekken. Dit kan de pompfunctie van het hart in bepaalde gevallen van hartfalen verbeteren. De Serena CRT-pacemaker heeft daarnaast een pacemakerfunctie voor de behandeling van een trage of onregelmatige hartslag.

Serena Quad CRT-pacemaker

 

De Serena Quad CRT-P is de eerste CRT-pacemaker die verbonden is met een app*, wat betekent dat u via de mobiele MyCareLink Heart™-app op uw smartphone of tablet veilig toegang krijgt tot informatie over uw CRT-pacemaker. Als de Serena CRT-pacemaker veranderingen in uw hart detecteert, stuurt het implantaat draadloos en veilig informatie over uw hartimplantaat naar uw behandelend arts.

Vrijheid

 • Verder gaan met uw dagelijkse leven, waar u ook bent, wetende dat uw CRT-pacemaker in contact staat met uw ziekenhuis via de app op uw smartphone of tablet.

Gemoedsrust

 • U kunt erop vertrouwen dat uw ziekenhuis de gegevens van uw CRT-pacemaker ontvangt, aangezien u de status van uw gegevensoverdracht kunt bekijken in de app.
 • U krijgt toegang tot informatie over uw CRT-pacemaker, zoals de status van de batterij, de implantatiedatum, het modelnummer, het serienummer en informatie over het ziekenhuis, zodat u makkelijk antwoord kunt geven op eventuele vragen**.
 • Motiveer uzelf om gezond te gaan leven:
  • Gebruik de gegevens die de app ontvangt van uw CRT-pacemaker om te zien hoe actief u bent geweest.
  • Sla uw gewichts-, bloeddruk- en hartslaggegevens op en hou deze bij om een beter inzicht te krijgen in uw gezondheidstoestand.

 • Noteer alle symptomen die u ervaart, zodat u die tijdens een consult met uw arts kunt bespreken.
 • U heeft makkelijk toegang tot antwoorden op veelgestelde vragen over het leven met een CRT-pacemaker.

Meer informatie over de mobiele MyCareLink Heart-app


*   Met Bluetooth® Low Energy voor een laag energieverbruik
** De pacemakerinstellingen kunnen alleen door uw behandelend team gewijzigd worden, en niet via de app.

 


Hoe werkt de MyCareLink Heart-app?

MyCareLink Heart app

* Deze informatie wordt alleen opgeslagen in de telefoon of tablet van de patiënt en wordt niet naar het ziekenhuis verzonden.

Veilig en beschermd

Privacy

Privacy van gegevens

Uw gegevens zijn versleuteld volgens dezelfde NIST-overheidsstandaarden*** die ook worden gebruikt voor andere cruciale, beveiligde toepassingen zoals mobiel bankieren.

*** NIST: National Institute of Standards and Technology in de Verenigde Staten

Veilig

Bescherming van uw hartimplantaat

 • Uw geïmplanteerde pacemaker is niet verbonden met internet en heeft geen IP-adres.
 • De werking van  uw geïmplanteerde pacemaker kan niet worden beïnvloed door externen die daarvoor niet bevoegd zijn. Alleen uw arts kan, indien noodzakelijk, de werking van uw pacemaker aapassen met behulp van programmeerapparatuur die zich in de onmiddellijke nabijheid (enkele centimeters) van het implantaat bevindt.

Overige kenmerken van Serena Quad CRT-P

Toegang tot MRI – De Serena Quad CRT-P van Medtronic bevat SureScan®-technologie. Dit betekent dat de implantaten geschikt zijn voor gebruik in een MRI-omgeving (1,5 en 3 tesla) en hiervoor zijn goedgekeurd. Voorafgaand aan uw MRI-scan wordt de specifieke 'SureScan-modus' geactiveerd met behulp van het programmeerapparaat. Na de scan wordt uw implantaat weer teruggeprogrammeerd naar de eerdere instellingen.

PhysioCurve®-design – Sommige patiënten kunnen door de enigszins hoekige vorm van hun CRT-pacemaker hinder ondervinden van het implantaat. De afgeronde vorm van de Serena Quad CRT-pacemaker sluit beter aan op uw lichaam, waardoor de druk onder de huid op de plaats waar de CRT-P is ingebracht, wordt verminderd.

AdaptivCRT®-algoritme – Deze functie past de afgifte van de CRT-stimulatie continu aan om de synchronisatie van de hartkamers te verbeteren en ervoor te zorgen dat de therapie een optimaal effect heeft. Het algoritme past de therapie continu aan op veranderde omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het verrichten van lichamelijke inspanning of een verbeterde conditie van het hart.

OptiVol® 2.0-vochtstatuscontrole – Vochtophoping is een veelvoorkomend probleem bij mensen met hartfalen. OptiVol 2.0 is een functie die de arts helpt om uw hartfalen beter te behandelen, doordat de in de CRT-pacemaker opgeslagen informatie uw arts waarschuwt om u te controleren op tekenen van mogelijke vochtophoping. Met behulp van deze functie kunnen veranderingen in de vochtophoping al dagen voordat er symptomen optreden, worden opgemerkt.

Nauwkeurige diagnostische gegevens – Uw CRT-pacemaker kan gegevens over een bepaalde periode vastleggen in onder andere grafieken en rapporten. Met behulp van deze nauwkeurige gegevens kan uw arts uw hartfunctie, uw activiteitsniveau en de pacemakerinformatie controleren. Uw arts kan bijvoorbeeld zien wat de invloed van het slikken van medicijnen is op de werking van de CRT-pacemaker, en hoe uw hartfunctie mogelijk verandert in de loop van de tijd.

Medtronic CareLink® -netwerk – Het Medtronic CareLink-netwerk is een systeem voor controle op afstand dat werkt via een beveiligde internetverbinding. Het is bedoeld voor patiënten met een pacemaker, ICD of implanteerbare hartmonitor van Medtronic en biedt de mogelijkheid om het hartimplantaat op afstand te laten controleren door hun behandelend team.

Grootte en plaatsing

De CRT-pacemaker wordt tijdens een operatie onder uw huid geplaatst, doorgaans in de bovenborst. De geleidingsdraden worden dan via een bloedvat naar en in uw hart geleid en daar vastgezet.

Afmetingen van de CRT-pacemaker:

Hoogte: 59 mm
Breedte: 46,5 mm
Dikte: 11 mm  

Veelgestelde vragen

Is er interactie tussen mijn hartimplantaat en andere Bluetooth®-apparaten?

Uw hartimplantaat maakt gebruik van Bluetooth Low Energy, terwijl andere apparaten, waaronder speakers en auto's, Bluetooth Classic gebruiken. De apparaten met
Bluetooth Classic kunnen geen verbinding tot stand brengen met uw CRT-pacemaker, en uw hartimplantaat kan Bluetooth Classic-signalen niet oppikken.

Raakt de batterij van mijn telefoon of tablet sneller leeg door de MyCareLink Heart-app?

Als u standaard Bluetooth ingeschakeld hebt, zou dit geen invloed mogen hebben op de levensduur van de batterij van uw telefoon of tablet. Als u Bluetooth niet standaard ingeschakeld houdt op de telefoon of tablet, kunt u een snellere afname zien in de batterijduur van uw smartphone*+ of tablet*+ wanneer u de app gebruikt.

Hoeveel mobiele data gebruikt de MyCareLink Heart-app
elke maand?

De app verbruikt 8,7 MB per maand. Dit is vergelijkbaar met ongeveer 35 minuten surfen op internet per maand of 0,4% van een maandelijks data-abonnement (op basis van een abonnement van 2 GB per maand). De app maakt om drie redenen gebruik van mobiele data: (1) voor controle van de CRT-pacemaker op afstand; (2) wanneer patiënten gegevens bekijken op de app; (3) voor registratie van diagnostische gegevens. Het verzenden van gegevens op afstand neemt ongeveer 200 kB in beslag; dat is gelijk aan ongeveer
tien e-mails zonder bijlagen.

Verstuurt mijn CRT-pacemaker de gegevens wel veilig?

Uw pacemakergegevens die de MyCareLink Heart-app naar uw behandelend arts stuurt, zijn gedurende de gehele verzending veilig versleuteld volgens dezelfde NIST-overheidsstandaarden*** die ook worden gebruikt voor andere cruciale, beveiligde toepassingen zoals mobiel bankieren. Na ontvangst beoordeelt uw arts de gegevens van uw hartimplantaat op een beveiligde website.

Voor deze app gelden de veiligheidseisen voor niet-medische hulpmiddelen.

*** NIST: National Institute of Standards and Technology in de Verenigde Staten

Heeft Medtronic toegang tot mijn pacemakergegevens?

Vanwege patiëntengeheimhouding en de privacywetgeving heeft alleen uw behandelend team toegang tot uw pacemakergegevens via een beveiligde CareLink®-website. Slechts op expliciet verzoek van het behandelend team en met uw toestemming kan er toestemming worden verleend aan Medtronic om uw gegevens in te zien.

Als mijn smartphone*+ of tablet*+ zou worden gestolen, wat kan iemand dan zien in de mobiele MyCareLink Heart-app?

Net zoals bij andere apps kan iemand de gegevens op de app bekijken als uw smartphone*+ of tablet*+ een Wifi- of mobiele verbinding heeft op het moment dat uw telefoon wordt gestolen. We raden aan uw smartphone*+ of tablet*+ te beschermen met een pincode, veeggebaar of vingerafdruk. Bovendien kunt u onmiddellijk nadat u ontdekt dat uw mobiele apparaat gestolen is, contact opnemen met uw ziekenhuis om de app te laten ontkoppelen van het CareLink-netwerk.

Kan de mobiele MyCareLink Heart-app op de smartphone*+ of tablet*+ van iemand anders worden gezet?

Wij raden dit niet aan omdat de smartphone*+ of tablet*+ ten minste drie uur per dag binnen korte afstand (1 meter) van uw hartimplantaat moet blijven om gegevens naar het ziekenhuis te kunnen verzenden.

Kan ik de mobiele MyCareLink Heart-app gebruiken op meerdere smartphones*+ of tablets*+?

Ja, u kunt de app op meerdere smartphones*+ of tablets*+ gebruiken. Voordat u een tweede smartphone*+ of tablet*+ gebruikt, moet u uw eerste smartphone*+ of tablet*+ hebben gekoppeld. Vervolgens kunt u uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken om in te loggen op uw tweede smartphone*+ of tablet*+.

Kan ik een tablet gebruiken met de mobiele MyCareLink
Heart-app?

Ja, u kunt de app op een tablet gebruiken. Vergeet niet dat u uw smartphone*+ of tablet*+ minimaal drie aaneengesloten uren per dag binnen 1 meter van uw hartimplantaat moet houden om gegevens naar uw ziekenhuis te kunnen verzenden.

*    Hiervoor is een mobiel of Wifi-netwerk vereist.
+  Uw smartphone of tablet is mogelijk niet compatibel met de mobiele MyCareLink Heart™-app. Ga naar www.MCLHeart.com voor een lijst met compatibele smartphones.


Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor een opsomming van de indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.