Echtpaar dat op het strand loopt

Product-ondersteuning – Hartimplantaten voor cardiale resynchronisatie-therapie (CRT)

Hartfalen

Medtronic CareLink-netwerk

Uw arts kan uw CRT-pacemaker (CRT-P) of CRT-defibrillator (CRT-D) door middel van het Medtronic CareLink®-netwerk op afstand controleren.

Via dit systeem kunnen patiënten de CRT-implantaatgegevens met één druk op de knop naar hun arts verzenden. Vraag uw arts of het Medtronic CareLink-netwerk beschikbaar is en of het geschikt is voor u.

Patiënten met een CRT-pacemaker of CRT-defibrillator van Medtronic die al gebruik maken van het CareLink-netwerk, kunnen bij vragen contact opnemen met onze CareLink-helpdesk via tel. 00800-26663282 (alleen binnen Nederland).

Meer: Medtronic CareLink-netwerk

Patiëntenbrochures

De patiëntenbrochures over de CRT-implantaten en het Medtronic CareLink-netwerk zijn een goede informatiebron voor mensen die een CRT-pacemaker of CRT-defibrillator voor hartfalen hebben. De brochures worden meestal bij de implantatie uitgereikt.

In de brochures staan antwoorden op veelgestelde vragen, voorzorgsmaatregelen, aanbevelingen voor de nazorg en meer informatie over het hervatten van de dagelijkse bezigheden.

Download de CRT-patiëntenbrochure
Download de MyCareLink-patiëntenbrochure voor automatische verzending
Download de MyCareLink-patiëntenbrochure voor handmatige verzending

Vervangende CRT-pacemaker of
CRT-defibrillator

Wanneer uw CRT-implantaat moet worden vervangen of als uw hartaandoening verandert, dient u met uw arts te bespreken welk hartimplantaat met welke functies geschikt is voor u. Uw arts is de enige die dit kan bepalen.


U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.