Echtpaar dat op het strand loopt.

Periode na de ingreep – Hartimplantaat voor cardiale resynchronisatie-therapie (CRT)

Hartfalen

De implantatie van een pacemaker of defibrillator voor cardiale resynchronisatietherapie (CRT) duurt meestal niet lang en de meeste mensen kunnen na een redelijke herstelperiode hun dagelijkse bezigheden weer hervatten. De ervaringen verschillen echter per persoon. Gun uzelf de tijd om eraan te wennen en bespreek de hersteldoelstellingen met uw arts of verpleegkundige.

Herstel

Tijdens het genezingsproces na de implantatie kunt u enig ongemak ervaren. De genezing verloopt niet bij iedereen even snel.

U kunt ook het advies hebben gekregen om uw arm aan de kant van het implantaat beperkt te bewegen totdat de geleidingsdraden goed zijn vastgegroeid. Uw arts zal u informeren over welke bewegingen u mag maken en of u mag tillen, en hij/zij zal aangeven wanneer u uw dagelijkse bezigheden kunt hervatten.

Patiëntenpasje

Europees identificatiekaartje van National Cardiovascular Data Registry

Patiënten ontvangen in het ziekenhuis waar de implantatie heeft plaatsgevonden een patiëntenpasje van de NCDR (National Cardiovascular Data Registry) met daarop de gegevens en het unieke serienummer van de ontvangen CRT-pacemaker of CRT-defibrillator. Bij verlies van het pasje kan deze opnieuw worden aangevraagd bij het ziekenhuis. Passen waarvan de gegevens niet meer actueel zijn, kunnen door de patiënt of het ziekenhuis vernietigd worden.

Periodieke controles

Nadat bij u een CRT-pacemaker of CRT-defibrillator is geïmplanteerd, spreekt uw arts met u datums voor periodieke controles af. Het is belangrijk naar deze afspraken te gaan. Ze horen bij uw behandeling. De eerste controle vindt meestal vier tot zes weken na de implantatie plaats. Daarna zult u doorgaans elke drie tot zes maanden bij uw arts op controle gaan.

Tijdens zo'n afspraak controleert uw arts met het programmeerapparaat of uw hartimplantaat nog naar behoren functioneert. Daarnaast controleert hij/zij of de instellingen van het implantaat nog optimaal zijn voor uw aandoening. Zo nodig wordt het implantaat opnieuw geprogrammeerd. Uw CRT-implantaat slaat ook gegevens op over het ziekteverloop. Deze gegevens gebruikt uw arts om bijvoorbeeld uw medicatie hierop af te stemmen.

Uw CRT-implantaat van Medtronic controleert uw hart elke dag automatisch. Uw arts kan van tevoren in het ziekenhuis een moment op de dag programmeren waarop uw hartimplantaat een pieptoon zal laten horen als er iets gecontroleerd moet worden. Wanneer u de pieptoon hoort, moet u contact opnemen met uw arts. De pieptoon hoeft niet per se iets ernstigs te betekenen, maar het kan zijn dat een snelle reactie van uw arts vereist is. Wacht daarom niet tot de eerstvolgende periodieke controle.

Bovendien zal uw arts u bij de periodieke controle waarschijnlijk vragen hoe u het dagelijks leven met uw hartimplantaat ervaart. Gebruik deze gelegenheid om al uw ervaringen te delen.

Naast deze controles door uw arts kan het voorkomen dat uw behandelend team ervoor kiest om uw CRT-implantaat ook te controleren door middel van controle op afstand met behulp van het CareLink-systeem. Het kan nodig zijn dat uw arts naar aanleiding van de gegevens die hij/zij doorgestuurd krijgt, een lichamelijk onderzoek wil uitvoeren, of dat de instellingen van uw CRT-implantaat of uw medicatie moeten worden aangepast.

Controle van uw CRT-implantaat op afstand via het Medtronic CareLink-netwerk

Uw arts kan uw CRT-implantaat door middel van het Medtronic CareLink®-netwerk op afstand controleren.

Miljoenen mensen met hartimplantaten maken gebruik van controle (monitoring) op afstand om in contact te blijven met hun zorgteam, zowel thuis als op reis.

Het Medtronic CareLink-netwerk is een systeem voor controle op afstand dat werkt via een beveiligde internetverbinding. Het is bedoeld voor patiënten met een pacemaker, ICD of implanteerbare hartmonitor van Medtronic en biedt de mogelijkheid om het hartimplantaat op afstand te laten controleren door hun behandelend team.

Via CareLink verzendt u de gegevens van uw CRT-implantaat met behulp van de MyCareLink Heart™-app op uw smartphone of tablet (alleen Serena CRT-pacemaker en Crome CRT-defibrillator) naar uw behandelend ziekenhuis, OF u kunt de MyCareLink Relay™-communicator of MyCareLink™-patiëntenmonitor gebruiken hiervoor.

Vraag uw arts of het Medtronic CareLink-netwerk beschikbaar is en of het geschikt is voor u.

Serena CRT-pacemaker of Crome CRT-defibrillator die verbonden is met een app

Indien u een Serena CRT-pacemaker of Crome CRT-defibrillator heeft die verbonden is met de MyCareLink Heart-app, dan vindt de controle op afstand plaats via deze app op uw smartphone of tablet.

Meer: MyCareLink Heart-app op uw smartphone of tablet

CareLink-netwerk voor ander type CRT-implantaat

Als u een ander type CRT-pacemaker of CRT-defibrillator van Medtronic heeft, dan kan controle op afstand via het CareLink®-netwerk plaatsvinden via een van de andere mogelijkheden.

Tips voor mensen met een CRT-implantaat
en hun verzorgers

De implantatie van een CRT-implantaat kan een positieve ervaring zijn, maar het kan ook spanningen opleveren. Hieronder staan enkele tips die bedoeld zijn om mensen met zo'n hartimplantaat en hun verzorgers te helpen omgaan met het hebben van een hartimplantaat.

  • Praat over uw gevoelens en ervaringen met familieleden, vrienden, collega’s en/of lotgenoten. Emotionele betrokkenheid helpt vaak om de spanning te verminderen rondom een ziekte en het bijbehorende herstel.
  • Lees informatie over uw medische aandoening en het CRT-implantaat dat bij u geïmplanteerd is; vraag daarvoor bijvoorbeeld uw arts, technicus of verpleegkundige.
  • Informeer anderen over uw gezondheid en uw CRT-implantaat.
  • Als uw hartaandoening een reden is voor prikkelbaarheid, bezorgdheid of depressie, vraag uw arts of verpleegkundige dan om professionele hulp.
  • Creëer in uw dagelijkse routine ruimte voor bewuste eetgewoonten, lichaamsbeweging (als dat is toegestaan door uw arts) en ontspanning.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.