Stel loopt op het strand

Controle van uw CRT-implantaat op afstand

Hartfalen

Controle op afstand

Controle op afstand met de MyCareLink-monitor

Controle op afstand met behulp van het Medtronic CareLink®-netwerk kan door uw arts worden voorgeschreven. Uw arts beschikt op deze manier snel over gegevens waarmee hij/zij:

  • uw hartaandoening constant in de gaten kan houden, zonder u fysiek te zien (tenzij dat noodzakelijk is);
  • uw geïmplanteerde CRT-pacemaker (CRT-P) of
    CRT-defibrillator (CRT-D) kan controleren;
  • informatie over uw geïmplanteerde CRT-P of CRT-D kan verkrijgen op het moment dat dat nodig is.

Dit biedt:

  • uw arts de mogelijkheid om toegang te hebben tot de gegevens van uw CRT-implantaat, zelfs als u thuis of op reis bent;
  • u de mogelijkheid om naar het buitenland te reizen met uw monitor en toch verbonden te blijven met het CareLink-netwerk* , omdat er een wereldwijde mobiele dekking** is (zonder extra kosten);
  • u de kans om uw CRT-systeem - naast de reguliere ziekenhuiscontroles ‒ extra te laten controleren.

Via CareLink verzendt u de gegevens van uw CRT-implantaat met behulp van een monitor naar uw behandelend ziekenhuis. Het ziekenhuis bekijkt de gegevens uit uw CRT-implantaat via een beveiligde internetpagina, zodat uw arts een extra routinematige controle kan uitvoeren en tussentijds geïnformeerd wordt over een speciale situatie, waar dan gerichte actie op kan worden ondernomen.

MyCareLink®-patiëntenmonitor

MyCareLink®-patiëntenmonitor

MyCareLink®-patiëntenmonitor

De MyCareLink-patiëntenmonitor maakt gebruik van wereldwijde mobiele technologie, waardoor u snel en gemakkelijk informatie naar uw arts kunt verzenden. Meer informatie over de MyCareLink-monitor.

 

 

 

Meer: Hoe werkt het CareLink-netwerk?
Meer: Veelgestelde vragen over CareLink


* De MyCareLink-monitor werkt ook in het buitenland; bepaalde oudere CareLink-monitoren van Medtronic beschikken niet over deze functie. Neem contact op met uw zorgverlener om na te vragen of uw monitor ook geschikt is voor gebruik in het buitenland.

** Net als bij elk mobiel communicatieapparaat zijn er verschillende factoren die de servicedekking kunnen beïnvloeden. U kunt zich in een gebied bevinden waar geen mobiele dekking is, of het signaal kan incidenteel onderbroken of zwak zijn. U krijgt dan een foutmelding. Probeer het dan op een later tijdstip opnieuw.

Controle op afstand met een app

Indien u een Serena CRT-pacemaker heeft die verbonden is met de MyCareLink Heart-app, dan vindt de controle op afstand plaats via deze app op uw smartphone of tablet.

Meer: MyCareLink™ Heart mobiele app voor de Serena CRT-pacemaker

Als u een ander type CRT-pacemaker of een CRT-defibrillator van Medtronic heeft, dan kan controle op afstand plaatsvinden via de MyCareLink®-patiëntenmonitor.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.