Echtpaar dat op het strand loopt

Viva Pacemaker met cardiale resynchronisatie-therapie (CRT-P)

Hartfalen

Overzicht

De Viva® CRT-pacemaker (CRT-P) geeft kleine elektrische stroomstootjes (pulsen) af aan de onderste hartkamers, zodat ze op een beter gecoördineerde of 'gesynchroniseerde' manier samentrekken. Dit kan de pompfunctie van het hart in bepaalde gevallen van hartfalen verbeteren. De Viva CRT-pacemaker heeft daarnaast een pacemakerfunctie voor de behandeling van een trage of onregelmatige hartslag.

Viva CRT-P

Technische kenmerken

AdaptivCRT®-algoritme – Deze functie past de afgifte van de CRT-stimulatie continu aan om de synchronisatie van de hartkamers te verbeteren en ervoor te zorgen dat de therapie een optimaal effect heeft. Het algoritme past de therapie continu aan op veranderde omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het verrichten van lichamelijke inspanning of een verbeterde conditie van het hart.

EnsureCRT Suite-functie – Vijf algoritmes in de CRT-pacemaker werken samen om bepaalde omstandigheden te verhelpen die de reactie op de CRT-stimulatie negatief beïnvloeden. De algoritmes verbeteren de reactie op de CRT-therapie en zorgen ervoor dat de therapie een optimaal effect heeft. De reactie op de CRT-therapie kan verminderd zijn als u bijvoorbeeld nog andere hartritmestoornissen heeft, de geleidingsdraden niet optimaal functioneren, behandeling met medicijnen de therapie beïnvloedt, of andere problemen optreden.

OptiVol® 2.0-vochtstatuscontrole – Vochtophoping is een veelvoorkomend probleem bij mensen met hartfalen. OptiVol 2.0 is een functie die de arts helpt om uw hartfalen beter te behandelen, doordat de in de CRT-pacemaker opgeslagen informatie uw arts waarschuwt om u te controleren op tekenen van mogelijke vochtophoping. Met behulp van deze functie kunnen veranderingen in de vochtophoping al dagen voordat er symptomen optreden, worden opgemerkt.

Nauwkeurige diagnostische gegevens – Uw CRT-pacemaker kan gegevens over een bepaalde periode vastleggen in onder andere grafieken en rapporten. Met behulp van deze nauwkeurige gegevens kan uw arts uw hartfunctie, uw activiteitsniveau en de pacemakerinformatie controleren. Uw arts kan bijvoorbeeld zien wat de invloed van het slikken van medicijnen is op de werking van de CRT-pacemaker, en hoe uw hartfunctie mogelijk verandert in de loop van de tijd.

Medtronic CareLink® -netwerk – Het Medtronic CareLink-netwerk is een systeem voor controle op afstand dat werkt via een beveiligde internetverbinding. Het is bedoeld voor patiënten met een pacemaker, ICD of implanteerbare hartmonitor van Medtronic en biedt de mogelijkheid om het hartimplantaat op afstand te laten controleren door hun behandelend team.

Grootte en plaatsing

De CRT-pacemaker wordt tijdens een operatie onder uw huid geplaatst, doorgaans in de bovenborst. De geleidingsdraden worden dan via een bloedvat naar en in uw hart geleid en daar vastgezet.

Afmetingen van de CRT-pacemaker:

Hoogte: 57 mm
Breedte: 59 mm
Dikte: 6 mm  

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor een opsomming van de indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.