Echtpaar dat op het strand loopt

Voordelen en risico's – Pacemaker of ICD voor cardiale resynchronisatie-therapie (CRT)

Hartfalen

Cardiale resynchronisatietherapie, of CRT, is een klinisch bewezen behandeling voor hartfalen die is ontwikkeld om het hart synchroon te laten kloppen. Een implanteerbare CRT-pacemaker of CRT-defibrillator (CRT-D) geeft kleine elektrische stroomstootjes af aan de hartkamers (ventrikels), zodat ze weer op een beter gesynchroniseerde manier samentrekken. Hierdoor kan het hart meer bloed en zuurstof naar het lichaam pompen.

Voordelen

Het is bewezen dat cardiale resynchronisatietherapie (CRT), in combinatie met een volledig therapieprogramma, de levenskwaliteit van veel patiënten verbetert door de symptomen van hartfalen te verlichten, waardoor de patiënten zich meer kunnen inspannen en veel van hun dagelijkse activiteiten weer kunnen oppakken. Het is geen vervanging voor een behandeling met medicijnen en het wordt aanbevolen dat patiënten met cardiale resynchronisatietherapie ook medicijnen blijven gebruiken, zoals voorgeschreven door hun arts.

Een CRT-defibrillator (CRT-D) biedt naast CRT-therapie ook therapieën die tachycardieën (snelle hartritmes) kunnen behandelen en plotselinge hartstilstand kunnen voorkomen.

Risico's

Uw arts dient alle mogelijke voordelen en risico's met u te bespreken. Veel patiënten hebben baat bij deze behandeling, maar de resultaten kunnen variëren.

De risico's die verbonden zijn aan de implantatie van een CRT-systeem, zijn onder andere infectie op de operatieplek en/of overgevoeligheid voor materialen van het systeem, het niet-afgeven van therapie wanneer dat nodig is, of het ontvangen van extra therapie wanneer dat niet nodig is.

Na de implantatie van een CRT-systeem gelden beperkingen met betrekking tot magnetische en elektromagnetische straling, apparaten op elektriciteit of gas, en gereedschappen die u mag gebruiken. Zie ook Dagelijks leven.

De behandeling met een implanteerbaar CRT-systeem wordt voorgeschreven door uw arts. Deze behandeling is niet voor iedereen geschikt. Bespreek met uw arts of het apparaat geschikt is voor u.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.