Stel loopt op het strand

Viva Quad XT Defibrillator voor cardiale resynchronisatie-therapie (CRT-D)

Hartfalen

Overzicht

The Viva® Quad XT CRT-defibrillator (CRT-D) geeft kleine elektrische stroomstootjes (pulsen) af aan de onderste hartkamers, zodat ze op een beter gecoördineerde of 'gesynchroniseerde' manier samentrekken. Dit kan de pompfunctie van het hart in bepaalde gevallen van hartfalen verbeteren. Deze CRT-D kan gebruikt worden met geleidingsdraden die aan het uiteinde vier verschillende elektrodes hebben die elektrische stroomstootjes kunnen afleveren. De Viva Quad XT-CRT-defibrillator heeft daarnaast een schokfunctie voor de behandeling van een snelle en mogelijk levensbedreigende hartslag en een pacemakerfunctie voor de behandeling van een trage of onregelmatige hartslag.

 

implanteerbare Viva Quad XT CRT-defibrillator (CRT-D)

Technische kenmerken

AdaptivCRT®-algoritme – Deze functie past de afgifte van de CRT-stimulatie continu aan om de synchronisatie van de hartkamers te verbeteren en ervoor te zorgen dat de therapie een optimaal effect heeft. Het algoritme past de therapie continu aan op veranderde omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het verrichten van lichamelijke inspanning of een verbeterde conditie van het hart.

PhysioCurve®-design – Sommige patiënten kunnen door de enigszins hoekige vorm van hun CRT-defibrillator hinder ondervinden van het implantaat. De afgeronde vorm van de Viva Quad XT CRT-defibrillator sluit beter aan op uw lichaam, waardoor de druk onder de huid op de plaats waar de CRT-D is ingebracht, met 30% vermindert1, dit in vergelijking met niet-afgeronde CRT-implantaten. Hierdoor zult u als patiënt dus veel minder hinder van uw CRT-defibrillator ondervinden.

SmartShock®-technologie 2.0 – Deze is ontworpen om snelle, levensbedreigende hartritmestoornissen te onderscheiden van andere ritmestoornissen en signalen die niets te maken hebben met het hartritme. De SmartShock-technologie 2.0 zorgt ervoor dat alleen een levensreddende schok als behandeling wordt afgegeven als dat echt noodzakelijk is. In studies is aangetoond dat deze technologie onterechte en niet-noodzakelijke schokken helpt voorkomen.2,3

OptiVol® 2.0-vochtstatuscontrole – Vochtophoping is een veelvoorkomend probleem bij mensen met hartfalen. OptiVol 2.0 is een functie die de arts helpt om uw hartfalen beter te behandelen, doordat de in de CRT-D opgeslagen informatie uw arts waarschuwt om u te controleren op tekenen van mogelijke vochtophoping. Met behulp van deze functie kunnen veranderingen in de vochtophoping al dagen voordat er symptomen optreden, worden opgemerkt.

ATP-therapie tijdens/vóór opladen – Deze anti-tachycardiestimulatie (ATP)-functie geeft pijnloze, elektrische stimulatiepulsen af met als doel om hartritmestoornissen te beëindigen zonder een schok te hoeven afgeven; tegelijkertijd wordt uw CRT-D wel in gereedheid gehouden om, indien nodig, alsnog een levensreddende schok af te geven. De ATP-functie is getest in veel klinische studies, zoals PainFree4 en PainFree II5.

Draadloze Conexus®-telemetrie – Deze functie stelt uw arts in staat uw CRT-defibrillator op afstand te controleren zonder dat u zelf iets hoeft te doen. De informatie van uw CRT-D kan automatisch worden verzameld en doorgestuurd, zelfs terwijl u slaapt.

Medtronic CareAlert®-berichten – Deze controlefunctie wordt ingesteld door uw arts. Via CareAlert-berichten wordt uw arts gewaarschuwd als er een verandering optreedt in de toestand van uw hartaandoening of als de CRT-defibrillator moet worden gecontroleerd (bijvoorbeeld als de batterij leegraakt).

Volledig automatische aanpassing van de therapie – De CRT-defibrillator ontroleert uw hart en de effectiviteit van de therapie continu en automatisch, en past de therapie aan als de behoeften veranderen.

Nauwkeurige diagnostische gegevens – Uw CRT-D kan gegevens over een bepaalde periode vastleggen in onder andere grafieken en rapporten. Met behulp van deze nauwkeurige gegevens kan uw arts uw hartfunctie, uw activiteitsniveau en de CRT-D-informatie controleren. Uw arts kan bijvoorbeeld zien wat de invloed van het slikken van medicijnen is op de werking van de CRT-defibrillator, en hoe uw hartfunctie mogelijk verandert in de loop van de tijd.

Grootte en plaatsing

De CRT-defibrillator wordt tijdens een operatie onder uw huid geplaatst, doorgaans in de bovenborst. De geleidingsdraden worden dan via een bloedvat naar en in uw hart geleid en daar vastgezet.

Afmetingen van de CRT-defibrillator:
Hoogte: 74 mm
Breedte: 51 mm
Dikte: 13 mm

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor een opsomming van de indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

1

Flo, Daniel. Device Shape Analysis. January 2013. Medtronic data on file.

2

E.J. Schloss et al. Painfree sst trial primary results low shock rates in patients with dual and triple chamber icd's using novel detection algorithms late breaking clinical trial session - May 10, 2013 at HRS 2013

3

Meijer et al. PainFree SmartShock technology: Trial primary results: Inappropriate shock rates in patients with single chamber ICD's using a novel suite of detection algorithms. Late Breaking Clinical Trial Session - June 25, 2013 at Europace 2013

4

Wathen MS, Sweeney MO, DeGroot PJ, et al, for the PainFREE Investigators. Shock reduction using antitachycardia pacing for spontaneous rapid ventricular tachycardia in patients with coronary artery disease. Circulation. August 14, 2001:104(7): 796-801

5

Wathen MS, DeGroot PJ, Sweeney MO, et al., for the Pain FREE Rx II Investigators. Prospective randomized multicenter trial of empirical antitachycardia pacing versus shocks for spontaneous rapid ventricular tachycardia in patients with implantable cardioverter-defibrillators: Pacing Fast Ventricular Tachycardia Reduces Shock Therapies (PainFREE Rx II) trial results. Circulation. October 26, 2004;110(17):2591-2596

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.