VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION MEDTRONIC BLÅSKONTROLLBEHANDLING

Medtronic blåskontrollbehandling med InterStim™-systemet behandlar urinretention (oförmåga att helt tömma blåsan) och symtom på överaktiv blåsa, inklusive trängningsinkontinens (läckage) och betydande symtom i form av tvingande trängningar och ökad urineringsfrekvens. Den ska användas när du har provat andra behandlingar som till exempel läkemedel och beteendeterapi och de antingen inte hade någon effekt, eller du inte tolererade dem.

Du måste uppvisa ett lämpligt svar på utvärderingen för att vara en kandidat. Du kan inte få diatermi (djup värmebehandling med elektromagnetisk energi) om du har en InterStim™-enhet.

Behandlingen är inte avsedd för patienter med en urinvägsblockering. Säkerhet och effektivitet har inte fastställts för graviditet och förlossning; patienter som är under 16 år; eller patienter med neurologiska sjukdomar.

Förutom risker i samband med operation, kan komplikationer inkludera smärta vid implanteringsstället, ny smärta, infektion, elektroden (en tunn kabel) förflyttas/migrerar, enhetsproblem, påverkan av vissa andra enheter eller diagnostisk utrustning såsom MRT, oönskade förändringar i urinerings- eller tarmfunktion, och obehaglig stimulering (ibland beskrivet som en ryckande eller stötande känsla). 

Denna behandling passar inte alla. Denna behandling ordineras av din läkare. Tala med din läkare för att avgöra om denna behandling är rätt för dig. Din läkare bör diskutera alla potentiella fördelar och risker med dig. Även om många patienter kan få hjälp av denna behandling, kan resultaten variera. För ytterligare information, gå till Medtronics webbplats på www.medtronic.se.