Ett par med ryggsäckar som går på en strand med en kulle i bakgrunden

DIN RESA TILL LINDRING

Följ dessa steg för att hitta rätt behandling, återfå kontrollen och lev ett rikare och självständigare liv.

HITTA DIN VÄG TILL VERKLIG LINDRING

Det finns många sätt att hantera blåskontrollproblem. Kom ihåg att om konservativa behandlingar inte ger de resultat du behöver, så finns det fler alternativ.

Orange symbol för avancerade Medtronic blåskontrollbehandlingar med en person och ett frågetecken

STEG 1: 
DIAGNOS

”VAD ÄR DET SOM HÄNDER MED MIG?”

Om du har problem med blåskontroll, så är det dags
att träffa en specialist på urininkontinens. Denna läkare kan be dig att fylla i ett
symtomregister för att få en bättre uppfattning om din dagliga erfarenhet och få hjälp att bekräfta din
diagnos.

Symtom på överaktiv blåsa (ÖAB) omfattar:

Trängningsinkontinens

 • Hinner inte till toaletten
 • Har ofta läckage
 • Använder inkontinensskydd eller vuxenblöjor

Tvingande trängningar/ökad urineringsfrekvens

 • Frekvent, okontrollerbart behov av att urinera
 • Toalettbesök fler än åtta gånger per dag
 • Känsla av att blåsan aldrig är tom

Symptom på urinretention* omfattar:

 • Kan inte känna om blåsan är full
 • Har allt större mängder urin i blåsan
 • Svag eller sipprande urinström
 • Måste använda en kateter
Orange symbol med ett äpple för livsstilsförändringar med Medtronic-blåskontroll

STEG 2: 
LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR

”VAD SKA JAG PROVA FÖRST?”

Konservativa behandlingar kan hjälpa en del, men fungerar kanske inte så bra (eller inte alls)
för andra. Alla dessa är relativt enkla beteendeförändringar som du kanske redan
gör.

 • Kost och motion: Förändringar kan handla om att minska kaffedrickande och
  motionera mera.
 • Träning av blåsan: Kallas även biofeedback, det innefattar att skjuta upp
  toalettbesök och hålla sig till en strikt tidsplan.
 • Förstärkning av bäckenbotten: Detta kan åstadkommas med knipövningar,
  som innebär att man upprepade gånger spänner och slappnar av musklerna i bäckenbotten.
Orange symbol med en läkemedelsburk för orala läkemedel för Medtronic-blåskontroll

STEG 3: 
ORALA LÄKEMEDEL

”FINNS DET LÄKEMEDEL FÖR ÖAB?”

När livsstilsförändringar inte ger de resultat du vill ha, är orala läkemedel
nästa steg. Dessa läkemedel kan hjälpa till att kontrollera symtom, men kan även ge upphov till biverkningar.

Du måste komma ihåg att ta läkemedlen varje dag. Vissa biverkningar kan vara
obehagliga, såsom muntorrhet, dimsyn, förstoppning och högt blodtryck. Andra
biverkningar är allvarligare. Faktum är att begränsade studiedata tyder på att en klass
läkemedel för ÖAB (antikolinergika) kan öka risken för demens hos äldre personer.1

Ännu viktigare är att dessa läkemedel inte alltid hjälper. I en undersökning sade 72 procent
av deltagarna att de slutat ta sina läkemedel efter bara sex månader.2

Orange diagnossymbol med en pil och en måltavla för Medtronic-blåskontroll

STEG 4: 
AVANCERADE BEHANDLINGAR

”VAD GÖR JAG OM LÄKEMEDEL INTE FUNGERAR FÖR MIG?”

Om konservativa behandlingar inte ger de resultat du vill ha, så finns det fler alternativ.

MEDTRONIC BLÅSKONTROLLBEHANDLING MED INTERSTIM-SYSTEMET

 • Prova under en utvärdering
 • Beprövad långvarig lindring

InterStim™-systemet fokuserar på de nerver som styr blåsan så att den kan fungera normalt igen.

Implanteringen av ett InterStim™-system medför samma risk som alla kirurgiska ingrepp, inklusive svullnad, blåmärken, blödning och infektion. Tala med din läkare om olika sätt man kan minimera dessa risker. Komplikationer kan uppstå vid utvärdering, inklusive förflyttning av ledningen, tekniska problem med enheten och viss tillfällig smärta. Din läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig information om hur du använder testenheten och informera dig om andra försiktighetsåtgärder relaterade till utvärderingen och aktivitetsbegränsningar.

INJICERADE LÄKEMEDEL

Injicerade läkemedel kan tillfälligt behandla ÖAB men kan orsaka andra problem.

 • Måste göras om med 3 till 6 månaders mellanrum
 • Eventuellt måste du utföra självkateterisering
 • Ökar risken för blåsinfektion på grund av självkateterisering
*

Medtronic blåskontrollbehandlingar behandlar inte obstruktiv urinretention.

Återställd blåsfunktion definieras som en mätbar minskning av tvingande trängningar och ökad urineringsfrekvens och/eller episoder med urininkontinens efter PTNM-behandling.

1

Gray S, Anderson M, Dublin S et al. Cumulative Use of Strong Anticholinergics and Incident Dementia. JAMA Intern Med. 2015;175(3):401-407.

2

Yeaw J, Benner J, Walt JG et al. Comparing adherence and persistence across 6 chronic medication classes. J Manag Care Pharm. 2009:15(9): 724-736.