Par som promenerar utomhus och ler mot varandra

MEDTRONIC BLÅSKONTROLL- BEHANDLING SÄG JA IGEN

Hitta lindring och få tillbaka kontrollen.

Se BEHANDLINGSALTERNATIV

SVÅRT ATT KONTROLLERA BLÅSAN?
VI KAN HJÄLPA DIG

Problem med blåskontroll, inklusive överaktiv blåsa (ÖAB) och icke obstruktiv urinretention, är tillstånd som kan behandlas. De är inte en normal del av åldrandet. Du ska inte behöva hantera dem ensam.

SE BEHANDLINGSALTERNATIV
Woman in a tank top in front of a field of purple flowers

GÖR DIG HÖRD,

FÖRÄNDRA DITT LIV

Problem med blåskontroll förstör livet för tiotals miljoner människor. Om du är en av dem, våga söka hjälp – precis som de som bestämt sig för att testa vår blåskontrollbehandling.

LÄS DERAS BERÄTTELSER
Spela filmen Detta kommer att spela en video - InterStim-Sarah-Video-TAP-Version-FY17

"Jag gjorde det med hjälp av InterStim, jag tror inte att jag hade klarat det utan."

TALA MED EN

SPECIALIST PÅ BLÅSKONTROLL

Vänd dig till din vårdcentral eller din behandlande läkare för att få en remiss till en specialist.

ETT NYTT LIV VÄNTAR

Medtronic blåskontrollbehandling ger en betydande förbättring av besväret för personer med ÖAB.¹

LÄS OM VÅR BEHANDLING
Man som fiskar
Mamma och ett barn läser.

När jag tänker tillbaka borde jag ha gjort det tidigare. Jag märkte resultat omedelbart!

– Beckie H. Får lindring med Medtronic blåskontrollbehandling med InterStim™-systemet

HÅLL DIG UPPDATERAD
FÅ SVAR NU

Läs mer om problem med blåskontroll och hur de ska behandlas.

SE VANLIGA FRÅGOR
Smiling male physician with a stethoscope in a hospital hallway

Man har möjlighet att begära remiss till en specialist som kan erbjuda vissa specifika behandlings-metoder

Dr Petter Granlund Överläkare Urologdektionen CSK

Medtronic blåskontrollbehandling behandlar urinretention som inte orsakas av en blockering och symtom på överaktiv urinblåsa, inklusive urinträngningsinkontinens (läckage) och betydande symtom på tvingande trängningar och ökad urineringsfrekvens. Medtronic blåskontrollbehandling ska användas när du har provat andra behandlingar som till exempel läkemedel och beteendeterapi, och de antingen inte hade någon effekt, eller du inte tolererade dem. Förutom risker relaterade till ett kirurgiskt ingrepp kan det uppstå komplikationer på grund av den här behandlingen, och de kan kräva en operation. En fullständig lista över biverkningar som har kopplats till behandlingen finns i avsnittet Viktig säkerhetsinformation. Patienter ska alltid diskutera behandlingens potentiella risker och fördelar med en läkare. Den här behandlingen passar inte alla. Det krävs en läkarordination.

1

Siegel S, Noblett K, Mangel J, et al. Results of a prospective, randomized, multicenter study evaluating sacral neuromodulation with InterStim Therapy compared to standard medical therapy at 6-months in subjects with mild symptoms of overactive bladder. Neurourol Urodyn. 2015;34:224–230. DOI: 10.1002/nau.22544.