En kvinna i ett stall iklädd en jeansjacka med en häst

SUSANS BERÄTTELSE

”JAG ÖDSLAR INTE MER TID PÅ ATT LETA EFTER TOALETTER”

Denna berättelse återger erfarenheterna för en patient som får Medtronics blåskontrollbehandling (sackal neuromodulering) med InterStimTM systemet, för behandling av problem att kontrollera blåsan. Tänk på att erfarenheten är specifik för just denna person. Alla som får Medtronic blåskontrollbehandling når kanske inte samma resultat som patienten i berättelsen.

Jag heter Susan och har haft problem med urinläckage och svårigheter att märka när blåsan var full i hela mitt liv.

Som barn kissade jag på morgonen och sedan glömde jag att gå på toaletten under resten av dagen. När behovet slutligen tog överhanden brukade jag rusa till närmaste toalett - det vill säga de gånger jag hade tur. I de flesta fall skedde det dock en olycka.

Mina problem gick inte över när jag blev äldre, istället blev de värre. Ibland kunde jag kissa på mig helt utan förvarning.

Mina dagar kretsade kring att ta reda på var toaletten fanns och minnas det. Jag försökte gå på toaletten innan jag gick hemifrån så att jag inte skulle ertappas ”med byxorna nere” och jag hade ett förråd bindor med mig om en olycka var framme.

Jag hade bara på mig svarta eller mörkblåa kläder att kamouflera urinläckage och jag hade alltid extra kläder med mig. Jag sökte mig inte till läkare utan intalade mig själv att ”Det är en naturlig del av att bli äldre.”

SÖKANDET EFTER HJÄLP

Min blåsa dök upp som samtalsämne med en specialist som jag hade hänvisats till av min läkare. Efter att jag prövat mer konservativa behandlingar hade jag fortfarande inte den kontroll som jag och min läkare eftersträvade. Då föreslog hon att jag skulle pröva Medtronic blåskontrollbehandling med InterStim-systemet. Efter att ha sett positiva resultat hos andra patienter var min läkare hoppfull att det skulle fungera för mig också.

EN BEDÖMNING FÖR BLÅSKONTROLLBEHANDLING

Min läkare implanterade tillfälliga ledningar under en kort procedur på mottagningen. Så snart min behandling kopplades på fick jag en känsla av att min blåsa var full - och jag var överlycklig!

Under utvärderingsperioden hade jag inte ett enda efterdropp eller läckage. Jag hade inte heller några komplikationer eller infektioner. Ibland kunde mina kläder nöta mot stället där ledningarna var tejpade på min kropp och orsaka irritation.

”MITT SEXLIV ÄR TILLBAKA”

Behandlingens effekt blev väldigt uppenbar då min läkare tog bort prövningsledningarna och mina läckage kom tillbaka igen. Jag hade vissa betänkligheter gällande ett kirurgiskt ingrepp, men min läkare besvarade alla mina frågor. Proceduren utfördes på ett sjukhus på en enda dag.

Läkningsprocessen gick inte så snabbt och jag blev otålig. Med färska snittställen där ledningen var implanterad kunde jag inte genast utföra sysslor som jag tycker om.

Återhämtningen tog flera veckor men jag var mycket försiktig och tog det lugnt och gav mig extra tid innan jag återgick helt till min hektiska livsstil.

Liksom under prövningsperioden kom resultaten från min långvariga behandling omedelbart och uppfyllde helt mina förväntningar. Jag justerade mina inställningar en kort tid efter operationen men annars har min behandling varit konstant.

Med InterStim slösar jag inte mer tid på att söka toaletter och försöka dölja olyckor. Jag kan nu helt engagera mig i alla uppgifter som jag vill och behöver göra.

InterStim har också befriat mig från potentiellt pinsamma situationer. Jag har fått tillbaka mitt sexliv med min man, och jag kan bära kläder i ljusa färger igen.

Fastän du skulle kunna utföra de flesta aktiviteterna som du gjorde före operationen finns det vissa aktiviteter som kan orsaka besvär eller påverka din implanterade neurostimulator. Läs igenom följande information och om det finns något som bekymrar dig eller om du har frågor gällande dessa eller andra aktiviteter ska du kontakta din läkare.

Aktiviteter som du bör undvika – Du bör undvika aktiviteter som innefattar plötsliga, för stora eller upprepade böjningar, vridningar eller sträckningar. Dessa rörelser kan skada eller förflytta din implanterade ledning eller påverka den implanterade neurostimulatorn. Exempel på sådana aktiviteter är gymnastiska rörelser, mountaincykling och alla andra sporter eller aktiviteter som innefattar rörelserna ovan.

Aktiviteter du kan fortsätta med – Aktiviteter som inte borde påverka ditt implanterade InterStim-system är bl.a. löpning, joggning, gång, landsvägscykling, simning, sexliv o.s.v.

Medtronic inbjöd den här patienten att uppriktigt dela med sig av sin berättelse. Alla som får Medtronic blåskontrollbehandling når kanske inte samma resultat som patienten i berättelsen. Tala med din läkare för att avgöra om sakral neuromodulering är rätt för dig. Förutom risker i samband med operation, kan komplikationer i samband med InterStim-systemet inkludera smärta vid implanteringsstället, ny smärta, infektion, elektroden (en tunn kabel) förflyttas/migrerar, enhetsproblem, påverkan av vissa andra enheter eller diagnostisk utrustning såsom MRT, oönskade förändringar i urinerings- eller tarmfunktion, obehaglig stimulering (ibland beskrivet som en ryckande eller stötande känsla), och annat. Det krävs en operation för att ta bort InterStim-systemet. Se Viktig säkerhetsinformation. Diskutera alltid de potentiella riskerna och fördelarna med behandlingen med din läkare. Den här behandlingen passar inte alla. Det krävs en läkarordination.