Ett par som bär två barn på ryggen utomhus

VÅRA BEHANDLINGAR GER LINDRING

Tänk dig färre toalettbesök. Färre missöden. Och att återuppta relationer och aktiviteter som du älskar.

KOMMUNIKATION ÄR AVGÖRANDE

Forskning tyder på att avbrott i kommunikationsvägen mellan hjärnan och blåsan är grundorsaken till ÖAB och icke obstruktiv urinretention.1-3 Medan andra behandlingar fokuserar på blåsans muskler, är Medtronic-behandling riktade mot nerverna, vilket anses bidra till att återställa normal blåsfunktion.*

Bild som visar kommunikationen mellan hjärnan och urinvägarna

UTFORSKA VÅRA BLÅSKONTROLLBEHANDLINGAR:

Medtronic blåskontrollbehandling med InterStim-systemet

MEDTRONIC BLÅSKONTROLLBEHANDLING MED INTERSTIM-SYSTEMET

Den lindring du har väntat på

  • Fokuserar på de nerver som styr blåsan så att den kan fungera normalt igen
  • 85 procent av alla som använder systemet når framgång under första året4
  • 3 gånger större förbättring av livskvaliteten jämfört med läkemedel5
  • Enda behandlingen som du kan prova för att se om den fungerar innan du och läkaren bestämmer er
  • Mer än 250 000 patienter har fått lindring i form av en säker, godkänd och minimalt invasiv behandling för kontroll av blåsa eller tarm

Implanteringen av ett InterStim™-system medför samma risk som alla kirurgiska ingrepp, inklusive svullnad, blåmärken, blödning och infektion. Tala med din läkare om olika sätt man kan minimera dessa risker.

Medtronic blåskontrollbehandling med InterStim-systemet

En femkrona visas för storleksjämförelse

Expand All

BEVISADE RESULTAT

  • 84 % tillfredsställelse bland de som använder den6
  • 76 % hade förbättrats vid 6 månader jämfört med 49 % som använde
  • läkemedel5,†
  • Den enda ÖAB-behandling som ger bättre lindring än läkemedel5,7,8

De vanligaste biverkningarna under kliniska studier inkluderade smärta vid implanteringsstället, ny smärta, elektrod ändrar läge, infektion, tekniska problem eller problem med själva enheten, negativ förändring av tarm- eller urineringsfunktion och oönskad stimulering eller förnimmelse. Alla dessa kan kräva ytterligare operationer eller göra att symtomen återkommer.

Buktvärsnitt som visar urin- och matsmältningssystemen

ÄR DEN HÄR BEHANDLINGEN RÄTT FÖR DIG?

SE OM DEN FUNGERAR FÖR DIG

*

Framgång med SNM definieras som en minskning på 50 procent eller mer av dina besvärande blåssymtom.

Dessa patientgrupper analyserades baserat på behandling som de tilldelats: ofullständiga data räknades som ”misslyckanden”. I en annan analys rapporterades att 61 % nådde framgång med InterStim, jämfört med 42 % som använde läkemedel.

Återställd blåsfunktion definieras som en mätbar minskning av tvingande trängningar och ökad urineringsfrekvens och/eller episoder med urininkontinens efter PTNM-behandling.

1

Dasgupta R. Critchley HD, Dolan RJ, Fowler CJ. Changes in brain activity following sacral Neuromodulation for urinary retention. J Urol. 2005;174:2268-2272

2

Griffiths D, Derbyshire S, Stenger A, Resnick N. Brain control of normal and overactive bladder. J Urol. 2005;174:1862-1867.

3

Griffiths D, Tadic SD. Bladder control, urgency, and urge incontinence: evidence from functional brain imaging. Neurourol Urodyn. 2008;27(6):466-474.

4

Noblett K, Siegel S, Mangel J, et al. Results of a Prospective, Multicenter study evaluating quality of life, safety, and efficacy of sacral neuromodulation at twelve months in subjects with symptoms of overactive bladder. Neurourol Urodyn. 2014. doi:10.1002/nau.22707.

5

Siegel S, Noblett K, Mangel J, et al. Results of a prospective, randomized, multicenter study evaluating sacral neuromodulation with InterStim® Therapy compared to standard medical therapy at 6-months in subjects with mild symptoms of overactive bladder. Neurourol Urodyn. 2015;34:224–230. DOI: 10.1002/nau.22544.

6

Foster RT Sr, Anoia EJ, Webster GD, Amundsen CL. In patients undergoing neuromodulation for intractable urge incontinence a reduction in 24-hr pad weight after the initial test stimulation best predicts long-term patient satisfaction. Neurourol Urodyn. 2007;26:213-217.

7

Visco A, Brubaker L, Richter HE et al. Anticholinergic Therapy vs. OnabotulinumtoxinA for Urgency Urinary Incontinence. New Engl J Med. 2012;367(19):1803-1813.

8

Peters KM, MacDiarmid SA, Wooldridge LS, et al. Randomized trial of percutaneous tibial nerve stimulation versus extended-release tolterodine: results from the overactive bladder innovative therapy trial. J Urol. 2009;182(3):1055-1061.