Utbildningsmaterial Kateterablation för förmaksflimmer

Resurser för paroxysmalt förmaksflimmer

Vill du veta mer om paroxysmalt förmaksflimmer? Använd resurserna nedan.

Video

De här videorna ger en översikt över förmaksflimmer och behandlingsalternativen.