Vad är det? Kateterablation för förmaksflimmer

Vad är kateterablation?

Kateterablation är ett minimalinvasivt ingrepp som innebär att läkaren för in en tunn böjlig slang (kateter) genom blodkärlen till hjärtat för att ta bort (stoppa) onormala elektriska banor (signaler) i hjärtvävnaden.

Om ditt förmaksflimmer inte har svarat på läkemedel kan det hända att läkaren rekommenderar kateterablation. Du kan använda följande dokument som vägledning när du samtalar med din behandlande läkare eller specialist. Se videon nedan om behandlingsalternativen. 

Kateterbaserade ingrepp

Målet med kateterablation är att förhindra att oönskade elektriska impulser leds från lungvenerna (blodkärlen mellan lungorna och hjärtat) till förmaken (de övre kamrarna i hjärtat). Standardtekniken som används vid ablation kallas lungvensisolering. Under detta ingrepp används katetrar för att ta bort (stoppa) sådana onormala elektriska signaler och förhindra att de sprids och orsakar förmaksflimmer.

Olika kateterbaserade ablationsinstrument och tekniker kan användas. De tillhör oftast en av de två kategorierna nedan, beroende på vilken typ av energi de tillför.

1. Radiofrekvensablation (RF) är värmebaserad. 

2. Kryoablation är baserad på kyla. 

Att tänka på

Även om många patienter har nytta av kateterablation kan resultaten variera. Liksom vid alla medicinska ingrepp finns det fördelar och risker. Din läkare kan hjälpa dig att avgöra om kateterablation är lämpligt för dig.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.