Behandlingsalternativ Kateterablation för förmaksflimmer

Behandling av förmaksflimmer

Förmaksflimmer kan märkbart påverka livskvalitet, energinivåer och fysisk aktivitet. Behandling av förmaksflimmer är viktigt eftersom tillståndet kan öka risken för blodproppar och stroke. Förmaksflimmer är en sjukdom som förvärras med tiden. Tala med din läkare om vilka behandlingsalternativ som passar dig. 

Mål vid behandling av förmaksflimmer

 • Lindra symtomen på förmaksflimmer och förbättra patientens livskvalitet.
 • Förebygga blodproppar för att minska risken för stroke.
 • Kontrollera hjärtfrekvensen för att kamrarna ska hinna fyllas med blod.
 • Återställa hjärtrytmen så att förmaken och kamrarna kan arbeta tillsammans på ett mer effektivt sätt.

Nedanstående behandlingar kan förskrivas vid förmaksflimmer.

 • Läkemedel för att kontrollera hjärtats frekvens eller rytm (antiarytmika).
 • Blodförtunnande läkemedel (antikoagulantia) för att förhindra att blodproppar bildas.
 • Elkonvertering (elektrisk stöt som levereras till hjärtat) under anestesi eller med hjälp av läkemedel, för att återställa en onormal hjärtrytm.
 • Kateterablation för att avbryta onormala elektriska banor i hjärtvävnaden.
 • Pacemakrar och defibrillatorer (implanterbara) för att identifiera och behandla förmaksflimmer tidigt och förebygga förmaksflimmer.
 • Minimalinvasiv (endast förmaksflimmer) eller öppen (i samband med annan hjärtkirurgi) kirurgisk ablation för att skapa lesioner som blockerar de avvikande elektriska kretsar som orsakar förmaksflimmer.

När förmaksflimmer tros vara åtgärdat eller behandlat måste försiktighet ändå iakttas och risken för återfall övervakas. Förmaksflimmer kan orsaka stroke även om det inte finns några symtom.

Tala med läkaren om vilka behandlingsalternativ som passar dig.

Hör vad en läkare har att säga

Se när en läkare diskuterar alternativen för behandling av förmaksflimmer.

Om du bestämmer dig för att inte uppsöka behandling

Förmaksflimmer kan vara ett allvarligt medicinskt tillstånd och om det inte behandlas kan det leda till:

 • blodproppar som orsakar stroke eller hjärtattack
 • trötthet
 • hjärtsvikt
 • svimning.

För att undvika sådana allvarliga följder är det viktigt att ditt hjärta undersöks med jämna mellanrum även om du inte har några symtom. Om du får diagnosen förmaksflimmer bör du tala med din läkare om vilka behandlingsalternativ som passar dig.

Bör jag uppsöka behandling?

Se videon nedan och hör vad läkaren har att säga om varför behandling av förmaksflimmer rekommenderas.

Dr Robert Kowal är chefsöverläkare inom CRHF (hjärtrytm och hjärtsvikt) hos Medtronic.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.