Vrouw aan het schilderen

Artsen beantwoorden vragen

Chronische pijn

Hoe vaak moet ik op controle bij mijn arts nadat ik een neurostimulator van Medtronic heb gekregen?

Dr. Wellington* zegt: 'Meestal heeft u na de implantatie van uw neurostimulator één of twee afspraken in de eerste maand na de ingreep. Als uw neurostimulator is ingebracht door de ene arts en wordt gecontroleerd door een andere arts, dan heeft u mogelijk meer afspraken.

De patiënten die hun controlebezoeken nakomen, doen het over het algemeen het beste na de ingreep en tijdens de instelfase van het neurostimulatiesysteem.

Als u een neurostimulator heeft en de programmering goed is ingesteld, heeft u elke zes tot twaalf maanden een routinecontrole bij uw arts.

Bespreek eventuele vragen over de controlebezoeken met uw arts.'

Joshua Wellington, M.D., is Medical Director aan het Indiana University Pain Medicine Center van het Indiana University Medical Center in het Amerikaanse Indianapolis. Hij is tevens Assistant Professor of Clinical Anesthesia and Physical Medicine and Rehabilitation aan de Indiana University.

Naar boven

Wat moet ik doen als mijn neurostimulator mijn pijn niet meer voldoende verlicht terwijl hij dit eerst wel deed?

Dr. Provenzano* zegt: 'U moet hulp vragen aan uw arts als een van de volgende voorvallen optreedt in uw stimulatiepatronen:

  • De stimulatie is verdwenen in het gebied dat pijn doet.
  • De stimulatie treedt op in een gebied waar dat niet zou moeten.
  • De stimulatie wordt onderbroken.
  • De stimulatie is pijnlijk geworden op een manier die niet opgelost kan worden met de patiëntenafstandsbediening.

Wanneer een van deze voorvallen optreedt, zijn er verschillende manieren waarop zorgprofessionals u kunnen helpen. Ten eerste zullen ze controleren of u goed weet hoe uw afstandsbediening (patiëntenprogrammeerapparaat) werkt. Als verdere aanpassingen aan uw afstandsbediening het probleem niet oplossen, dan wordt u gevraagd om naar het ziekenhuis te komen, zodat het systeem gecontroleerd kan worden en mogelijk opnieuw kan worden geprogrammeerd.

Als het systeem goed werkt, kunnen de instellingen voor de plaats en sterkte van de stimulatie gewijzigd worden. Vaak kunnen we met nieuwe programmeerinstellingen mensen helpen om weer toereikende stimulatiepatronen te krijgen.

Als nieuwe programmeerinstellingen niet helpen of als er een probleem met de neurostimulator wordt vastgesteld, moeten er andere stappen worden genomen. Met röntgenonderzoek kan worden vastgesteld of het neurostimulatiesysteem nog intact is en of de geleidingsdraad op de juiste plaats zit. Er kan migratie van de geleidingsdraad (verschuiven van de geleidingsdraad vanaf de oorspronkelijke positie) hebben plaatsgevonden en de stimulatiepatronen kunnen wijzigen of verloren zijn gegaan. Het röntgenonderzoek kan ook helpen vaststellen of de neurostimulator en de geleidingsdraad nog goed aangesloten zijn. Er is een herstelingreep nodig wanneer het opnieuw programmeren niet lukt of als er een elektrisch probleem wordt vastgesteld dat niet kan worden opgelost. In de meeste gevallen echter zijn eenvoudige wijzigingen in de programmering voldoende om een comfortabele en correcte stimulatie af te geven aan uw pijngebieden.

Wanneer u veranderingen in de pijnverlichting opmerkt, is het belangrijk dat u contact opneemt met uw arts om de oorzaak vast te stellen en een optimale behandeling te bepalen.'

David Provenzano, M.D., is specialist pijnbestrijding in het Pain Diagnostics and Interventional Care in Pittsburgh, Pennsylvania, VS.

Naar boven

Wat moet ik doen als mijn arts een MRI-scan aanraadt en ik een neurostimulator heb?

Dr. Provenzano* zegt: 'Wanneer er een MRI-scan nodig is, is het allereerst belangrijk om met uw behandelend arts te bespreken of uw neurostimulatiesysteem geschikt is voor MRI, zodat uw medische zorg effectief en veilig wordt gecoördineerd.

De neurostimulatiesystemen van Medtronic kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:

  1. een neurostimulatiesysteem met SureScan-technologie van Medtronic; hiermee kan een MRI-scan van het hele lichaam worden gemaakt.**
  2. een systeem waarmee alleen een scan van uw hoofd kan worden gemaakt;
  3. een systeem waarmee u geen MRI-scan mag ondergaan.

Om te bepalen of uw systeem geschikt is voor een MRI-scan zoeken we de informatie over het type systeem op met behulp van het patiënten- of artsenprogrammeerapparaat of in uw medisch dossier.'

David Provenzano, M.D., is specialist pijnbestrijding in het Pain Diagnostics and Interventional Care in Pittsburgh, Pennsylvania, VS.
 

Naar boven

Wat moet ik weten over het ondergaan van een massage of saunabezoek met een neurostimulator?

Dr. Bux* zegt: 'U kunt zeker genieten van een massage als u een neurostimulator heeft; een massage zal uw implantaat niet beschadigen. Het is echter aan te raden om ongeveer zes tot acht weken te wachten nadat u uw permanente neurostimulator heeft gekregen, voordat u een massage overweegt. Raadpleeg bovendien altijd uw arts voordat u een massage neemt.

Wanneer u een afspraak maakt voor een massage, is het belangrijk dat u de masseur vertelt dat u een neurostimulator heeft. Laat hem of haar zien waar het implantaat zich bevindt, evenals de inbrengplek op uw rug waar zich een verankeringshulpmiddel kan bevinden. Vraag uw masseur om deze gebieden tijdens de massage te vermijden, omdat druk of aanraking van deze plekken pijn kan veroorzaken.

Wanneer u een sauna bezoekt, is het belangrijk om te weten dat als u een warm gevoel ervaart rond de plek waar de neurostimulator is ingebracht, u de warme ruimte of sauna moet verlaten.

Ook hier geldt: raadpleeg uw arts voordat u een therapeutische massage krijgt. Als u pijn ervaart tijdens een massage, stop dan en laat uw neurostimulator controleren.'

Anjum Bux, M.D. is Chief of Anesthesia en Director van het Pain Management Center in het Ephraim McDowell Regional Medical Center in Danville, Kentucky, VS.

Naar boven

Hoe wordt bepaald of de therapie moet worden aangepast?

Dr. Hatheway* zegt: 'Bij patiënten met een neurostimulator hebben we ontdekt dat een vervolgafspraak elke zes maanden erg belangrijk is voor het optimaliseren van de therapie. Sommige mensen stoppen met het gebruik van hun neurostimulator om meerdere redenen, ze vergeten het op te laden en het implantaat stopt met werken. Als we patiënten vaker zien, kunnen we voorkomen dat de batterij leegraakt en het probleem oplossen wat ervoor zorgde dat ze de neurostimulator niet meer gebruikten.

Een reden waarom een patiënt kan stoppen met het gebruik van de neurostimulator is dat het niet lijkt te helpen, met name in bepaalde houdingen. Door elke zes maanden een vervolgafspraak in te plannen, kunnen we de geprogrammeerde instellingen controleren en een goed gesprek voeren waarna we de neurostimulator goed kunnen afstellen en de therapie kunnen optimaliseren.

John Hatheway, M.D., is specialist pijnbeheersing in Northwest Palm Care, Inc. in Spokane, Washington, VS.

Naar het begin

 

* De artsen die op deze pagina staan vermeld, worden voor hun advies betaald. Medtronic heeft naar hun meningen gevraagd over hun ervaring met de chronische-pijntherapieën van Medtronic.

** Indien er een SureScan MRI-neurostimulator en SureScan MRI-geleidingsdraden zijn geïmplanteerd ‒ zonder verlengdraad ‒ dan is het veilig om een MRI-scan te ondergaan nadat het systeem in MRI-modus is gezet. Dit kan met behulp van de afstandsbediening.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.