Vrouw aan het schilderen

Periode na de ingreep – Neurostimulator

Chronische pijn

Na de implantatie is het belangrijk dat u zich aan de nazorginstructies van uw arts houdt en dat u naar alle geplande vervolgafspraken komt.

Meteen na de ingreep

Na de ingreep heeft u waarschijnlijk enkele dagen last van enig ongemak op de plekken waar de incisies (snedes) zijn gemaakt. Deze plekken voelen enigszins beurs aan, net als een blauwe plek. Als u last heeft van een zwelling, pijn of roodheid bij de wond, moet u contact opnemen met uw arts. Nadat de wond genezen is, hoeft u geen speciale aandacht meer te besteden aan de implantatieplaats.

Meteen na de ingreep kan uw arts:

  • u aanraden om gedurende 24 uur te koelen om zwelling en pijn te verminderen;
  • medicatie voorschrijven om pijn veroorzaakt door de ingreep te verlichten;
  • antibiotica voorschrijven om infecties te voorkomen.

Twee tot acht weken na de ingreep

Gedurende twee tot acht weken na de ingreep kunt u last hebben van pijn op de plek waar de neurostimulator is ingebracht. Deze pijn wordt veroorzaakt door de genezing van het weefsel. Het is een natuurlijke reactie van uw lichaam op het implantaat en treedt op bij elk type implantatie.

Uw arts raadt u mogelijk aan om uw activiteitsniveau in deze periode te beperken. U mag niet tillen en bukken en geen draaiende bewegingen maken. Dat is belangrijk voor de vorming van littekenweefsel, dat ervoor zorgt dat de geleidingsdraad kan vastgroeien. Na de eerste zes tot acht weken moet u nog voorzichtig zijn met dit soort bewegingen.

Wat kunt u zelf doen?

Het overwinnen van uw chronische pijn vraagt de nodige inzet van uw kant. Voor een optimaal resultaat van de therapie moet u zich de afstandsbediening (MyStim-patiëntenprogrammeerapparaat) eigen maken waarmee u de neurostimulator kunt bedienen, en is het raadzaam om deel te nemen aan andere behandelingen, zoals fysiotherapie.

Na genezing van de wond

Nadat de wond genezen is, hoeft u geen speciale aandacht meer te besteden aan de implantatieplek. Het is echter wel raadzaam om contact met uw arts op te nemen over eventuele zeer inspannende activiteiten of herhalende bewegingen die u van plan bent te gaan doen en die mogelijk schade kunnen toebrengen aan uw neurostimulator of geleidingsdraden.

Voortdurende zorg

Bespreek met uw arts welke activiteiten u kunt doen en wanneer u iets voorzichtiger moet zijn. Bel uw arts onmiddellijk als u:

  • extra veel of ongewone pijn voelt;
  • merkt dat het effect van de stimulatie op uw pijn is veranderd.

Bespreek regelmatig met uw arts of de ruggenmergstimulatie nog goed werkt en of uw pijn nog verlicht wordt. Er zijn veel stimulatie-instellingen beschikbaar, dus wat er is ingesteld na de ingreep is niet de enige optie.

Als u een oplaadbaar implantaat heeft, moet de neurostimulator regelmatig worden opgeladen.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.