Vrouw aan het schilderen

Product-ondersteuning – Neurostimulator

Chronische pijn

Het kan zijn dat u na verloop van tijd vragen heeft over uw neurostimulator van Medtronic voor chronische pijn. Hier vindt u verschillende informatiebronnen die kunnen helpen.

Vragen over uw neurostimulator of medische aandoening

Voor alle vragen over uw neurostimulator, medicatie en uw therapie neemt u contact op met uw arts of medisch team. Uw arts heeft inzicht in uw medisch dossier en uw voorgeschiedenis, en kan eventuele veranderingen in uw symptomen het best beoordelen. Vraag uw arts hoe u contact kunt opnemen met de dienstdoende arts in het geval er na werktijd of in het weekend problemen optreden.

Naar boven

Patiëntenhandleidingen en -brochures

Uw arts geeft u de handleidingen en brochures behorend bij uw neurostimulatiesysteem. U kunt deze ook downloaden.

Meer: Patiëntenhandleidingen en -brochures

Naar boven

Patiëntenpasje

Neem uw patiëntenpasje mee in uw portemonnee of tas. In geval van nood kunnen anderen hierop lezen dat u een neurostimulator heeft. Ook kan deze pas mogelijk helpen wanneer u door de beveiliging op luchthavens moet.

Als u verhuist, van ziekenhuis wisselt of uw pasje verliest, neem dan contact op met uw behandelend arts of medisch team om een vervangend pasje aan te vragen.

Voor mensen met een neurostimulator geldt dat u ook een plastic kaartje kunt aanvragen bij de Patiëntenvereniging voor Neurostimulatie (PVVN).

Naar het begin

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.