Vrouw aan het schilderen

Uw neurostimulator opladen

Chronische pijn

De RestoreSensor®-  en RestoreAdvanced®-neurostimulatoren van Medtronic bevatten een batterij die regelmatig moet worden opgeladen om de stimulatietherapie te kunnen blijven afgeven.

De volgende accessoires worden tijdens het oplaadproces gebruikt:

  • De oplader is een draagbaar hulpmiddel dat de batterij in uw neurostimulator oplaadt. Het beeldscherm van de oplader geeft informatie over uw oplaadsysteem.
  • De antenne is verbonden met de oplader en wordt gebruikt om verbinding te maken met uw neurostimulator.
  • De riem zorgt ervoor dat de antenne boven uw neurostimulator blijft zitten tijdens het opladen.
  • De netvoeding en voedingskabel laden de oplader op wanneer de batterij ervan leeg raakt.

Pijn-oplader-neurostimulator

Het oplaadsysteem gebruiken

Deze Engelstalige video's laten zien hoe u uw oplaadsysteem moet gebruiken.

videos4

Deze video laat de onderdelen van het oplaadsysteem zien.


videosc5

Deze video laat zien hoe u uw oplader moet bedienen.


videosc6

Om uw neurostimulator te kunnen opladen, moet uw oplader opgeladen zijn.
Deze video laat zien hoe u uw oplader moet opladen.


videosc7

Voordat u uw neurostimulator kunt opladen is het belangrijk om te weten hoe u uw riem en antenne precies moet plaatsen. In deze video kunt u zien hoe dat moet.


videosc8

Deze video laat een overzicht zien van de icoontjes op het schermpje van uw oplader.


videosc9

Deze video laat zien hoe u kunt zien dat u uw oplader eerst moet opladen.


Als u vragen heeft over het opladen van uw neurostimulator die niet in deze video's worden beantwoord, neem dan contact op met uw arts.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.