Vrouw aan het schilderen

Een MRI-scan ondergaan Neurostimulator

Chronische pijn

In de toekomst is het misschien nodig dat u een MRI-scan (beeldvorming met magnetische resonantie) moet ondergaan om een diagnose te kunnen stellen. Als u een geïmplanteerde neurostimulator heeft, moet u voorzichtig zijn met MRI-scans. Het goede nieuws is dat MRI-scans met de meeste neurostimulatiesystemen van Medtronic voor chronische pijn* mogelijk zijn, mits de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Afhankelijk van het type neurostimulatiesysteem dat u heeft, komt u in aanmerking voor een MRI van uw hele lichaam of een MRI-scan van alleen het hoofd. Als u een SureScan® MRI-systeem van Medtronic heeft, kan uw pijnspecialist gemakkelijk vaststellen of u de voorgeschreven MRI-scan veilig kunt ondergaan.

Voorbereiden op een MRI-scan

Als uw arts heeft aangegeven dat u een MRI-scan moet ondergaan, overleg dan met uw pijnspecialist.

De uitdaging met MRI

Mensen met een elektronisch implantaat dienen voorzichtig te zijn met MRI-scans, en wel omdat MRI-scanners elektromagnetische velden produceren die van invloed kunnen zijn op het implantaat of de werking ervan negatief kunnen beïnvloeden. Als een geïmplanteerd neurostimulatiesysteem niet specifiek is ontworpen voor veilig gebruik in een MRI-omgeving kan er een gevaarlijke situatie ontstaan, zoals bijvoorbeeld:

  • Warmte – Het magneetveld van de MRI-scanner kan tot gevolg hebben dat de geleidingsdraad (dunne draad) van het systeem oververhit raakt, waardoor het omringende weefsel of de neurostimulator die aangesloten is op de geleidingsdraad, beschadigd kunnen raken.
  • Magnetische trekkracht – Als een implantaat is gemaakt van sterk magnetische materialen, dan kunnen deze materialen worden aangetrokken door het magnetische veld van de MRI-scanner. Hierdoor gaan de materialen bewegen, wat onaangenaam kan zijn.
  • Verstoorde werking van de neurostimulator – Het magnetische veld van de MRI-scanner kan elektrische spanning naar de geleidingsdraad van de neurostimulator zenden, wat tot ongewenste stimulatie of stopzetting van de stimulatie kan leiden.
  • Onbedoelde werking – Het magneetveld van de MRI-scanner kan het neurostimulatiesysteem in- of uitschakelen en andere functies beïnvloeden dan wel uitschakelen.
  • Verstoorde MRI-beelden – Het neurostimulatiesysteem kan de beeldvorming beïnvloeden, met verstoorde beelden of volledig blokkeren van de beeldvorming tot gevolg.

De uitdaging overwinnen

Medtronic heeft uitgebreide tests uitgevoerd om de veiligheid van de patiënt tijdens MRI-scans te waarborgen. Wanneer de specifieke richtlijnen van Medtronic worden gevolgd, kunnen radiologen veilig* een MRI-scan maken bij mensen met een geïmplanteerd neurostimulatiesysteem van Medtronic.

Veiligheidsinformatie voor uw medisch team

Als u een arts of radioloog spreekt die twijfelt over de MRI-veiligheid in verband met uw neurostimulatiesysteem, toon hem of haar dan uw patiëntenidentificatiekaart van Medtronic. Op uw kaart staat het modelnummer van uw neurostimulator en de geleidingsdraden. Op de mrisurescan-website kan uw arts of radioloog de richtlijnen bekijken die gelden voor een veilig gebruik van MRI met uw neurostimulatiesysteem van Medtronic.

*

Indien er een SureScan MRI-neurostimulator en SureScan MRI-geleidingsdraden zijn geïmplanteerd
‒ zonder verlengdraad ‒ dan is het veilig om een MRI-scan te ondergaan nadat het systeem in MRI-modus is gezet. Dit kan met behulp van de afstandsbediening.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.