Vrouw aan het schilderen

Dagelijks leven – Neurostimulator

Chronische pijn

Als ruggenmergstimulatie voor u werkt, dan kan dit uw chronische pijn helpen verlichten en helpen bij het hervatten van uw normale dagelijkse activiteiten.1,2

Bespreek met uw arts welke activiteiten u mag doen met uw neurostimulator. Veel mensen ervaren met hun ruggenmergstimulatie een verbetering van hun pijnsymptomen en hun kwaliteit van leven.


Leven met een neurostimulator

Na de eerste herstelperiode (zes tot acht weken) zal de neurostimulatietherapie voor pijnverlichting een standaard onderdeel gaan uitmaken van uw dagelijkse routine.

De neurostimulator:

  • maakt geen geluid;
  • is doorgaans niet te zien door uw kleding heen;
  • kan aanvoelen als een kleine verdikking onder uw huid;
  • kan worden ingesteld met een draagbare afstandsbediening (patiëntenprogrammeerapparaat).

Meer: Periode na de ingreep

Naar boven


Controlebezoeken

Een standaard controlebezoek vindt eenmaal per zes maanden plaats, maar in het begin moet uw neurostimulator mogelijk vaker aangepast worden. Uw arts zal aangeven hoe vaak hij u wil zien; dit hangt af van het behandelingsplan voor uw pijn.

Tussen de controlebezoeken door moet u contact opnemen met uw arts als:

  • u meer of ongebruikelijke pijn ervaart;
  • u ongewone veranderingen opmerkt in de kwaliteit van uw stimulatie of als u geen prikkels ervaart wanneer uw neurostimulator wordt aangezet;
  • u de stimulatie vaker hoger zet dan normaal;
  • het stimulatiepatroon onverwacht verandert.

Meer: Opletten bij medische procedures

Naar boven


Realistische verwachtingen

Het is belangrijk dat u realistische verwachtingen heeft wat betreft de neurostimulatietherapie voor uw chronische pijn. Bedenk dat de neurostimulator niet de oorzaak van uw pijn kan wegnemen of de onderliggende aandoening kan genezen. Het is slechts een hulpmiddel om de pijn draaglijker te maken.

Naar boven


Wat betekenen de waarschuwingen van uw programmeerapparaat?

Uw patiëntenprogrammeerapparaat maakt het niet alleen mogelijk om uw stimulatie-instellingen aan te passen, maar het geeft ook een waarschuwingssignaal af wanneer u actief moet ingrijpen met uw programmeerapparaat of neurostimulator. Waarschuwingsschermen geven aan dat er een probleem is met de afstandsbediening, de antenne of de neurostimulator.

The MyStim™ programmer is used with Restore family systems.

Het MyStim™-programmeerapparaat wordt gebruikt in combinatie met de PrimeAdvanced®-neurostimulator. Ook andere, wat oudere, neurostimulatoren kunt u instellen met deze afstandsbediening.

Bekijk in de handleiding wat de icoontjes op uw MyStim betekenen

The Intellis™ patient programmer is used only with the Intellis SureScan<sup>®</sup> MRI system.

Het Intellis™-patienten-programmeerapparaat wordt alleen gebruikt als u een Intellis SureScan® MRI-neurostimulatie-systeem heeft.

Bekijk in de handleiding wat de icoontjes op uw afstandsbediening betekenen

need

Het MyStim™ PC slim-programmeerapparaat wordt alleen gebruikt als u een Vanta™ SureScan® MRI-neurostimulatie-systeem heeft.

Bekijk in de handleiding wat de icoontjes op uw MyStim PC slim-afstandsbediening betekenen

Neurostimulator explanteren

Als u de neurostimulator niet langer nodig heeft of als u van gedachten veranderd bent over uw pijnbehandeling, kan uw arts het systeem uitschakelen of operatief verwijderen.

Naar het begin

1

Kumar K, Taylor RS, Jacques L, et al. Spinal cord stimulation versus conventional medical management for neuropathic pain: a multicentre randomised controlled trial in patients with failed back surgery syndrome. Pain. 2007;132:179-188.

2

Kumar K, et al. The Effects of Spinal Cord Stimulation in Neuropathic Pain Are Sustained: A 24-month Follow-up of the Prospective Randomized Controlled Multicenter Trial of the Effectiveness of Spinal Cord Stimulation. Neurosurgery. 2008; 63:762-770.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.