Vrouw aan het schilderen

Dagelijks leven – Neurostimulator

Chronische pijn

Als ruggenmergstimulatie voor u werkt, dan kan dit uw chronische pijn helpen verlichten en helpen bij het hervatten van uw normale dagelijkse activiteiten.1,2

Bespreek met uw arts welke activiteiten u mag doen met uw neurostimulator. Veel mensen ervaren met hun ruggenmergstimulatie een verbetering van hun pijnsymptomen en hun kwaliteit van leven.

Leven met een neurostimulator

Na de eerste herstelperiode (zes tot acht weken) zal de neurostimulatietherapie voor pijnverlichting een standaard onderdeel gaan uitmaken van uw dagelijkse routine.

De neurostimulator:

  • maakt geen geluid;
  • is doorgaans niet te zien door uw kleding heen;
  • kan aanvoelen als een kleine verdikking onder uw huid;
  • kan worden ingesteld met een draagbare afstandsbediening (MyStim®- patiëntenprogrammeerapparaat).

Naar boven


Controlebezoeken

Een standaard controlebezoek vindt eenmaal per zes maanden plaats, maar in het begin moet uw neurostimulator mogelijk vaker aangepast worden. Uw arts zal aangeven hoe vaak hij u wil zien; dit hangt af van het behandelingsplan voor uw pijn.

Tussen de controlebezoeken door moet u contact opnemen met uw arts als:

  • u meer of ongebruikelijke pijn ervaart;
  • u ongewone veranderingen opmerkt in de kwaliteit van uw stimulatie of als u geen prikkels ervaart wanneer uw neurostimulator wordt aangezet;
  • u de stimulatie vaker hoger zet dan normaal;
  • het stimulatiepatroon onverwacht verandert.

Naar boven


Realistische verwachtingen

Het is belangrijk dat u realistische verwachtingen heeft wat betreft de neurostimulatietherapie voor uw chronische pijn. Bedenk dat de neurostimulator niet de oorzaak van uw pijn kan wegnemen of de onderliggende aandoening kan genezen. Het is slechts een hulpmiddel om de pijn draaglijker te maken.

Naar boven


Wat betekenen de waarschuwingen van uw programmeerapparaat?

Uw MyStim-patiëntenprogrammeerapparaat maakt het niet alleen mogelijk om uw stimulatie-instellingen aan te passen, maar het geeft ook een waarschuwingssignaal af wanneer u actief moet ingrijpen met uw programmeerapparaat of neurostimulator. Waarschuwingsschermen geven aan dat er een probleem is met de MyStim-afstandsbediening, de antenne of de neurostimulator.

De volgende schermen zijn voorbeelden van waarschuwingsschermen die u kunt tegenkomen en de actie die u moet ondernemen.

LowBatteryIcon Batterijen van het programmeerapparaat zijn bijna leeg
Vervang de batterijen van het programmeerapparaat voordat deze helemaal leeg zijn.
ReplaceBatteryIcon Vervang de batterijen van het programmeerapparaat
Vervang direct de batterijen van het programmeerapparaat.
PoorCommunicationIcon Slechte communicatie
Positioneer het programmeerapparaat opnieuw boven de neurostimulator met het scherm zichtbaar aan de bovenkant en probeer het opnieuw. Bij gebruik van een afneembare antenne, controleert u of de antenne correct is aangesloten, positioneert u de antenne nogmaals en probeert u het opnieuw.
NonRechargeBatLowIcon De batterij van de niet-oplaadbare geïmplanteerbare neurostimulator is bijna leeg
Neem contact op uw arts. De geïmplanteerde niet-oplaadbare neurostimulator nadert het einde van zijn levensduur. Stimulatie is binnenkort niet meer beschikbaar.
CallDoctorIcon Neem contact op met uw arts
Lees de foutcode onder aan het scherm. Foutcodes 0 tot 252: Verwijder de batterijen uit het patiëntenprogrammeerapparaat, wacht enkele seconden en doe de batterijen er opnieuw in. Bel uw arts als de foutmelding opnieuw verschijnt. Overige codes: Schrijf de code op die op het scherm wordt getoond en neem contact op met uw arts.
EOS-Icon Neem contact op met uw arts
Uw neurostimulator heeft het einde van de levensduur bereikt. Stimulatie is niet beschikbaar. Neem contact op met uw arts.

Voor volledige informatie over de schermen die op uw patiëntenprogrammeerapparaat kunnen verschijnen, raadpleeg de handleiding bij uw MyStim-patiëntenprogrammeerapparaat.

Naar boven


Neurostimulator explanteren

Als u de neurostimulator niet langer nodig heeft of als u van gedachten veranderd bent over uw pijnbehandeling, kan uw arts het systeem uitschakelen of operatief verwijderen.

Naar het begin

1

Kumar K, Taylor RS, Jacques L, et al. Spinal cord stimulation versus conventional medical management for neuropathic pain: a multicentre randomised controlled trial in patients with failed back surgery syndrome. Pain. 2007;132:179-188.

2

Kumar K, et al. The Effects of Spinal Cord Stimulation in Neuropathic Pain Are Sustained: A 24-month Follow-up of the Prospective Randomized Controlled Multicenter Trial of the Effectiveness of Spinal Cord Stimulation. Neurosurgery. 2008; 63:762-770.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.