Vrouw aan het schilderen

Uw neurostimulator programmeren

Chronische pijn

Neurostimulatie werkt door het afgeven van lichte elektrische prikkels in een gebied rondom uw ruggenmerg. Er zijn drie factoren die bepalen hoe de therapie zal aanvoelen.

  • amplitude van de lichte elektrische puls;
  • pulsbreedte;
  • pulssnelheid of pulsfrequentie.

Voor een zo optimaal mogelijke stimulatie kunt u deze instellingen aanpassen met uw MyStim®-programmeerapparaat. Uw arts zal bepalen welke van deze instellingen u kunt aanpassen en welke niet.

Uw arts kan ook programmeergroepen aanmaken die speciaal aangepast zijn voor een:

  • specifieke activiteit;
  • bepaald pijngebied;
  • bepaald type pijn.

Met behulp uw MyStim-programmeerapparaat, kunt u vervolgens een van deze groepen selecteren en de instellingen van die groep aanpassen.


Overzicht MyStim-afstandsbediening

Uw afstandsbediening (patiëntenprogrammeerapparaat) communiceert met uw neurostimulator door signalen naar de neurostimulator te verzenden en signalen van de neurostimulator terug te ontvangen. De 'synchronisatie' zorgt voor communicatie tussen de neurostimulator en uw MyStim-afstandsbediening. Deze twee onderdelen moeten goed met elkaar communiceren - hiervoor plaatst u de afstandsbediening goed boven de neurostimulator - voordat u uw stimulatie kunt aanpassen. Hiervoor kan ook een antenne worden gebruikt.

ProgrammerPic

Het schema hieronder biedt een overzicht van het soort aanpassingen dat u kunt doen aan het niveau van de stimulatie, met behulp van uw MyStim-afstandsbediening.

StimSettingIcons1 Amplitude is de sterkte of intensiteit van de stimulatie. Door de amplitude hoger en lager in te stellen, kunt u veranderen hoe sterk de stimulatie voelt of hoe uitgebreid het stimulatiegebied is.
StimSettingIcons2 Pulsbreedte is de duur van de puls. Door de pulsbreedte aan te passen, kunt u veranderen hoe sterk de stimulatie aanvoelt of hoe uitgebreid het stimulatiegebied is.
StimSettingIcons3 Pulssnelheid is de frequentie of het aantal pulsen dat elke seconde wordt afgegeven. Een lagere snelheid kunt u voelen als een tikkend gevoel, of u kunt de snelheid opvoeren om de stimulatie soepeler te laten voelen.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.