Vrouw aan het schilderen

Uw neurostimulator programmeren

Chronische pijn

Neurostimulatie werkt door het afgeven van lichte elektrische prikkels in een gebied rondom uw ruggenmerg. Er zijn drie factoren die bepalen hoe de therapie zal aanvoelen:

  • Intensiteit (amplitude) is de sterkte van de stimulatie. Door de intensiteit hoger en lager in te stellen, kunt u veranderen hoe sterk de stimulatie voelt of hoe uitgebreid het stimulatiegebied is.
  • Pulsbreedte is de lengte of duur van de puls. Door de pulsbreedte aan te passen, kunt u veranderen hoe sterk de stimulatie aanvoelt of hoe uitgebreid het stimulatiegebied is.
  • Pulssnelheid (frequentie) is het aantal pulsen dat elke seconde wordt afgegeven. Een lagere snelheid kunt u voelen als een tikkend gevoel, of u kunt de snelheid opvoeren om de stimulatie soepeler te laten voelen.

Voor een zo optimaal mogelijke stimulatie kunt u deze instellingen aanpassen met uw patiëntenprogrammeerapparaat.

Overzicht van de beschikbare afstandsbedieningen

Uw afstandsbediening (patiëntenprogrammeerapparaat) communiceert met uw neurostimulator door signalen naar de neurostimulator te verzenden en signalen van de neurostimulator terug te ontvangen. De 'synchronisatie' zorgt voor communicatie tussen de neurostimulator en uw afstandsbediening. Deze twee onderdelen moeten goed met elkaar communiceren - hiervoor plaatst u de afstandsbediening goed boven de neurostimulator - voordat u uw stimulatie kunt aanpassen. Hiervoor kan ook een antenne worden gebruikt.

The MyStim™ programmer is used with Restore family systems.

Het MyStim™-programmeerapparaat wordt gebruikt in combinatie met de PrimeAdvanced®-neurostimulator. Ook andere, wat oudere, neurostimulatoren kunt u instellen met deze afstandsbediening.

Bekijk in de handleiding wat de icoontjes op uw MyStim betekenen

The Intellis™ patient programmer is used only with the Intellis SureScan<sup>®</sup> MRI system.

Het Intellis™-patienten-programmeerapparaat wordt alleen gebruikt als u een Intellis SureScan® MRI-neurostimulatie-systeem heeft.

Bekijk in de handleiding wat de icoontjes op uw afstandsbediening betekenen

need

Het MyStim™ PC slim-programmeerapparaat wordt alleen gebruikt als u een Vanta™ SureScan® MRI-neurostimulatie-systeem heeft.

Bekijk in de handleiding wat de icoontjes op uw MyStim PC slim-afstandsbediening betekenen

Welke instellingen kunt u aanpassen

Uw arts zal bepalen welke van de instellingen intensiteit (amplitude), pulsbreedte en frequentie u kunt aanpassen en welke niet.

Uw arts kan ook programmeergroepen aanmaken die speciaal aangepast zijn voor een:

  • specifieke activiteit;
  • bepaald pijngebied;
  • bepaald type pijn.

Met behulp uw patiëntenprogrammeerapparaat, kunt u vervolgens een van deze groepen selecteren en de instellingen van die groep aanpassen.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.