Vrouw aan het schilderen

OPLETTEN BIJ MEDISCHE PROCEDURES Neurostimulator

Chronische pijn

Neem altijd contact op met uw arts voordat u een medisch onderzoek, of medische of tandheelkundige ingreep ondergaat, en meld dat u een neurostimulator heeft. Er kunnen voorzorgsmaatregelen of richtlijnen zijn die u vóór, tijdens of na de procedure moet volgen. Hier volgen enkele voorbeelden.

MRI-scan

Mensen met een neurostimulator dienen voorzichtig te zijn met MRI-scans, en wel omdat MRI-scanners elektromagnetische velden produceren die van invloed kunnen zijn op het implantaat of de werking ervan negatief kunnen beïnvloeden. Als een geïmplanteerd neurostimulatiesysteem niet specifiek is ontworpen voor veilig gebruik in een MRI-omgeving kan er een gevaarlijke situatie ontstaan.

Afhankelijk van het type neurostimulatiesysteem dat u heeft, komt u in aanmerking voor een MRI van uw hele lichaam of een MRI-scan van alleen het hoofd.

Medtronic biedt SureScan™-neurostimulatiesystemen (neurostimulatoren en draden) aan die goedgekeurd zijn voor MRI-scans van het HELE lichaam.* Als uw systeem in de MRI-modus is gezet, kunt u een MRI-scan ondergaan net als ieder ander persoon zonder een neurostimulator.*

Meer over MRI-scan ondergaan met uw neurostimulator

CT-scan

Wannneer u een CT-scan (ook wel CAT-scan of computertomografie genoemd) moet ondergaan, kunt u even een toename van de stimulatie ervaren. Deze wordt door sommige mensen als onprettig ervaren. Daarom adviseren we om de neurostimulator uit te zetten voor de scan.

TENS

Elektroden voor transcutane elektrische zenuwstimulatie (TENS) moeten zo worden geplaatst dat er geen stroom via de onderdelen van uw neurostimulatiesysteem loopt. Als u denkt dat de TENS-behandeling de werking van de neurostimulator stoort, staakt u het gebruik van TENS totdat u dit met uw arts heeft besproken.

Meer informatie vindt u ook in onze patiëntenbrochures en -handleidingen.