Vår kryoablationskateter Kateterablation för förmaksflimmer

Behandling av förmaksflimmer

En metod för behandling av förmaksflimmer är kryoablation med Arctic Front Advance™-kryoballongkatetern. Kryoballongen tillför kylmedel genom en uppblåst ballong för att frysa vävnad och inaktivera oönskade elektriska signaler som bidrar till förmaksflimmer.

Kryoballongen är en säker och effektiv medicinteknisk produkt för behandling av förmaksflimmer. Mer än en halv miljon patienter i över 50 länder har behandlats med kryoballongen. 

Den kliniska studien FIRE AND ICE från 2016 visade att kryoballongsablation är lika säkert och effektivt som radiofrekvensablation. En sekundär dataanalys visade att kryoablation resulterade i 33 % färre upprepade ablationer, vilket innebär att det är mindre sannolikt att patienter behöver genomgå ett andra ingrepp. Analysen visade även att antalet kardiovaskulära sjukhusinläggningar var signifikant färre efter ett initialt ablationsingrepp med kryoballong jämfört med radiofrekvenskatetrar.

Patienter som behandlas med Arctic Front Advance-kryoballongen kan uppleva en förbättrad livskvalitet då obehagliga symtom såsom andfåddhet, trötthet och svaghet avtar eller försvinner.

 

ARCTIC FRONT ADVANCE-KRYOBALLONG UNDER ANVÄNDNING

Arctic Front Advance-kryoballong

Arctic Front Advance-kryoballong

Kryoablation förhindrar att oönskade elektriska signaler överförs från lungvenerna (stora blodkärl som leder blodet från lungorna till vänster förmak i hjärtat) och sprider sig till förmaken (de övre kamrarna i hjärtat). Detta sker med hjälp av en metod som kallas lungvensisolering , vilken fokuserar på vävnaden där venerna möter förmaken och förhindrar att de oönskade elektriska signalerna sprider sig. Arctic Front Advance-kryoballongkatetern har utvecklats specifikt för lungvensisolering.

Hur fungerar kryoablation?

Kryoablationsingreppet kan sammanfattas genom beskrivningen nedan.

Åtkomst

Åtkomst till aktuell ven

Läkaren gör ett litet snitt i ljumsken där katetern ska föras in. För att komma åt vänster förmak måste läkaren punktera väggen som skiljer hjärtats högra och vänstra sida åt. Sedan förs kryoballongen fram till vänster förmak.

Uppblåsning

Uppblåsning och positionering

Ballongen blåses upp och flyttas till lungvenens öppning. Målet är att tillfälligt stänga lungvenens öppning helt, vilket stoppar blodflödet mellan förmaket och venen (detta kallas ocklusion).

Frysning (ablation)

Fullständig ocklusion

När ocklusionen har bekräftats förs kylmedlet in i ballongen. Där ballongen vidrör lungvenens öppning avlägsnar kylmedlet värmen från hjärtvävnaden. Vävnaden ärras därigenom och kan inte längre leda några elektriska signaler som orsakar förmaksflimmer. 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.