Fördelar och risker Kateterablation för förmaksflimmer

Fördelar

Kateterablation kan användas för att behandla förmaksflimmer. I kombination med ett komplett behandlingsprogram kan kateterablation förbättra livskvaliteten och eliminera eller reducera obehagliga symtom på förmaksflimmer såsom andfåddhet, trötthet eller svaghet. Tala med din läkare om ditt tillstånd.

Ingreppet kan vara ett effektivt sätt att behandla förmaksflimmer och därigenom förbättra patientens livskvalitet.

Risker vid kateterablation

I videon nedan presenteras några av de möjliga riskerna med kateterablation.

Risker

Liksom vid alla medicinska ingrepp finns det fördelar och risker i samband med kateterablation. Riskerna innefattar bland annat stroke, perikardiell tamponad, förträngning av lungvenerna, skada på nervus phrenicus, skador på blodkärlen i ljumskområdet och en allvarlig men sällsynt risk för atrioesofageal fistel. Andra risker innefattar irritation, infektion eller blödning vid kateterns insättningsställe, punktering av hjärtat, vätskeansamling runt hjärtat och i sällsynta fall dödsfall.

Tala med din läkare om fördelar och risker som är specifika för ditt tillstånd och eventuella frågor som du har. Även om många patienter har nytta av kateterablation kan resultaten variera. Din läkare kan hjälpa dig att avgöra om det är lämpligt för dig.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.