Är jag en kandidat FUSION AV SAKROILIAKALEDEN

När fusion av sakroiliakaleden kan vara ett alternativ

Operationen sakroiliakaledfusion för att begränsa rörelse i leden kan vara en bra behandling för vissa personer. Ta reda på mer i samråd med en läkare. Läkaren kommer att beakta din allmänna hälsa, symtom och resultatet av tidigare behandling när han eller hon beslutar om operation med SI-fusionssystemet Rialto™ som tillverkas av Medtronic ska rekommenderas.

När är det rätt med SI-ledfusion? - (01:25)

Dr Carter Beck förklarar att SI Joint Fusion-kirurgi är för patienter vars smärta påverkar vardagssysslor och för de där andra behandlingsalternativ inte har hjälpt till att ge varaktig smärtlindring. Dr. Beck är Neurokirurg hos Montana Neurosurgical Specialists i Missoula, Montana.
Mer information (se mer) Se mindre

Bra kandidater för operation med SI-fusionssystemet Rialto

Behandling med SI-fusionssystemet Rialto kan vara ett alternativ om du:

  • Har fått diagnosen degenerativ sakroiliit eller störning i SI-leden
  • Har svarat positivt på injektioner i SI-leden, och
  • Har provat, utan varaktig lindring, andra konservativa behandlingsalternativ som fysioterapi, kiropraktorbehandling, läkemedel eller injektioner i minst sex månader

Vem är inte en kandidat för SI-fusionssystemet Rialto?

SI-fusionssystemet Rialto ska inte användas på patienter med följande tillstånd:

  • Deformiteter
  • Tumörresektion
  • Infektion i närheten av operationsstället och/eller tecken på lokal inflammation
  • Misslyckad tidigare fusion
  • Misstänkt eller dokumenterad allergi eller överkänslighet mot komponentmaterial

RISKER MED SI-LEDKIRURGI

Potentiella risker vid alla kirurgiska ingrepp innefattar oförutsebara komplikationer som orsakats av anestesi, blodproppar, odiagnostiserade medicinska problem, såsom tyst hjärtsjukdom och sällsynta allergiska reaktioner.

Dessutom innefattar vissa risker med SI-ledkirurgi ofullständig smärtlindring, skador på nervrötterna, infektion och problem med utrustningen.

De flesta av dessa komplikationer kan behandlas när de upptäcks, men ibland krävs en längre inläggning på sjukhus eller återhämtningsperiod, extra läkemedel och ibland till och med ytterligare kirurgi.

Dessa risker kommer att förklaras av den ansvarige kirurgen. I allmänhet inträffar dessa komplikationer mycket sällan, men det är viktigt att komma ihåg att kirurgi är en svår process och därmed inträffar ibland oförutsebara komplikationer.

Konsultera en läkare

Prata med din läkare om du tror du är en kandidat för SI-ledfusion. Vänd dig till din vårdcentral eller din behandlande läkare för att få en remiss till en specialist.