Diagnos DYSFUNKTION I SAKROILIAKALEDEN

Diagnos med hjälp av SI-ledtester

Läkaren avgör om du har sjukdom i sakroiliakaleden genom att granska din sjukdomshistoria, ta röntgenbilder och granska resultaten från andra tester som du har utfört. Ibland kan läkaren ställa en definitiv diagnos genom behandling. Läkare kan också utföra ett antal provokationstester.

För att komma fram till diagnos brukar läkaren först försöka utesluta de andra tillstånd som kan likna en SI-ledsjukdom. Läkaren Carter Beck, som är neurokirurg på Montana Neurosurgical Specialist i Missoula, Montana USA, säger att huvud diagnos instrumentet är att lägga en injektion rakt i SI-leden för att se om patienten reagerar positivt på bedövning. 

Är SI-leden orsaken till min smärta? - (01:13)

Dr Carter Beck beskriver processen att utesluta andra orsaker till smärtan som kan efterlikna symtomen på problem i SI-leden. Han säger att det viktigaste diagnostiska verktyget för SI-leddsjukdom är en injektion direkt i SI-leden. Dr. Beck är Neurokirurg hos Montana Neurosurgical Specialists i Missoula, Montana.
Mer information (se mer) Se mindre

ETT ICKE-INVASIVT SÄTT ATT IDENTIFIERA DYSFUNKTION I SAKROILIAKALEDEN

Provokationstester är en icke-invasiv metod för att diagnostisera smärta från sakroiliakaleden. En kliniker, t.ex. en fysioterapeut, bäckenspecialist eller smärtspecialist kan utföra dessa tester för att hjälpa dig att diagnostisera SI-ledsjukdom eller dysfunktion i SI-leden.

Under ett provokationstest utför klinikern en specifik fysisk manöver medan du ligger i en särskild ställning, i ett försök att återskapa smärtan. Ett positivt resultat betyder att testet återskapade smärta.

Positiva resultat för minst tre av de fem provokationstesterna visar att din SI-led orsakar smärtan. De fem provokationstesterna kallas:

  • Distraktion
  • ”Thigh thrust”
  • FABER (flexion, abduktion, extern rotation)
  • Kompression
  • Gaenslen

DISTRAKTION

Under det här testet ligger du på rygg, med stöd för ländryggen för att bibehålla den naturliga kurvaturen i nedre delen av ryggen (ländryggraden). Klinikern placerar sina händer på ömse sidor om bäckenet och anbringar ett långsamt och stadigt tryck.

Distraktionsprovokationstest för dysfunktion i sakroiliakaleden

”THIGH THRUST”

Under ”thigh thrust”-provokationstestet ligger du på rygg med höften böjd i 90 grader och knäet böjt. Klinikern anbringar sedan kraft genom lårbenet.

”Thigh thrust”-provokationstest för dysfunktion i sakroiliakaleden

FABER

När du ligger på rygg korsar klinikern över din fot till motsatt sida. Den korsade foten är associerad med den sida av kroppen där du känner symtom på dysfunktion i SI-leden. Klinikern placerar också sin hand på bäckenet på motsatta sidan av kroppen och anbringar tryck mot ditt knä för att överdriva rörelsen för böjning, abduktion och extern rotation.

Faberprovokationstest för dysfunktion i SI-leden

KOMPRESSION

Under kompressionstestet ligger du på sidan med din symtomatiska sida vänd uppåt. Dina knän är böjda, med stöd mellan knäna. Klinikern anbringar tryck på bäckenet.

Kompressionsprovokationstest för dysfunktion i sakroiliakaleden

GAENSLEN

Under detta test ligger du på rygg med din symtomatiska sida mot undersökningsbordets kant och med foten mot golvet. Dina axlar ska vara mot mitten av undersökningsbordet av säkerhetsskäl. Klinikern kommer att be dig att böja ditt symtomfria ben till flexionsläge med knäet böjt. Klinikern stabiliserar benen med sina händer.

Gaenslen-provokationstest för dysfunktion i sakroiliakaleden