Återhämtning från operationen FUSION AV SAKROILIAKALEDEN

Följ din återhämtningsplan för SI-ledfusionen

Efter operationen med sakroiliakaledfusion kommer ditt vårdteam att utforma en återhämtningsplan som är särskilt anpassad efter dina behov. Håll din läkare informerad, följ läkarens anvisningar och kontakta läkaren om du har frågor. Ge kroppen tid att läka för att maximera möjligheterna till ett bra resultat och reducera återhämtningstiden. 

Detta händer efter en operation med SI-ledfusion

Återhämtningen från operationen tar tid. Hur snabbt du återhämtar dig beror på typen av operation, ditt arbete med en fysioterapeut och din förmåga att röra dig och motionera i enlighet med kirurgens rekommendationer. 

I de flesta fall kommer ditt vårdteam omedelbart efter operationen att fortsätta att övervaka din hjärt- och lungfunktion. Din läkare kan även ordinera läkemedel för att kontrollera smärta och illamående.

Innan du lämnar sjukhuset kan läkaren eller sjuksköterskan:

 • Visa hur du ska sköta snittet
 • Kräva att du bär ett ryggstöd
 • Beskriva hur du långsamt ska öka din aktivitet
 • Diskutera vilka aktiviteter du bör undvika och hur länge, t.ex. upprepad böjning, lyftning, vridning och idrottsliga aktiviteter
 • Rekommendera att du undviker vibrationer, exempelvis sådana som du skulle kunna utsättas för vid bilkörning, under en viss period
 • Boka in besök för att övervaka din återhämtning

Att återhämta sig från operationen - (01:22)

Dr David Rouben talar om viktbärande tåkontakt som avlastar leden och främjar läkningsprocessen. Dr Rouben är Ortopedisk Kirurg hos Norton Spine Specialists i Louisville, Kentucky.
Mer information (se mer) Se mindre

Fysioterapi

Din kirurg kan remittera dig till en fysioterapeut som lär dig övningar för att förbättra din styrka och öka din rörlighet. Målet med fysioterapi är att hjälpa dig att bli aktiv så snart som möjligt, genom att använda säkra kroppsrörelser som skyddar ryggraden och sakroiliakaleden. Denna innehåller ofta övningar som stärker magmusklerna. Fysioterapeuten kan även lära dig olika sätt att stå, sitta eller lyfta för att förhindra att ryggraden skadas igen.

Varningssignaler

Kontakta läkaren omgående om:

 • Du får feber
 • Platsen för snittet börjar läcka blod (röda strimmor) eller var (en tjock gul- eller grönaktig vätska)
 • Du har svälj- eller andningssvårigheter
 • Du har problem med att urinera
 • Du har nya eller ökade smärtor eller domningar i rygg eller ben

Var snäll mot dig själv

Återhämtningen från operationen med SI-ledfusion är en fortlöpande process. Återhämtningstiden är unik för varje patient. Den bästa återhämtningen? Var snäll mot dig själv och följ ditt vårdteams anvisningar.