OM SI-LEDFUSION FUSION AV SAKROILIAKALEDEN

Stabilisera sakroiliakaleden

Operation kan vara ett alternativ för att behandla din dysfunktion i sakroiliakaleden och begränsa rörligheten i sakroiliakaleden. Läkaren kan rekommendera ett minimalinvasivt kirurgiskt ingrepp där SI-leden stelopereras (fusioneras).

Förklaring av SI-ledfusion - (01:05)

Dr Carter Beck förklarar att SI-fusionsoperation är vanligtvis en öppenvårdsprocess där patienterna går hem samma dag. Dr. Beck är en Neurokirurg hos Montana Neurosurgical Specialists i Missoula, Montana.
Mer information (se mer) Se mindre

SI-fusionssystemet Rialto

SI-ledfusionssystemet Rialto

SI-fusionssystemet RialtoTM är avsett för att stabilisera din sakroiliakaled och skapa en miljö där fusion (förena ben till en enda solid struktur) sker.

SI-fusionssystemet Rialto består av cylindriska gängade enheter som är utformade för att förstärka fusion av sakroiliakaleden. De gängade enheterna finns i olika längder för att passa din anatomi. För fusion av SI-leden kan en, två eller tre enheter placeras ut allt efter kirurgens gottfinnande.

Fördelar med SI-ledfusion

SI-ledfusion med SI-fusionssystemet Rialto har flera fördelar:

  • Läkaren kan använda en minimalinvasiv metod genom ett litet snitt.
  • Införingen av enheten orsakar minimal skada på vävnaden.
  • Bengraft kan sättas in inuti enheten för att främja en fusion.

Risker med SI-ledkirurgi

Potentiella risker vid alla kirurgiska ingrepp innefattar oförutsebara komplikationer som orsakats av anestesi, blodproppar, odiagnostiserade medicinska problem, såsom tyst hjärtsjukdom och sällsynta allergiska reaktioner. 

Dessutom innefattar vissa risker med SI-ledkirurgi ofullständig smärtlindring, skador på nervrötterna, infektion och problem med utrustningen.

De flesta av dessa komplikationer kan behandlas när de upptäcks, men ibland krävs en längre inläggning på sjukhus eller återhämtningsperiod, extra läkemedel och ibland till och med ytterligare kirurgi.

Dessa risker kommer att förklaras av den ansvarige kirurgen. I allmänhet inträffar dessa komplikationer mycket sällan, men det är viktigt att komma ihåg att kirurgi är en svår process och därmed inträffar ibland oförutsebara komplikationer. 

Under ingreppet

Din kirurg kommer att utföra SI-fusionsproceduren Rialto när du är under narkos. SI-fusionen betraktas som ett minimalinvasivt ingrepp.

  1. Kirurgen kommer att göra ett litet snitt ovanför skinkan, precis nedanför midjan.  Snittet kommer att läggas något åt vänster eller höger om ryggraden, beroende på vilket område som ska behandlas.
  2. Genom en serie av steg kommer en cylindrisk gängad enhet att placeras ut och packas med autograft och/eller allograft för att främja bentillväxt.
  3. Vanligtvis, men inte alltid, placeras två enheter ut för att ge stabilitet och främja fusion.

Du bör vara helt införstådd med och följa läkarens råd så att bästa möjliga resultat kan uppnås.

POSTERIOR KONTRA LATERAL METOD*

De flesta SI-fusionsenheterna kräver att kirurgen utför ingreppet från sidan av kroppen, med en lateral metod. Med SI-fusionssystemet Rialto används en posterior metod på SI-leden, vilket innebär att kirurgen går in från din ryggsida. 

si-joint-fusion-lateral-approach

Musklerna störs vid en lateral metod.

si-joint-fusion-posterior-approach

Minimal muskelstörning tack vare en posterior metod.

Fördelar med en posterior metod som används med SI-fusionssystemet Rialto innefattar:

  • Enklare åtkomst – enheten passerar genom färre vävnader och muskler under implantering
  • Mindre invasivt – färre muskler störs under ingreppet

Om du har frågor om SI-fusionssystemet Rialto, kontakta din läkare, den enda person som är kvalificerad att diagnostisera och behandla ditt tillstånd.

Vänd dig till din vårdcentral eller din behandlande läkare för att få en remiss till en specialist.

pdf Patientbroschyr för SI-fusionssystemet Rialto (.pdf)

Information om sakroiliakaledsjukdom och SI-ledfusionskirurgi med hjälp av SI-fusionssystemet Rialto.

pdf Vägledning för samtal med läkare (.pdf)

Hjälper dig att tydligt beskriva dina symtom för läkaren och ställa frågor som hjälper läkaren att avgöra vilket behandlingsalternativ som passar dig bäst. Ladda ned och fyll i vägledningen för samtal med läkare och ta med den till nästa besök.

*

Data kommer från en Medtronic-undersökning som utfördes med läkare som använder en posterior metod för SI-fusion och som har erfarenhet av transgluteal/lateral SI-fusion. Över 80 procent av de läkare som svarade uppgav att dessa attribut för en posterior metod var bättre jämfört med transgluteal/lateral metod. Undersökningen var inte avsedd att jämföra specifika produkter som användes.