Symtom DYSFUNKTION I SAKROILIAKALEDEN

Om sakroiliakaleden

Varje gång du står upprätt kan du tacka dina sakroiliakaleder. Dessa två leder arbetar hårt. De är kopplingen mellan din ryggrad och ditt bäcken, de ger stöd åt din överkropp och fungerar som stötdämpare. Men de får inte mycket uppmärksamhet – det vill säga, inte förrän de börjar göra ont.

 

sakroiliakaleden

Symtom på sakroiliakaledsmärta

När du har sakroiliakaledsjukdom är det sannolikt att du har ont i benet, ljumsken eller nedre delen av ryggen. Smärtan kan uppstå när du står, går, sitter eller sover. Kort sagt kan SI-ledsmärta få dig att må väldigt dåligt.

För att komma fram till diagnos brukar läkaren först försöka utesluta de andra tillstånd som kan likna en SI-ledsjukdom. Läkaren Carter Beck, som är neurokirurg på Montana Neurosurgical Specialist i Missoula, Montana USA, säger att huvud diagnos instrumentet är att lägga en injektion rakt i SI-leden för att se om patienten reagerar positivt på bedövning. 

Normalt slitage av leden, trauma, förlossning och inflammation kan leda till att det gör ont att gå, sitta, sova, stiga ur och i en bil och andra aktiviteter.

Trots att det inte alltid är helt klart vad som orsakar smärta i sakroiliakaleden kan uppskattningsvis 15–25 procent av alla patienter med axial smärta i nedre delen av ryggen härleda smärtan till SI-leden.1

Vanligaste platsen för SI-smärta - (02:01)

Dr David Rouben visar de två platserna som pekar på att det är SI-leden är den potentiella källan till ryggsmärtan. Dr. Rouben är Ortopedisk Kirurg hos Norton Spine Specialists i Louisville, Kentucky.
Mer information (se mer) Se mindre

Tillstånd som orsakar sakroiliakaledsjukdom

Sakroiliakaledsjukdom är vanligtvis resultatet av ett av två tillstånd:

  • Inflammation i SI-leden, som kallas ”degenerativ sakroiliit”
  • För mycket eller för litet rörelse i SI-leden, vilket kallas ”störning i sakroiliakaleden”
1

Cohen, Steven P. Sacroiliac Joint Pain: A Comprehensive Review of Anatomy, Diagnosis, and Treatment. Anesth Analg2005;101:1440-1453.