Tillstånd som förknippas med smärta i SI-leden DYSFUNKTION I SAKROILIAKALEDEN

TILLSTÅND SOM ÄR FÖRKNIPPADE MED SMÄRTA I SAKROILIAKALEDEN

Flera medicinska tillstånd som påverkar sakroiliakaleden kan leda till smärta:

 • Sjukdom i närliggande segment – skiktet ovanför eller under ett segment som sammanfogats vid en tidigare spinalfusionsoperation kan brytas ned och orsaka smärta
 • Ankyloserande spondylit – en reumatisk störning av ryggraden som orsakar inflammation som i slutänden kan leda till att lederna växer ihop, vilket leder till stelhet och minskat rörelseomfång (kallat ankylos). Det påverkar också ofta höfterna och andra perifera leder
 • Degenerativ artros – ledinflammation i SI-leden som orsakas av ”slitage”
 • Degenerativ sakroiliit – inflammation i den ena eller båda sakroiliakalederna och orsakas av förändringar över tid
 • Infektion i sakroiliakaleden – en bakteriell infektion eller virusinfektion som orsakar inflammation och eventuellt vävnadsskada
 • Inflammation i sakroiliakaleden
 • Avvikelse i benlängd – skillnader mellan benens längd
 • Slapphet i ligament – ligamenten blir slappare vilket kan leda till överrörlighet
 • Störning i sakroiliakaleden – onormal rörelse i sakroiliakaleden, antingen för mycket eller för litet rörelse
 • Strukturell bäckenasymmetri – asymmetrisk (ojämn) positionering av landmärken i ben på vardera sidan om bäckenet
 • Trauma – en händelse som t.ex. en motorfordonsolycka eller ett fall som orsakar skada på SI-leden
 • Tumör

Den bästa behandlingen för smärta i sakroiliakaleden beror på din unika situation. Diskutera behandlingsalternativen med läkaren.