Icke-kirurgiska och kirurgiska alternativ FUSION AV SAKROILIAKALEDEN

Icke-kirurgiska behandlingar

Vid behandling av dysfunktion i SI-leden rekommenderar läkare ofta att man börjar med en icke-kirurgisk behandling, såsom:

  • Fysioterapi
  • Kiropraktisk behandling
  • Medicinering
  • Injektioner

Terapeutiska alternativ för behandling av SI-ledsmärta - (01:22)

Dr. Rouben beskriver några av de icke-kirurgiska alternativen som kan användas för att minska smärtan som hindrar patienten från att leva livet till fullo. Rouben är Ortopedisk Kirurg hos Norton Spine Specialists i Louisville, Kentucky.
Mer information (se mer) Se mindre

Kirurgiska behandlingar

Om fysioterapi, kiropraktiska behandlingar, läkemedel eller injektioner inte hjälper kan läkaren rekommendera att du överväger en operation för att stabilisera sakroiliakaleden genom fusion (förena ben till en enda solid struktur). SI-ledfusionskirurgi med Medtronics SI-fusionssystem är en minimalinvasiv operation. Du och ditt medicinska team kan bestämma om operationen är ett bra alternativ för att hantera din sakroiliakaledsjukdom.

Den bästa behandlingen för dig beror på din unika situation. Diskutera behandlingsalternativen med läkaren.

Vänd dig till din vårdcentral eller din behandlande läkare för att få en remiss till en specialist.

pdf Vägledning för samtal med läkare (.pdf)

Hjälper dig att tydligt beskriva dina symtom för läkaren och ställa frågor som hjälper läkaren att avgöra vilket behandlingsalternativ som passar dig bäst. Ladda ned och fyll i vägledningen för samtal med läkare och ta med den till nästa besök.